måndag 26 februari 2018

Vetenskaplig förankring

Agil utveckling
Ingen människa är ”en ö”. Även om många människor plågas av ensamhet lever människor i mer eller mindre komplicerade system. System som alla som vill klara sig ok måste lära sig och förhålla sig till. Bland annat skillnaderna mellan ett klansystem och det svenska systemet med en offentlig sektor är högaktuella exempel. Den som tror hen lever i ett vakuum, eller i anarki, har antingen hälsoproblem eller befinner sig i någon av jordens helveteskonflikter. I denna vår verklighet av mer eller mindre komplicerade samhällssystem kan det offentliga Sverige lära mycket av systemutvecklingen inom informationsteknikbranschen. Tanken att Sveriges alla politiker skulle vara tränade inom mjukvaruindustrin är intressant. Då hade vi i vart fall haft en bred insikt om att system ständigt behöver underhållas och vidareutvecklas. Att man inte som förr ska skriva en extremt detaljerad kravspecifikation utan ge kontrollerat utrymme för Agil systemutveckling. Löpande anpassningar till en ständigt föränderlig verklighet. För att tillämpningen av en sådan metodik ska bli även ekonomiskt framgångsrik behöver man en övergripande strategi, en systemarkitektur. En arkitektur som inkluderar moderna standardmetoder för att integrera system. Tro mig, förbättringspotentialen är enorm. Vi måste snabbare kunna anpassa oss till ständiga förändringar.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Agil_systemutveckling
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.659798/agilt-15-tecken
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1MD200&typ=1

Vetenskapliga slutsatser tar tid
Vetenskapen är Extremt viktig för människans fortsatta utveckling. Utvecklingstakten går fortare än någonsin tidigare. Samtidigt är metodkraven höga för att en vetenskaplig ”upptäkt” ska erkännas. Kvalitetssäkringen är främst att universitet granskar varandra och enskilda forskare lever i en hårt konkurrenskraftig global värld där visselblåsarna snabbt gör sig hörda om någon anses ha fuskat. Inom den tekniska utvecklingen är det min bedömning att det är mycket enklare att steg för steg göra nya landvinningar genom att lära från tidigare framgångar. Inom beteendevetenskapen och sociologi tycks det betydligt svårare att lära av de omfattande kunskaper som redan finns. Skillnaden mellan dessa ”hårda” och ”mjuka” forskningsdiscipliner kan enkelt beskrivas av att den första i mycket stor utsträckning styrs av hjärnor, den andra i stor utsträckning styrs av känslor. Och eftersom alla samhällen har liknande behov men består av unika individer, med mer eller mindre varierande kulturer, blir mycket inom den mjuka forskningen ”oanvändbar” eftersom verkligheten förändrats.

För att ta ett enkelt exempel, varje gång en ny individ ansluter till ett lag eller någon lämnar det, har laget en ny dynamik. Studier av en tidigare sammansättning av ett lag, och dess slutsatser, kan kraftigt avvika från nuläget i till exempel en stadsdel. Grundläggande beteendevetenskaplig kunskap finns det gott om, ändå tycks många när ”hjärtat” får dominera välja att strunta i de generiska kunskaperna. Denna verklighetsbild menar jag styrker min efterfrågan på en smartare demokratisk process. Bland annat med löpande inslag av öppna konferenser för att snabbare gå mot lösningsverkstad av uppenbara problem.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6878681
http://www.vetenskapsteori.se/b3vet_pp.htm
https://www.kth.se/social/group/examensarbete-vid-cs/page/krav-pa-vetenskaplighet/
http://www.ub.umu.se/skriva/vetenskaplig-artikel
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://socav.gu.se/utbildning/sociologi
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=beteendevetenskap
Dagens kalkon
De som inte förstår hur mycket som krävs för att skapa och försvara ett unikt samhälle med ett generellt högt välstånd! Naivister kommer tveklöst inte bidra till att Sverige kan fortsätta att vara ett tryggt generellt välståndsland. Allt fler som är betydligt närmare en mer objektiv verklighet än den många naivister tror på gör sin röst hörd. De vill försvara ett relativt unikt samhällskoncept. I gårdagens Agenda kunde vi lyssna till en tydlig naivist, Fis nya delade partiledare. Jag säger bara, jösses! Det är bland annat liknande flum och beteendevetenskaplig dissonans som försatt Sverige i en mycket svår situation. I vart fall svår om man gillar det sekulära, demokratiska och relativt mycket jämställda samhälle Sverige uppnått. Läs gärna Nils Lundgrens bifogade artikel som är både positiv och dyster. Lite så som verkligheten ofta är med andra ord. Politikens uppgift är att vår tillvaro ska vara så positiv som möjligt och att alla i just vårt unika samhälle ska få en rimligt jämlik chans att nå sin fulla potential och förverkliga sina individuella drömmar. För att klara av det krävs mer hjärna än hjärta vid beslutsfattande!
http://www.gp.se/ledare/lundgren-verklighetens-folk-vill-inte-mista-utopia-1.5228772

Dagens stjärnor
De svenska idrottskvinnorna i OS. De presterade bäst av alla damer i världen som deltog i OS, och mycket bättre än våra svenska manliga idrottare.
https://www.expressen.se/sport/os-2018/helt-absurt-det-ar-dags-att-vakna-nu/

Jennifer Wegerup. Nej, livet är inte en saga som ”garanterat” slutar lyckligt. Hennes krönika lyckas enkelt och kortfattat att beskriva att kortsiktig ”godhet” inte självklart leder till något långsiktigt bra.
https://www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/integration-kraver-mer-an-godhet-och-tolerans/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar