torsdag 22 februari 2018

Bad guy good guy

Mest ond eller god?
Vilken kraft tillåter du bestämma mest i ditt liv? Den goda eller den onda? Eller är du en av dem som tror att du är en ”moder Teresa” under din livsvandring? Det kanske du är men vi är nog +98% av dagens mänsklighet som har goda och onda tillfällen, bra och dåliga dagar. Om du tillhör de +98%, som jag, kan det vara klokt att minnas den ”Gyllene regeln” och trots besvikelse och frustration försöka behärska dig och alltid uppträda respektfullt. Oavsett hur orättvist du upplever din situation.

Väldigt länge under människans dryga tre miljoner år på jorden har vi varit väldigt krassa mot onda eller konkurrerande krafter när de besegrats. ”Öga för öga” och Darwins evolutionsläran har gällt även människan. I takt med att vi civiliserats och lagar tagit över från godtyckliga och tillfälliga ledare har ”öga för öga, tand för tand” arbetats bort och Darwins regler om att de svaga försvinner har fått mycket mindre genomslagskraft. Vissa tycker det är ett uttryck för att det är en naturlig del av vår evolution, människans ständiga utveckling. Andra anser att vi närmar oss vår arts slutfas på jorden. Personligen ser jag det som en medmänsklig positiv utveckling men oroas av att hjärna och logik tappar kraft i förhållande till känslor när många kollektiva samhällsbeslut fattas.
http://filosofiforum.se/forum/viewtopic.php?t=7818
https://socav.gu.se/digitalAssets/1393/1393075_21grundinstallningar.html
http://www.brobyggarna.org/464.godhet.html
https://nyheter24.se/quiz/kul/826740-testa-dig-ar-du-god-eller-ond

Postmodernismen
Människan har utvecklats enormt de senaste 100 åren. Vissa menar att vi utvecklats mer dessa få år än under miljoner tidigare år. En svindlande tanke, och mycket sannolik eftersom tekniken vi låter tjäna oss har utvecklats och fortsätter att utvecklas i ett enormt tempo. Och antalet människor på jorden som bidrar till vår utvecklingskraft har ökat extremt kraftigt sedan 1917. Att Sveriges klassas som det samhälle som mest befolkas av många så kallade postmoderna människor är dock bekymmersamt. Framförallt i ljuset av att särskilt postmoderna samhällen anses använda mycket mer känslor än hjärna och logik vid beslutsfattande är Sverige i ett farligt läge. Ett samhälle som kollektivt hamnat i toppen av Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa beskriver i vilken ordning en enskild människa väljer att tillfredställa sina behov. Hur tror du att ett samhälle som leds av mer känslor än hjärna och logik utvecklas? Tror du att ett sådant samhälle kan klara sig bra i konkurrens med betydligt ”hungrigare” samhällen?
https://www.synonymer.se/sv-syn/postmodernism
https://www.allaboutphilosophy.org/postmodernism.htm
http://www.vof.se/skepdic/postmodernism/
http://gymnasiefilosofi.se/introduktion-till-postmodernism/

Dagens kalkon
Tre Kronor! Även med ett C-lag borde Sverige slå Tyskland! En försäkringstvist med NHL stoppade de bästa ishockeyspelarna från att delta. Trots det är förlusten mot Tyskland en skandal och stort lagledarmisslyckande!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/foppas-harda-fraga-efter-sveriges-fiasko/

Dagens stjärnor
Min son och dotter som lagade en magiskt god middag igår!

André Myhrer som sannolikt avslutar sin slalomkarriär med att ta ett OS-guld! Så roligt!

Leif GW Persson. ”Elefanten i rummet” är sagt! Lägg ner Palmeutredningen och sätt Akilov i Kumla med några typ ”vit makt”-livstidsfångar.
https://www.expressen.se/nyheter/leif-gw-persson-lagg-ned-palmeutredningen/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar