måndag 5 februari 2018

Lagstiftande mobbare

Det individuella ansvarstagandet
I Sveriges riksdag sitter 349 personer som ska besluta om svenska varianter av många EU-direktiv och en och annan nationell egen ny lag eller anpassning av en gammal. Redan i Upplandslagen går det att läsa den kloka ambitionen att "Land ska med lag byggas". Som aktiv inom JCI var en bärande värdegrund "government should be of laws rather than of men". Det är en god ordning om man eftersträvar jämlikhet och rättvisa. Dessa 349 personer är unika personer som förväntas ta sitt uppdrag på största allvar, jobba hårt för att företräda invånarna, företräda Sverige på ett hedersamt sätt och utgöra goda exempel om att lagarna gäller oss alla jämlikt, även riksdagsledamöter.
https://www.mises.se/2012/01/31/land-skall-med-lag-byggas/
http://jcihk.org/en/general.php?menuid=1&groupid=260&id=5&langcode=en
https://friends.se/fakta-forskning/barns-rattigheter/vad-sager-lagen/

Tänk att det finns många bland riksdagsledamöter, och andra ledande politiker, som inte uppträder hedersamt. Tänk att det till och med är många som ägnar sig åt direkt olämpligt och respektlöst beteende. Tyvärr säkerligen på grund av personliga maktkamper men också kopplat till olika åsikter om hur olika problem ska lösas. Det Dinamarca exemplifierar med utmobbning är mycket vanligare än vad många vill tro. Om du inte tycker precis som till exempel partiledaren, då är det många, inte minst i riksdagen, som mobbas ut. Håll med om att det är en "intressant" ordning bland politiker där hela livsluften och relevansen bygger på åsiktsbrytningar. Åsiktsbrytningar som självklart även behövs inom ett parti för att det ska klara av att vara relevant. Dinamarca har bland annat tydligt haft en avvikande åsikt än hennes egna parti om förhållningssätt till kvinnors jämlika rätt i utanförskapsområden. Hon har självklart rätt till sin åsikt men hon ska tiga, annars är hon illojal. De som är illojala inom Vänstern och Fi är bland andra alla de som inte entydigt visar lojalitet med alla kvinnor som behöver entydigt stöd för att vinna sin jämlika rätt! Liknande beteende som Dinamarca och andra riksdagsledamöter utsätts för, oavsett sakfråga, är inget annat än mobbing. Oavsett om en majoritet tyckt något annat.

Det är ynkliga partiledningar som i en lagstiftande församling inte kan tillämpa ett mer moget och respektfullt ledarskap. De representerar tydligt partiledningar som inte står upp för lagarnas intention, och det är partiledningar som sätter sitt eget bästa före den viktiga demokratiska processen. Vem ska få bestämma att en debatt är avslutad? Bara för att Vänstern och Fi vill maximera röster i utanförskapsområden är det oseriöst att inte entydigt backa upp kvinnor som förtrycks och alla som utsätts för oacceptabel hederskultur. Och att Vänsterpartiet bestämt något i en stämma innebär inte att säg de 40% som tyckte något annat, i en specifik sakfråga, ska tvingas avstå från att driva ambitionen att få till ett annat ställningstagande vid ny stämma, eller? Bara för att vi fått öppna och lätt tillgängliga debattforum på Internet är det oklokt att inte lära sig att hantera även ständiga interna debatter i denna öppna värld bättre! Det är jobbigt för partiledningarna, men demokratiskt nödvändigt. Bara partier som klarar av "högt i tak" klarar av att långsiktigt vara relevanta. Tiderna förändras, i en allt snabbare takt.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/det-som-sker-ar-narmast-osannolikt-och-ologiskt/
https://www.expressen.se/nyheter/dinamarca-jag-blev-motarbetad-av-vansterpartiet/

Dagens kalkon
Oseriösa företagare. Det är viktigt att kvalitet alltid är i fokus. Rimlig kvalitet som upphandlas för begränsade pengar. Inom IBM fick jag lära mig orden "kunddriven kvalitet". Enkelt översatt kan man beskriva det som "du får vad du är beredd att betala för.". I en konkurrensutsatt värld är det viktigt att säkerställa jämlika konkurrensmöjligheter och rättvisa kvalitetsuppföljningar. Det är orimligt att någon ska vinna leverenskontrakt av till exempel svenskaundervisning för att de lägger lägsta bud men inte levererar den kvalitet som jag utgår i någon form specificerats i upphandlingsunderlag. "Follow the Money" och "take the Money" är en bra metod för att bekämpa organiserad brottslighet effektivt. "Follow the Money" och "take back the Money" måste vara en självklarhet när oseriösa människor använder företag som "målvakter" för att maximera egenvinning på kort sikt. Det är mycket viktigt att tydligt bekämpa oseriöst företagande. Oseriöst företagande drabbar de +90% företagare som gör allt de kan för att möta sina kunders efterfrågan och kvalitetskrav.
https://www.expressen.se/nyheter/kaoset-i-sfi-klassrummen-avslojas-vi-ljuger-sa-bra/

Dagens stjärnor
Generation Y, millennials. Jag håller med, våra "millennials" tänker som grupp betraktat annorlunda och väljer att prioritera annorlunda än tidigare generationer. Det är positivt. Bland annat är det mycket positivt att de är mindre materialistiska och mer fokuserade på balans i livet. Och ser det som mer eller mindre självklart med en delningsekonomi. Varför ha en bil om den maximalt nyttjas 5% av ett dygn? Håll med om att många av dem har en poäng med att det både är privatekonomiskt oklokt och dumt för miljö- och klimatförbättringsansvaret. Men verkar de inte vara lite för ordningssamma?.... (ironisk). Det har sannolikt att göra med att många växt upp med för mycket kaos i familjerelationer och i skolan, då blir sannolikt en motreaktion att vilja uppnå stabilitet och ordning. Varför tror du att de blivit så ordningssamma och trygghetssökande?
https://www.svt.se/agenda/agenda-4-februari
http://whatis.techtarget.com/definition/millennials-millennial-generation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar