måndag 12 februari 2018

Konstruktivt förhållningssätt

Svart eller vitt
Min utgångspunkt är alltid att nya människor jag träffar är kloka och vill det gemensamma väl. Jag ingår gärna i lag med människor som lever upp till mina förväntningar. Det innebär inte att lagmedlemmar ska tycka lika, men vi ska ha ett respektfullt bemötande mot varandra och det ska tydligt handla om det gemensamt bästa. När jag talar om laget som metafor är till exempel Uppsalaborna delar av ett lag med ansvar för vårt närområdes gemensamt bästa. För mig är det en självklarhet att vara en ansvarsfull och engagerad del av Uppsalalaget, Sverigelaget, Europalaget och världslaget. Främst Uppsalalaget, då det är den verklighet jag har störst möjligheter att påverka. Och Uppsala kommun är på många sätt ett "Lilla Sverige". Det gör mitt uppdrag som Uppsalabornas förtroendevalda ledare särskilt intressant. Uppsala kommun innehåller i stort alla de utmaningar som Sveriges regering har på sitt bord. Direkt eller indirekt. I väldigt få sammanhang, i det lilla eller det stora, är frågor enkla. Det är sällan "svart eller vitt" som gäller. Det gäller även i frågan om "vinster i välfärden".
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/metafor
http://www.kvalitetscentrum.com/team/lagarbete.htm

Vinster för företag som säljer skattefinansierade tjänster är bara ett problem om de är möjliga genom dålig upphandling och om leverantören levererar dålig kvalitet i sina tjänster. När det offentliga upphandlat professionellt, och därefter kvalitetsuppföljer enligt avtal, ska det inte vara möjligt att få mer än skälig vinst på kvalitativt utfört arbete. Vinster som ska finansiera verksamhetsutveckling, andra investeringar och en rimlig avkastning på riskkapitalet. Fokus ska med andra ord vara på kvalitet, kvalitet och åter kvalitet. I tider som nu ska vi skattebetalare vara glada om det finns privata pengar som är beredda att investera i nödvändig infrastruktur som parkeringsgarage, skolor, äldreboenden, arenor och så vidare i utbyte mot en rimlig årlig avkastning på riskerat kapital. Det är självklart något positivt då skattebetalarna slipper belåna sig över öronen. Självklart krävs duktiga upphandlare för att det ska bli ett bra upplägg för just dem vi politiker ska företräda, invånarna. Vänstern vill gärna göra "vinster i välfärden" till en stor valfråga. Jag hoppas att alla kloka partier och näringslivet inom kort lyckas packetera svaret på varför det är en ickefråga. Upphandlingsskicklighet, upphandlingsskicklighet och upphandlingsskicklighet. Kvalitet, kvalitet och åter kvalitet. Om kommuner och regioner har det förhållningssättet är det inte möjligt med orimliga vinstmarginaler! Att denna fråga fortfarande "lever" är ett underbetyg till flera av de PR-konsulter som jobbat med frågan. Självklart ska vinster vara möjliga men det ska vara kvalitet i det som levereras och det ska inte vara möjligt att utifrån ställda krav och ersättningsmodeller tjäna orimligt mycket.
http://www.regeringen.se/49bb13/contentassets/7f3c0b41ac4d41908fdf6dc0f3c3408f/bilaga-3-den-offentliga-sektorns-investeringar-och-kapitalstock
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Investeringar/Investeringar-i-naringslivet/
http://www.gp.se/ledare/sonesson-l%C3%A5t-f%C3%B6retag-lindra-akuta-f%C3%B6rskolekrisen-1.5158999
Den som spar den har. Den som har massivt med skulder tappar steg för steg handlingsutrymme och blir allt sårbarare för till exempel räntehöjningar. Uppsala kommun är ett exempel på en kommun som redan är kraftigt skuldtyngd. Många kommuner har den situationen. Eftersom många kommuner satt sig i denna situation kan det vara klokt att flera av deras politiker, särskilt vänsterpolitiker, funderar över hur de ska få till nödvändiga investeringar i till exempel skolor, äldreboenden, sjukvård, arenor och så vidare när skattekollektivet inte längre klarar av att bära större skuldberg på sina axlar. Visst är det roligare att växa än att minska befolkningsmässigt. Det är dock inte så roligt att man får äventyra kommuninvånarnas gemensamma ekonomi. Vår ekonomi måste skötas mer hållbart och vi ska vara glada om privata pengar vill vara med och investera i fastigheter med långa hyreskontrakt till rimliga villkor. Återigen vill jag betona vikten av att fokusera på rätt saker!
Dagens kalkon
Offentliga upphandlare, och politiskt ansvariga, som gjort det möjligt tjäna extremt mycket pengar på tjänster till så kallade ensamkommande. Det är missbruk med skattepengar. Precis som jag inte kan klandra människor som av olika skäl söker en bättre tillvaro i andra länder kan jag inte klandra människor som tar vara på möjligheten att tjäna så mycket pengar som möjligt kopplat till problemlösningar. Om man är professionell ska det däremot inte vara möjligt att tjäna orimligt mycket på offentligt upphandlade tjänster. När bolag som sålt tjänster kopplade till ensamkommande haft flera år med vinstmarginaler på över 20% så har politik och relevanta delar av tjänstemannaorganisationen misslyckats grovt! Jag delar helt min allianskollega Jonas Segersams tydliga kritik över hur dåligt detta skötts i Uppsala!
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/foretagare-blev-miljonarer-pa-flyktingbarn-4893336.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/kd-politiker-vinsterna-ar-kommunens-fel-4896274.aspx

Dagens stjärna
Pontus Westerholm. Objektiv och hederlig journalistik är alltid viktig. Särskilt kan man tycka att den har de kvalitetskraven på sig under ett valår. Tveklöst finns brister.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/hederlig-journalistik-ar-sarskilt-viktigt-under-ett-valar-20563

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar