onsdag 28 februari 2018

Varje dag kan fyllas med värde

Demografin en stark indikator
Inom samhällsplaneringen är demografiska data helt avgörande. Data om åldersfördelning, könsfördelning, ålder, etnisk bakgrund, var vi bor och så vidare. Precis som ett företag som tydligt kan definiera sin målgrupp, och som på djupet lär sig om dess egenskaper, blir samhällsbygget mer framgångsrikt om man kan sin demografi. I ett samhälle som det svenska har de senaste 30 åren landet blivit väldigt mycket mer mångkulturellt genom invandring. I övrigt är möjliga prognoser om befolkningsutvecklingen relativt enkla att genomföra, och de blir sällan mycket avvikande från de prognoser man kan göra. Förutom behovet av en mycket bättre integrationspolitik av nysvenskar är frågan om hur vi hanterar verkligheten att vi blir allt åldersrikare de viktigaste samhällsfrågorna. Det borde vara en självklarhet för alla politiskt aktiva idag.
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf
Eftersom vi vet att vi blir allt fler åldersrika i Uppsala och övriga Sverige är det viktigt att proaktivt förhålla sig till det. Det smartaste sättet att göra det är att fortsätta att stötta teknisk utveckling, att satsa mer på hälsofrämjande insatser, effektivare vård och rehabilitering, nya former av trygghets- och servicebostäder. Det är med glädje jag konstaterar att Centerpartiet i Uppsala har arbetat fram ett lokalt partiprogram och har ett lokalt kommunalt mål och budgetdokument som tydligt adresserar detta. Jag kan också med glädje konstatera, inte minst efter måndagens kommunfullmäktige, att allt fler partier följer efter. Att allt fler blir allt åldersrika är en tillgång. Genom klok politik och teknisk utveckling kommer mycket av det som många upplever som stora problem kunna omvandlas till kraftiga förstärkningar av våra samhällen som har vettet nog att tillvarata människors erfarenhet, ambitioner och kraft hela livet. Inte minst det viktiga livslånga lärandet och de digitala verktyg som gör det mycket tillgängligt gör att vi alla livslångt kan bidra till samhällsutvecklingen. Varje dag i våra liv kan fyllas med både egoistiskt och samhällsvärde. Hela livet.
https://www.uppsala.se/aldrevanligstad
https://3rdagelearning.wordpress.com/livslangt-larande-2/
Dagens kalkoner
Den som ansvarade för byggarbetet på Avenyn i Göteborg. Det är ett mirakel att ingen dödades eller skadades när denna olycka inträffade.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/byggnadsst%C3%A4llning-har-rasat-p%C3%A5-avenyn-1.5234528

De som inte visar respekt för sin omgivning och utsätter andra för medveten smittorisk. Det är både iskallt och influensatider parallellt. Särskilt sårbara tider för våra mest åldersrika.
https://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/ta-chansen-att-ga-i-braschen-i-influensatider/

Dagens stjärna
Eva Solberg. Jag håller med, jag är inte imponerad över hur barns intressen tas till vara när skilda vårdnadshavare låter sina vuxna konflikter gå ut över barnen! Här krävs definitivt förbättringar med barnens bästa i fokus!
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/myndigheter-sviker-barn-i-vardnadstvister-20857

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar