tisdag 20 februari 2018

Svekfull regering

Litar du på staten?
Vem och vilka kan du lita på? Särskilt i en politisk värld där egna ambitioner tydligt tycks vara den stora drivkraften och inte uppdraget att tjäna folket man företräder. Hur gör man i en sådan värld för att orka och stå ut? Som särskilt duktiga företagare är det bäst att ha fokus på kunderna, i det politiska spelet kallade väljare. I denna politiska värld i Sverige finns tre demokratiska plattformar. Kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Där förväntas frågor debatteras och större ställningstaganden avgöras. Varje demokratisk plattform har sin rådighet. En kommun stiftar till exempel inte lagar. Och kommuner regleras av staten. Nya lagar påverkar till exempel företagare och kommuner i stor utsträckning, långt ifrån alltid bra. Och ”bra” beror väldigt mycket på vilken politisk inriktning man tror på. Det är på statlig nivå som det kommunala ekonomiska utjämningssystemet verkar. Det är på statlig nivå som till exempel migrationspolitiken beslutas. Beslut som har stor påverkan på kommunerna. Ett litet tag utgjorde ”krona för krona” de ekonomiska ramarna för politiska idéer. Det vill säga det rimliga kravet att politiska förslag kan finansieras. Antingen genom tänkta nya intäkter eller att prioritera om bland begränsade resurser. Men vad händer när staten bedriver en politik som saknar täckning och bara förväntar sig att kommunerna ska lösa problemen? Det blir självklart inte en framgångsrik väg framåt. Det går inte att lita på staten idag. ”Krona för krona” måste inkludera kommunerna. Och eftersom staten har monopol på migrationspolitiken är det mycket rimligt att staten också många fler år än nu bär stora delar av migrationskostnaderna. Läs gärna bifogad artikel.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-regeringen-lämnar-kommunerna-i-sticket-1.5179302
https://www.svd.se/regeringen-overger-krona-for-krona-principen-1o1z

Dagens kalkon
Anders Lindberg. Han bär sannerligen inte på tänkande som leder svenskarna mot en framtida generell välfärd.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-nej-du-är-inte-progressiv-anders-lindberg-1.5201922

Dagens stjärna
Hanne Kjöller. Självklart ska regler och dess tillämpningar gälla alla jämlikt. I en mycket konkurrensutsatt verklighet är det också helt nödvändigt att inte acceptera ”godtyckliga” domstolar och anklagelser utan konkreta fakta som trovärdigt kan styrkas. Det fulspel som kan utnyttjas för att försöka försämra andra människors förtroende måste kraftigt motverkas. Den eller de som utan grund försöker gå den vägen måste ställas inför en riktig domstol och anklagas för förtal.
https://www.expressen.se/kronikorer/hanne-kjoller/hur-hade-v-behandlat-lars-ohly-om-han-varit-kvinna/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar