söndag 18 februari 2018

Sjukvårdsutmaningarna allvarliga

Hur illa får det bli?
All verksamhet ska, om den är berättigad, fylla en värdefull roll. Minst ska en sådan verksamhet svara mot en efterfrågan på en marknad. Utmaningarna på en marknad, oavsett om den är skattefinansierad eller finansierad på annat sätt, är att matcha utbud mot efterfrågan. Det är med andra ordet VOLYM som alltid kraftigt påverkar. Tveklöst har vi nu en mycket utmanande tid för att matcha behov av kompetent arbetskraft mot utbud av efterfrågade tjänster. När en vänsterregering seriöst överväger att försämra assistansstödet till våra yngsta och äldsta invånare, med omfattande hjälpbehov, då borde alla förstå att varningslamporna blinkar röda. Svensk sjukvård brottas med allt större kvalitetsproblem och livsfarliga köbildningar. Den svenska ekonomin kan snabbt försämras... Och om redan höga skatter höjs ännu mer riskerar vi att tappa globalt eftertraktad kompetens. Och möjligheterna att rekrytera kompetent arbetskraftsinvandring blir ännu svårare än det redan är om redan höga skatter höjs. Fokus måste vara på att få bättre och mer samhällsfinansierade tjänster utan högre skatter. Mer av tjänsterna inom välfärdens kärna. Prioritera bort annat! Nedan bifogade artiklar är läsvärda. Inte minst Alice Teodorescus.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-välfärdskostnaderna-en-tickande-bomb-1.5188521
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/mars/ivo-rapport-visar-pa-omfattande-brister-i-varden/
https://www.dagensmedicin.se/blogg/gunnar-akner/2017/10/27/paradox-hur-kan-sjukvarden-resultat-vara-varldsledande-trots-omfattande-problem-och-brister/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vardens-problem-aer-brist-pa-kvalitet-inte-pa-resurser-32415

Nu krävs ett modigt och kompetent politiskt ledarskap. Med nuvarande oförmåga till nödvändigt förändrings- och förbättringsarbete kommer allt fler invånare drabbas hårt på grund av en havererad förmåga att uppfylla ett rimligt samhällskontrakt. Det är många funktionsfel, samarbetsproblem, kompetensbrist och missnöje inom väldigt många stora offentliga verksamheter idag. Och nu har vi haft runt 8 år av uppåtgående ekonomi. En uppåtgående ekonomi helt skapad av tillgången på billiga pengar och migrationspolitiska kortsiktiga utgifter. Med nuvarande lägesbild, vad tror du händer när nästa lågkonjunktur hälsar på?
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/sjuksköterskor-säger-upp-sig-i-protest-1.5188331

Vägen framåt, i hela Sverige, måste vara fokuserad på förändrings- och förbättringsarbete. Vi kan inte lösa de stora utmaningar vi tveklöst har utan ett målmedvetet förbättringsarbetet. En viktig del av det förbättrings- och förändringsarbetet är att vara positiva till en mångfald av leverantörer av skattefinansierade tjänster. Och i ljuset av att vårt näringsliv särskilt är framgångsrikt på grund av svensk världsledande systemförmåga kan enorma förbättringar genomföras genom bättre organisationsövergripande samarbete. Samarbete som går ut på att utifrån invånarnas bästa samarbeta. Och vi lever i en digital tidsålder, vi måste utnyttja teknikens möjligheter mycket mer och bättre. För att vi ska klara denna utmaning krävs politiker som leder vägen framåt. Om du ska räkna upp fem sådana personer aktiva i lokalpolitiken eller rikspolitiken, klarar du det?

Dagens kalkon
Duperande, falska, intrigerande och lögnaktiga människor. Hur kan så många ofta bli så kraftigt lurade? Trist. Titta gärna på bifogad del av Uppdrag granskning. Tänk att människor som förefaller rimligt ”normala” kan låta sig bli så blåsta! Det handlar om hon som kallade/kallar sig ”Kristi brud”....

Dagens stjärna
Hanna Öberg. Hon fortsätter att imponera i OS! : )
https://www.expressen.se/sport/os-2018/magdas-okanda-mote-med-guld-hanna/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar