söndag 25 februari 2018

Lyssna, lyssna och lyssna

Ditt bästa i fokus
Egotripp eller uppgiftsfokus, vad handlar mångas engagemang om? Personligen tycker jag att det är intressant att många som bidrar till det viktiga politiska processandet älskar att höra sin egen röst. Visst måste man förmedla den politik man företräder men främst är en folkrepresentants uppgift att lyssna, lyssna och åter lyssna. Mitt uppdrag som Uppsalabornas representant i kommunstyrelsen är att företräda Uppsalabornas bästa, inget annat. För att klara av att göra det måste man hela tiden vara ute bland invånarna i alla dess former och lyssna, lyssna och lyssna för att därigenom också kunna bidra till relevant politikutveckling. I mitt fall till relevant politikutveckling för Uppsalabornas bästa, inga andra. Det är mitt uppdrag, inget annat. Om jag i OS-tider använder en idrottsmetafor kan jag beskriva det som att det gäller att veta vilken gren man tävlar i. Det är svårt att vara framgångsrik i slalom om man försöker åka skridskor. Bra eller dålig liknelse så är det viktigt att veta vilket uppdrag man har och fokusera maximalt på det. Om alla gör det blir helheten efter allt nödvändigt kompromissande en rimligt bra väg framåt.
https://www.synonymer.se/sv-syn/uppdrag
https://www.projektmallar.se/uppdragsbeskrivning
Fakta, fakta, fakta och relevans
Förutom att lyssna ordentligt, till ett brett urval av de invånare man som politiker företräder, är det viktigt att också ständigt ta del av tillgängliga fakta. Gärna vetenskapliga fakta. Innan vetenskapen gjort sina avtryck spelar journalistiken en mycket viktig roll att snabbare ge olika beskrivningar av verkligheten. Utan tabun! Subjektiva olika beskrivningar av verkligheten som värdeadderande journalister objektivt beskriver. Subjektiva berättelser som i en serie av perspektiv kan bjuda på värdefulla mönster att ta på största allvar, innan vetenskapen sent hinner ifatt. Och när vetenskapen hunnit ikapp har samhällsutvecklingen garanterat förändrats igen.

Om jag hade varit statsminister hade jag regelbundet arrangerat konferenser om svåra, och känsliga, problem att skyndsamt lösa. Konferenser där relevanta myndighetsföreträdare, vetenskapsmän, särintressen, journalister och politiker 1) ska enas om en rimligt objektiv nulägesbeskrivning 2) ska samtala om tydliga alternativa vägval för att lösa problemen, och sannolika scenarier. Jag undrar jag vilka politiska strateger det är som motsätter sig en liknande metodik som borde vara självklar? Tänk vad mycket lidande, och massor av miljarder kronor, svenskarna skulle ”spara” om vi tidigt utvecklar en bättre gränsöverskridande problemlösarmetodik.

Den kloka Alice Teodorescu har helt rätt när hon reflekterar: ”Journalisters främsta uppgift i en demokrati är att förse medborgarna med fakta. Fakta i sig kan nämligen aldrig vara av ondo. Det är bristen på fakta som ger upphov till myter, inte tvärtom. Men för att få fram fakta måste journalisterna göra sitt jobb - utan rädsla. Den senaste tidens berättelser från sådana som Huitfeldt borde vara startskottet för ett seriöst samtal om journalistikens roll i ett fritt och demokratiskt samhälle.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-demokratin-behöver-orädd-journalistik-1.5220425
http://www.bokforlagetthales.se/filosofisktidskrift/page6/files/005a0551e9c44675147e344cf1f72c46-145.html
https://larare.at/svenska/moment/subjektivitet-objektivitet/subjektivitet-objektivitet_fakta.html

Dagens kalkon
Stefan Löfvén och hans regering. Jag blir så trött, och som skattebetalare frustrerad. Var är Felsökningsanalysen? Vad får dem att tro att deras ”medicin” hjälper så att sjukvården blir betydligt bättre på att ge oss den vård vi har rätt att kräva för redan stora skattekostnader? Politiskt spel när det är som sämst. Precis som med Polisen är inte pengar en lösning om det inte går att rekrytera och de som jobbar där säger upp sig. Och visst handlar mycket om ledarskap, det är tjänstemän ute i regioner och kommuner som ska klara av det. Suck!
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/0EoB4B/lofven-vill-kapa-vardkoer--och-kritiserar-m-ledaren-for-nya-karolinsk

Och regeringen skönmålar landets ekonomi på ett bedrägligt sätt! När nästa lågkonjunktur slår in saknas mycket pengar ”i ladorna”! Bifogat finner du lite ”utifrån och in” perspektiv.
https://www.google.se/amp/s/www.bloomberg.com/amp/news/articles/2018-02-09/sweden-s-economic-boom-revisited

Göran Persson, föredetta socialdemokratisk statsminister, siar intressant om framtiden. Håll i hatten när nästa lågkonjunktur hälsar på....
https://www.expressen.se/nyheter/goran-persson-da-blir-det-ett-nyval/

Dagens stjärnor
Min underbara son som idag ”hunnit” bli 25 år erfaren! Det är härligt att i dagarna två få fira hans milstolpe. 75 år till 100 år! Då får vi fira under tre dagar!

Peter Kadhammar. Tyvärr kan jag förstå att man väljer att kalla politiken ohederlig. Att sakna heder är inte samma sak som att vara kriminell. Vissa skulle säkert påstå att ”ohederlighet” är pragmatism. Oavsett hur man väljer att betrakta politiken lider den av kompetensbrist. Det duger inte att tro att det räcker att tycka saker och helt vara i händerna på tjänstemän. Läsvärd artikel bifogas.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article20322927.ab

Sveriges kvinnliga OS-lag i curling! Fantastiskt, ännu ett OS-guld!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/sverige-har-gjort-sitt-basta-os-nagonsin/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar