lördag 10 februari 2018

En bil på raketen

Miljöarbete på riktigt
Elon Musk är en färgstark entreprenör. Precis som alla andra som rör om i grytan och som får saker gjort har han självständiga och nytänkande idéer. Idéer som också prövas. Idéerna är säkerligen oftast andras, men hans personlighet kan ta till sig dem och föra dem framåt. Jag känner honom inte och kan därför inte uttala mig om hur hållbara hans visioner och ambitioner är. Tveklöst har hans satsning på Tesla starkt bidragit till att vi går allt fortare mot en elektrifierad fordonsflotta. Inte minst Teslas bidrag till batteriutvecklingen är beundransvärda. Batteriers betydelse för omställning till en fossilfri fordonsflotta kan inte överskattas, den är mycket stor. Min personliga övertygelse är att det är företagare i konkurrens som leder utvecklingen mot grön tillväxt. Politiken och det offentliga kan i bästa fall uttrycka viljeinriktningen och sätta ramarna, innehållet fylls därefter med fördel av kreativa företagare.
https://www.nyteknik.se/fordon/musks-tesla-roadster-fortsatter-sin-rymdresa-6897476
Är då Musks PR trick, att ha en Tesla med på sin nyligen uppskjutna rymdraket, miljöansvarigt? Nja, det är nog bara ett intressant sätt att sälja fler bilar och marknadsföra kommande raketresor. Den verklighet jag fick lära mig under åren jag satt i styrelsen för ett satellitföretag var det dyra med rymdresor just mängden vikt som skulle upp. Möjligen har Musks tekniker kommit på någon smart lösning som gjort viktproblemet mindre. Ja, ja kul är det med ständig utveckling. Och grön tillväxtutveckling vill jag bidra till. Den gröna tillväxtvägen gangnar våra barn och barnbarn bäst.

Var är vi påväg?
Håkan Boströms ledarartikel idag är intressant. Han har kommit långt i en intressant analys av vår nutids politiska miljö. En tanke- och debattmiljö som sannolikt snabbt kommer att ändras. Verkligheten knackar på dörren. När nästa lågkonjunktur slår in kommer förändringen mot en ny politisk ordning gå fort. Pendeln går fram och tillbaka. Nya tider ändrar människors fokus och förhållningssätt. Möjligen har de politiska ideologierna kraften att överleva lika länge som de stora religionerna gjort. Framtida generationer får svaren, om människan överlever befolkningsutvecklingen och vår mänskliga miljö- och klimatpåverkan. Det hoppas jag människan gör. För att öka sannolikheten att vår art ska överleva är det klokt att ta miljö- och klimatutmaningarna på största allvar.

”Istället är det kultur och identitet– ytterst mening och sammanhang – som står i centrum av debatten. Den livsstilsliberala eliten erbjuder här, vid sidan av självförverkligande, enbart en negativt formulerad ”kamp mot ondskan” som meningsskapande rörelse. För de som står långt från makten, eller önskar ett mer intellektuellt förhållningssätt till politiken, erbjuder det föga.”
http://www.gp.se/ledare/konservatismen-den-nya-radikalismen-1.5153102

”Ständig förändring, liksom ständigt ifrågasättande, är inbyggt i den moderna samhällsmodellen. Men normkritik utgör befrielse bara till en viss gräns. Nedrivna normer ersätts med andra, även om man inte låtsas om det. Och de nya normerna – karriärplanering, godhetssignalering, varumärkesbyggande, ytligt självförverkligande och en långt driven politisk korrekthet leder alla till konformism. Den håller snabbt på att bli lika trångsynt och förljugen som den konservatism som dominerade Sveriges elit för hundra år sedan.”

Om jag lever om tjugo år ska det bli intressant att ta del av historiska beskrivningar av 2000-talets inledning. Hur kunde det gå så fel i debattklimatet? Var det helt enkelt PR-konsulter och sociala medier i kombination som rörde till det och fördummade det politiska samtalet och frånkopplade ställningstaganden från långsiktigt ansvarstagande? Nu, nu, nu ska maximeras....

Jag tror Boström har rätt. Vi går mot en tid där väldigt många människor efterfrågar verklighetsinsikt, ordning och reda, trygghet i kombination med framtidstro. Det är bland annat därför som Moderaterna återigen fått ett ökat förtroende.

Dagens kalkon
Sabotörer och förstörare. Fruktansvärt att det finns människor som beter sig som den/de som förstört för så många elever, förstört invånarnas gemensamma tillgångar, ökar kostnaderna för kommunen och försäkringstagare, skadar djur som skär sig, skapar otrygghet och mycket mer.
https://www.expressen.se/gt/skola-fick-224-fonsterrutor-krossade/

Dagens stjärna
Charlotte Kalla! Imponerande! OS-guld!!!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/hela-norge-hyllar-kalla-efter-guldet/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar