tisdag 13 februari 2018

Detaljstyrningens baksidor

Delegation kräver erfarenhet och kompetens
Hur mycket ansvar ger du en 3 åring? En 8 åring? En 12 åring? En 17 åring? Varför ger de flesta av oss föräldrar allt mer ansvar till ett barn i takt med att de lär sig allt mer och blir allt mognare i sina reflektioner? Självklart på grund av att de just blir allt kunnigare och de flesta utvecklar också allt mer sitt omdöme i takt med åldersrikedom. Samma princip gäller för de flesta även i andra sammanhang där vuxna tillsammans ska skapa värde i någon form. I takt med att man har dokumenterade meriter, kompetenser och uppvisat omdöme kan man få mer och mer ansvar. Det är också viktigt att förstå att meriterade, kompetenta och omdömesfulla människor vill ha mycket eget ansvar, inom givna ramar, för att trivas. Det är en destruktiv detaljstyrning som ofta drabbar till exempel förskolor och skolor runt om i Sverige. Föreståndare, rektorer och lärare i olika former förväntas vara meriterade, några ska ha dokumenterad kompetens och jag hoppas verkligen att de som får ansvaret att möta våra barn och unga varje vecka har ett gott omdöme. Ge dessa viktiga och kunniga människor mer eget handlingsutrymme för hur de ska klara av att nå skolans kunskapsmål! Om de inte anses kompetenta nog att klara det ska de inte heller ha ansvaret för att individuellt matcha våra skolbarn mot maximalt lärande! Delegera mer och låt bli att detaljstyra en värld där varje förskola och skola är unik.


https://www.dagenssamhalle.se/debatt/mindre-detaljstyrning-mer-tid-barnen-20674


Riktade statsbidrag av ondo
Trots att vi har utredning efter utredning som tydligt poängterar hur dåligt det är med riktade statsbidrag är det en "sjuka" som fortsätter att drabba Sveriges kommuner. Tyvärr är skälet sannolikt enkelt. Ministrar vill sola sig i media ljuset genom att göra utspel om riktade miljoner för ´än det ena eller det andra. Egna PR ambitioner går alltså före ambitionen att på riktigt bidra till viktiga förbättringar. Varje kommun är unik. Varje verksamhet är unik. Problemen, och förutsättningarna, i Danderyds kommun skiljer sig ofta från problemen i Boxholms kommun. Därför är riktade bidrag fel och generella anslag som respektive kommun själva kan styra över det bästa. Skolors huvudmän ska ha fokus på jämlika villkor, på skolresultaten och lärandets övergripande ramar (nödvändigt för att strävan mot jämlikhet och rättvisa ska uppnås). I övrigt måste skolledningarna och lärarna få välja hur de ska klara sina uppdrag bäst utifrån de unika pedagoger de har tillgång till och de unika elever de ska lyfta mot framtida segrar. Hur svårt kan det vara? Tyvärr svårt, eftersom skolan ständigt utsätts för en massa nya reformer! Om skolan ska utsättas för nya reformer igen så borde de enbart vara en övergripande kvalitetsreform och en delegationsreform.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_kommuner
https://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2017/Riktade-statsbidrag-till-skolan--nationella-prioriteringar-men-lokala-behov/

Dagens kalkon
Alice Bah Kuhnke. Skandal och oaccpebelt att extremisorganisatuoner skattefinansieras!
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/kulturministern-maste-sluta-goda-extremister/

Dagens stjärna
Sebastian Samuelsson! Stort att ta OS-silver i så unga år och i så tuffa förhållanden! Imponerande!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/kanslomassiga-samtalet-efter-silvret-alskar-dig/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar