lördag 24 februari 2018

Att försätta berg

Enade de stå och söndrade de falla
Människans historia är full av exempel på kraftfulla makter som byggts. I familjeform, företagsform, föreningsform eller samhällsform. Lika full är vår historia av exempel på ”oslagbara” makter som fallit. Det är alltid oklokt att ta framgångar för självklara. Det har alltid varit viktigt att bilda sin befolkning maximalt och att utnyttja ny teknologi för att förbättra sin konkurrensförmåga. Och det går alltid att utmana, och besegra, befintliga makter som slöat till och som tappat sin strategiska förmåga. Den strategiska förmågan att ”tänka längre än näsan räcker”. Förmågan att inte maximera kortsiktig vinning före långsiktig kraft. Oftast har imponerande makter fallit på grund av kortsiktighet och/eller oförmågan att hålla ihop det egna ”lagets” särskilda vilja att kämpa för varandra och gemensamma ambitioner. När tilliten mellan lagmedlemmar sviktar, och ambitionerna går åt olika håll, då har gammal styrka ersatts av en väg framåt mot förlorad konkurrenskraft. Det finns alltid ambitiösa personer och nya grupper av människor som gärna tar över makten från dem som för tillfället har mest av den.
https://www.synonymer.se/sv-syn/försätta
https://sv.glosbe.com/sv/en/kunna%20försätta%20berg
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lista_över_svenska_ordspråk
http://www.update.uu.se/~fbendz/library/eftertnk.htm

Inte minst inom sjukvården finns gott om exempel på hur kraftfull vår tro kan vara för att besegra hälsoproblem. Exemplen är många där placebo tycks påverka många i kraftig utsträckning. Det vill säga att du till exempel får en medicin för ett upplevt problem och tycker dig bli mycket bättre trots att du enbart fått ett ”sockerpiller”.
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Reflexion/2016/11/Tro-som-forsatter-berg/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/placeboeffekt
https://www.synonymer.se/sv-syn/placebo
Dagens kalkon
Elever som trakasserar och använder våld på våra skolor! Denna negativa och oacceptabla utveckling måste fort och kraftfullt brytas. Våra barn måste få en bättre studiemiljö och våra lärare en bättre arbetsmiljö! Vilka värden tror du våra barn lär sig om de som sköter sig och deras lärare kan skyddas från trakasserier och våld?
https://www.expressen.se/ledare/skydda-lararna-mot-hot-och-vald/

Dagens stjärnor
Herrstafettlaget i skidskytte som tog OS-guld! Imponerande laginsats! Inte minst imponerande är Wolfgang Pichler. Kunskap och erfarenhet levererar!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/svensk-skrallmedalj-i-herrarnas-stafett/
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/qnWWVz/sveriges-tranare-pa-plats--efter-kaoset

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar