lördag 3 februari 2018

Arbetskraftsbrist

Att vara med, eller att vara utanför
Hur skapas mer eller mindre lojalitet till vårt gemensamma? Det gemensamma finns i många former. Två perspektiv är närsamhället, till exempel Uppsala, och nationen, Sverige. Det är tveklöst lättast att hitta bra integrations- och inkluderingsmetoder i närsamhällen. Inkludering av nya människor, in i en grupp, kräver främst att de mottagande av de nya anstränger sig. Självklart har också de nya i en grupp ett stort eget ansvar för att inkluderingen blir framgångsrik. En viktig förutsättning för framgångsrik inkludering kräver också tydlig kommunikation. Att vi respektfullt vågar vara tydliga mot varandra. Den som inte får vara med är utanför. Människor i utanförskap har inga goda förutsättningar att vara en del av ett samhälles gemensamma värdeskapande. Vi måste kraftigt förbättra inkluderingen av invandrare. Parallellt måste vi bli mer attraktiva för arbetskraftsinvandring. Attrahera till exempel enormt eftertraktade ingenjörer. Ingenjörer är exempel på Kompetenser som efterfrågas av många företag runt om på vår jord! Varför ska de välja Sverige om hen inte råkat träffa en svensk partner som absolut vill bo kvar i Sverige?

Fakta är att det råder stor kompetensbrist i Sverige, och i stora delar av landet! En kompetensbrist inte minst inom skolan, omsorgen och vården. Den Kompetensbristen, bristen på efterfrågad arbetskraft ökar kraftigt de kommande tio åren. Både inom näringsliv och offentlig sektor är det mycket besvärande. Samtidigt finns lösningar. På Centerpartiets kommundagar är det fokus på de lösningarna. Det är politiska förslag på hur vi kraftigt förbättrar integrationen av icke arbetskraftsinvandrare. Det är ohållbart att det i genomsnitt tar över 8 år innan många hamnar i någon form av självförsörjning. Vi måste minska trösklarna in på arbetsmarknaden för alla dessa människor som behövs. Vi måste också kraftigt förenkla möjligheten för expertinvandring och att göra Sverige mer attraktivt för dessa kompetenta människor som många länder gärna vill ha.

Eftersom Kompetensbristen är stor kommer det inte räcka med bättre integration och att vi attraherar fler med eftertraktad kompetens. Vi måste parallellt kraftigt förbättra vår modernisering av arbetssätt med hjälp av massor av användbar teknologi. Inte minst med hjälp av robotik och artificiell intelligens. Vi kan klara dessa utmaningar, men det kräver konkreta förslag som också blir verklighet. Centerpartiet har dessa förslag. Vi har en mycket positiv framtidstro! Vi kan säkerställa att även framtida Uppsalabor och svenskar får ett miljövänligt högt generellt välstånd fullt av möjligheter för enskilda drömmar att förverkligas.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/akut-kompetensbrist-kraver-snabba-losningar-18665
https://www.experis.se/foretag/swe/om-experis/nyheter/pressreleases/akut-kompetensbrist-baade-i-sverige-och-globalt-1611377
https://www.di.se/nyheter/it-branschen-varnar-for-stor-kompetensbrist/
https://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/nfsn/akut-kompetensbrist-kraver-snabba-losningar_691344.html
https://www.dn.se/sthlm/arbetskraftsbristen-i-stockholm-hogre-an-nagonsin-tidigare/

Bara att bo på ett ställe, eller vara en medborgare i en nation, innebär inte att man känner en självklar delaktighet , och ett delansvar, för närsamhällets och nationens positiva utveckling. Delaktigheten och inkluderingen är ett gemensamt ansvar. Bara bra inkludering kan skapa delaktigheten och ett lokalt stort ansvarstagande. En mycket viktig del av vägen mot gemensamma framgångar är att vi bättre lär oss om kulturella skillnader som måste överbryggas. Det krävs för att skapa ett ömsesidigt förtroende. Förtroende och tillit skapas bara genom respektfulla möten. Det mest effektiva ”mötet” är att komma in på arbetsmarknaden. Egoistiskt är det också viktigt med en betydligt bättre inkludering för att öka chanserna att även krigsflyktingar vi hjälpt ska stanna kvar och bli en långsiktig del av vårt samhällsbygge även den dag då fred och lugn återvänt i det land de flytt ifrån.
Dagens kalkoner
Regeringarna i Ungern, Polen och Malta som gått och går i en demokratiskt vidrig riktning med illaluktande värderingar. Ageranden som också splittrar ett sargat EU allt mer. Sannolikt finns också ryska maktintressen som stöttar denna negativa utveckling.
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/KJlL6/dra-in-eu-bidragen-till-polen-och-ungern
https://www.dn.se/nyheter/varlden/annika-strom-melin-unga-tror-pa-eu-trots-pyspunkan/

Dagens stjärna
Malin Siwe. Ja, det är tveklöst störst integrationsutmaningar i Sveriges större städer. Väldigt många av våra nysvenskar söker sig dit. Inte minst på grund av ökade chanser att hitta jobb och för att ansluta sig till många fler med liknande bakgrund. Prioriteringar är svåra men en del av makthavares huvuduppgifter är att prioritera begränsade resurser klokast.
https://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/kommuner-med-manga-nyanlanda-behover-hjalp/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar