fredag 2 februari 2018

Klanen går alltid först

Kulturella skillnader
Integrations och inkluderingspolitiken är misslyckad i Sverige. Det strategiskt största misstaget som gjorts och fortfarande görs är att man inte insett, eller vågat ta i, faktumet att många nya invånare kommer från mycket annorlunda kulturer och samhällssystem än det svenska. Det innebär på inget sätt att de är sämre människor! Det innebär bara fakta att det är en stor skillnad mellan svensk kultur och det svenska samhällsbygget jämfört med till exempel de varianter som finns i Somalia. Allt för länge har ”göra ingenting” eller ett ”ovanifrån” perspektiv drivit fram misslyckandena. Misslyckanden som drabbar många fantastiska invandrare och många ”gammelsvenskar”. Det politiska ledarna har mycket att lära från våra globalt aktiva företagen. Företag med tydlig global värdegrund bland medarbetare men också en stor respekt för skilda kulturer runt om på vår jord.

Det är bra att allt fler börjar våga tala om klankulturer och vad de representerar. Det är inte farligt att våga tala om verkligheten. En del av att bättre lyckas med integration och inkludering är att våga lyssna och lära om klankulturerna. Kulturer som bland annat kan representera hedersinslag. Vi måste våga möta dessa nya krafter där de är, lyssna och tydligt berätta om hur till exempel vår demokrati fungerar, jämlikhetsambitionerna och hur rättigheter också kräver skyldigheter. Äntligen, denna insikt börjar finnas bland allt fler.

Under maktskiftet 2014 försökte jag få Socialdemokraten Pelling att engagera kommunen i ett SIDA projekt där Uppsala både skulle kunna bidra mer till utvecklingen av solenergi och bättre förståelse för klankulturer. Tror du projektet fick en chans? Nej. Pelling och övriga majoriteten presenterar nu ett ”ovanifrån” program för en fantastisk del av Uppsala, som har en liten andel invånare som skapar mycket skador och otrygghet. Metoderna för förbättringarna måste förbättras. Och Pelling, kommunalråd i Uppsala, behöver lära sig vad ett projekt är. Projekt tycker han är något problematiskt. Kan du tänka dig att Socialdemokraternas kandidat till uppdraget som kommunstyrelsens ordförande, lokal statsminister i komplex miljö, ger uttryck för denna okunskap. Uppsala behöver nytt politiskt ledarskap som inte representerar vänsterpolitik och obefintlig organisationslära. Ett nytt ledarskap som kan lyfta alla delar av Uppsala mot sina positiva möjligheter.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/vi-maste-borja-prata-om-heder-och-klan-19809
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/klantaenkande-det-normala-det-aer-vi-som-sticker-ut-11347
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/i-mellanoestern-gar-klanens-intressen-alltid-foere-religionen-13954

Några intressanta reflektioner över hur invandrade akademiker ser på "det svenska" går att finna i bifogad artikel. Artikeln bygger på observationer som den Uppsalabaserade statsvetaren och debattören Stig-Björn Ljunggren gjort. Läsvärt för den som vill bidra till att vi kan bygga en bra framtid för människor som långsiktigt vill leva i Sveriges olika delar.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/bilden-av-sverige-genom-de-nyanlandas-ogon-19842

Det är viktigt att ha lite historiska perspektiv när vi talar om nödvändigheten att förstå sprängkraften i oförmåga att överbrygga kulturella skillnader. Det är inte länge sedan som Europas folk dödade varandra i miljonvolymer. Som vanligt handlade det främst om kontroll över viktiga begränsade tillgångar och vissas storhetsvansinne men kulturella skillnader var utmärkta verktyg för maktens män att spela ut för att skapa starkare konflikter som gjorde det lättare att motivera människor att kriga. Det är extremt obegåvat och dumt att inte ta kulturella skillnader mellan grupper på största allvar. Det gör inte rikets regering eller Uppsalas lokala regering, det är väldigt dumt. Så länge som inte människor från klansamhällen ordentligt ges en chans att förstå att i Sverige är det kommuner, Regioner och staten som fyller klanens roller, då lyckas vi inte enas mycket bättre.
Dagens kalkoner
Vänsterpartister, kommunister, som inte förstår hur högt generellt välstånd skapas. Som vanligt leder ideologisk blindhet och brist på pragmatism till idiotställningstaganden. Vänsterns samhällsbyggen har ALDRIG skapat ett högt generellt välstånd. Inte på något ställe i världen. Visst har embargon gjort det svårare för dem som försökt MEN huvudproblemet med den kommunistiska ideologin är att den bygger på en dröm om att människor inte är människor. Det är enskilda människors drömmar och ambitioner, i kombination med deras hårda slit för att försöka nå dem, som utvecklar samhällen framgångsrikt. De som lyckas som Kamprad lyckas också få många människor att jobba bra tillsammans för att bidra till den drömmen och ambitionerna. Johan Norberg beskriver väl varför Vänstermänniskor bara kan leda oss ut över stupet!
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/m61X9q/gravplundraren-fran-vansterpartiet-vacker-fragor

Snyltare. Sveriges skattebetalare är hårt luttrade och för alla dessa skatter borde vi självklart få mycket mer kvalitet än idag inom rättsväsendet, vården, skolan och omsorgen. Huvudregeln i Sverige är att vi generellt betalar en hög skatt och när vi nyttjar några av de skattefinansierade tjänsterna betalar vi en liten avgift. Det är rimligt. Utan dessa avgifter skulle annars skattetrycket vara ännu högre och erfarenheterna visar att gratis skapar en mycket negativ efterfrågeökning. Det är bedrövligt att inte alla som får hjälp, och som har råd att betala för hjälpen, gör rätt för sig. Trist att det finns många Uppsalabor bland dem som använder "springnota"!
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/dyr-springnota-fran-varden-20535

Dagens stjärnor
De som försöker hitta lösningar på problem. Tiggeriet är självklart något negativt för den enskilde och ett samhällsproblem då det kantas med tragedier, barn som inte får gå i skolan, människohandel, kriminalitet och otrygghet. Bra att C, M och S försöker prova nya grepp som kan bidra till att EUs regelverk bättre kan efterlevas och att den organiserade brottsligheten bättre kan motverkas. Att prova ett tillståndsupplägg är värt ett försök. Barnen till tiggarna måste stöttas mycket bättre att få gå i skolan i sina hemsamhällen. Utnyttjandet av ekonomiskt- och socialt svaga människor måste effektivare stoppas.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/nagon-maste-ta-tag-i-tiggerifragan-20517

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar