torsdag 15 februari 2018

Social hållbarhet

Helhetstänkande
Det är svårt att klara av klokt beslutsfattande. Hjärta och hjärna i god kombination leder till bäst vägval. Hjärta och hjärna som inom samhällsbeslut, som politiker ägnar sig åt, som hittar kloka ställningstaganden som väger in sociala- ekologiska- och ekonomiska hållbarhetsperspektiv i varje beslut. Inget ställningstagande är endast ur ett socialt perspektiv. Inget ställningstagande är endast ur ett ekologiskt perspektiv. Ibland har man styrt en verksamhet så illa att de ekonomiska perspektiven styr allt. Att ha den politiska förmågan att just väga in en bra balans mellan dessa hållbarhetsperspektiv är vad som skiljer skickliga lokala och nationella partiorganisationer från oskickliga. Det är seriösa partiers uppgift. Samtidigt blir många debatter endimensionella....

Vår migrationspolitik är inget undantag. Alla hållbarhetsperspektiv måste vägas vid svåra ställningstaganden. Läs gärna bifogad gästkrönika skriven av Sofie Löwenmark. Den avslutas med "I det som kommit att kallats för ”human flyktingpolitik” har människor stuvats in i ”the shining”-liknande byggnader i skogen och larm om grava missförhållanden har inte fått tillräckligt genomslag. Människor lever år efter ankomst till Sverige i bilhallar och diverse olika nödlösningar. Den sedan länge alarmerande trångboddheten i förorterna förvärras ideligen. Grunden för en human flyktingpolitik är ett humant och fungerande mottagande. Där är vi inte idag.". Hon beskriver också att en fruktansvärt stor andel av de som mördats de senaste åren är kvinnliga migranter. Hållbarhet, hållbarhet och hållbarhet har många perspektiv. Det är oklokt att bara tro att det finns ett perspektiv. Sverige och dess delar måste bli mycket bättre på att klara av att snabbt inkludera människor som migrerat till Sverige, eller skyndsamt avvisa dem. Allt annat är inhumant. Och självklart påverkas vår förmåga att anständigt inkludera många fantastiska människor in i vårt gemensamma samhälle av mängden människor som är i behov av hjälp i olika former. Om den sociala hållbarheten i våra närsamhällen raseras får det också stora negativa konsekvenser på den ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Håll med om att det är enkelt att förstå? Och social ohållbarhet är en ”fantastisk” grogrund för extremism.
http://www.gp.se/ledare/n%C3%A4r-den-svenska-gr%C3%A4nsen-passerats-1.5159332
http://www.gp.se/ledare/cwejman-beredskapen-mot-extremism-%C3%A4r-inte-god-1.5169347
http://www.unt.se/asikt/debatt/varderingar-i-praktiken-4900769.aspx

Dagens kalkoner
De som tillåter skolor som bidrar till stark segregation och motverkar inkludering.
https://www.expressen.se/ledare/wallstroms-natohan-osar-omdomesloshet/

Margot Wallström. Sveriges hela regering måste inse hur sårbart lilla Sverige är. Särskilt i ljuset av en längre tids misshandel av det svenska Försvaret!
https://www.expressen.se/ledare/wallstroms-natohan-osar-omdomesloshet/

Dagens stjärna
Hanna Öberg! Fantastisk prestation! Nytt svenskt OS-guld!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/skrallen-hyllas-nu-over-hela-varlden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar