måndag 19 februari 2018

Hur mycket tryck tål du

Till sist brister det
Äntligen har jag nu njutit av 2018 års första nedförsåkning i Åre. Personligen tycker jag att några dagars återhämtning är som bäst när härlig fysisk aktivitet varvas med god mat, After-ski och mycket bastubadande. Den som arbetar hårt, särskilt i en stressfylld miljö, behöver stunder där tankarna kan vara på annat och i bästa fall även klarna. Annars brister det för allt fler och man ”går i väggen”. Alla har sina källor till återhämtning och glädjeboostar. Umgänge med kära, dans, regelbunden träning, att lära av mer erfarna och nedförsåkning är fem av mina återhämtningskällor. Vilka är dina?
https://stress.se/utmattningssyndrom/
https://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/stress/lakaren-6-tidiga-tecken-pa-utbrandhet/

För mycket tryck får allt att brista. Gränserna för hur mycket tryck vi människor tål innan det brister är väldigt individuellt. Gränserna varierar också beroende av allt vi studerar. Inte minst inom materialläran spelar hållfasthetsläran en stor betydelse. Du vet väl att Ångströmslaboratoriet inom Uppsala universitet tillhör de bästa i världen bland materiallära? Nu vet du det om du inte visste det tidigare.
http://www.polacksbacken.uu.se/Valkommen_till_Polacksbacken/angstromlaboratoriet
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5KV732&typ=1
http://www.sverigeskonsumenter.se/Global/Stilmedveten%20utbildningsmaterial/Materiallara.pdf
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1TE654&typ=1

Vår jord och dess begränsade resurser är inget undantag. I takt med att vi snabbt närmar oss 10 miljarder människor på vår jord utsätts miljö- och klimat för ett ohållbart tryck om vi inte anpassar vår konsumtion till smartare och hållbara beteenden. Det är min övertygelse att delningsekonomins utveckling har en avgörande betydelse för att kraftigt minska på trycket på jordens begränsade resurser. Inte minst på trycket efter efterfrågan på kritiska metaller. Bland annat de metaller som är nödvändiga i det digitala samhället och i utbyggnaden av det fossilfria samhället. Min övertygelse är att vi klarar denna omställning och Uppsala och Sverige kan bidra ännu bättre i arbetet för att vi ska lyckas. Att vi lyckas är av avgörande betydelse för våra kommande generationers levnadsvillkor på moder jord.
https://www.klimatkontot.se
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5903-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a01QQZyl-_I
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0lGV1/havsnivan-kan-stiga-dubbelt-sa-mycket-som-forskarna-raknat-med
http://miljo-utveckling.se/om-att-hushalla-med-begransade-resurser/

Dagens kalkon
Kriminella gäng. Mycket talar för att den organiserade brottsligheten breder ut sig. Det är den farligaste varianten av ”parallellsamhällen” som växer fram. Oavsett vilka som bemannar dessa självgoda och kriminella gäng. Ett samhälle som vill erbjuda sina invånare personlig frihet och rimlig rättvisa måste klara av att effektivt bryta upp liknade verksamheter.
http://www.gp.se/nyheter/35-mc-gäng-i-väst-som-polisen-bevakar-men-ett-nytt-gäng-oroar-mest-1.5189390

Dagens stjärna
Hamid Zafar. Vi måste orka, och våga, ta i verkliga och farliga problem. Alla extremistgrupper är farliga för sin omgivning. Som vanligt är det väldigt svårt att i ett demokratiskt samhälle att lösa liknande problem om vi inte ordentligt analyserar problemet och öppet, och respektfullt, debatterar effektiva motåtgärder.
http://www.gp.se/ledare/zafar-de-lärdas-svek-1.5189562

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar