lördag 17 februari 2018

Uselt ledarskap

Stort kompetensbehov
Sveriges stora kompetensbehov måste tas på betydligt större allvar av Sveriges regering. Avvisningsbeslut mot människor som jobbar, där mindre administrativa fel begåtts eller för att de missförstått "deponi"-regler under studier måste få ett omedelbart stopp. Sverige har inte råd med liknande dumheter! Både inom näringslivet och inom offentlig sektor har vi de kommande 10-20 åren stor kompetensbrist. Istället för att ha myndigheter som beter sig på detta sätt måste politiken eventuellt förändra lagstiftningen så att den ger utrymme för lite sunt förnuft. Dessutom måste regeringen skyndsamt arbeta med att hitta former som gör arbetskraftsinvandring både enklare och attraktivare för kompetens vi behöver. Kompetens som väldigt många länders verksamheter tävlar om. Om Sverige är attraktivt för den attraktivaste arbetskraften är Sverige garanterat attraktivt för oss som redan bor i någon del av vårt vackra land.
https://www.experis.se/foretag/swe/om-experis/nyheter/pressreleases/akut-kompetensbrist-baade-i-sverige-och-globalt-1611377

Det är toppen att allt fler höjer sin röst för att vi ska få en bättre ordning i migrationspolitiken. Vi måste få en betydligt offensivare migrationspolitik som bidrar till att vi mycket bättre kan matcha kompetensbehov mot möjlig kompetensförsörjning.
https://www.di.se/nyheter/naringslivets-krav-stoppa-kompetensutvisningarna/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/akut-kompetensbrist-kraver-snabba-losningar-18665
https://www.di.se/nyheter/it-branschen-varnar-for-stor-kompetensbrist/
https://www.va.se/nyheter/2016/09/08/sverige-har-kompetensbrist/
Dagens kalkon
Censurivrare. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Allt tyckande är inte "fake news" bara för att man inte tycker om det som sägs. Och "gammelmedierna" har historiskt visat på bristande förmåga att ordentligt, och objektivt, lyfta relevanta samhällsproblem. Självklart ska alla seriösa mediekanaler göra vad de kan för att hindra spridningen av falska nyheter, samtidigt blir gränsdragningen mot åsiktscensur svår.
https://www.expressen.se/ledare/farligt-med-mediekartell-mot-falska-nyheter/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

Dagens stjärna
Frida Hansdotter! Ännu ett OS-guld! Såååå roligt att hon fick allt att stämma i ett OS-lopp!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/frida-hansdotters-vag-till-os-guldet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar