tisdag 6 februari 2018

Vårdköer

Människors liv
Livet är fantastiskt! Det är fullt av individuella möjligheter som livet bjuder på för oss som haft turen att födas i ett rikt samhälle. Ett rikt samhälle där rikedomen är mer jämlikt fördelat än i något annat land. En fördelad rikedom som bland annat gett oss en vård i världsklass. Världsklass om man har turen att rimligt snabbt få tillgång till vården. Allt fler har inte den turen utan många köer har växt kraftigt och fortsätter att växa. Om vi bortser från den dåliga politiska ledningen är huvudskälen två. Allt större problem med tillgång till kompetens, nödvändig arbetskraft. Allt större efterfrågan på vårdinsatser. Efterfrågeökningen är främst kopplad till att allt mer är möjligt att behandla samt en kraftig befolkningsökning. I huvudsak är det i livets början och under vår ålderdom som de flesta är i behov av vård i olika former.

Särskilt allvarligt är det när människor med kraftig psykisk ohälsa, bröstcancer och prostatacancer inte får skyndsam hjälp. Då är det skarpt läge om liv och död. Varje timme spelar stor roll. Bristerna och köerna inom till exempel BUP kostar ungdomsliv som hemskt nog tar sina liv. Köerna till cancervården kostar liv. Vi måste använda vår fantastiska kreativitet och lösa denna oacceptabla ordning! Vi behöver ett smartare politiskt ledarskap!
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2018/02/05/drabbades-av-cancer--bevakar-varden-fran-insidan/
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/10/11/landstingen-klarar-inte-koerna-till-bup/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/koerna-till-bup-vaxer
Smartare arbetssätt och nyttjande av modern teknologi är nödvändigt. Omställningen till moderna arbetssätt där till exempel tillgänglig teknologi används smart både för bättre behandling och administration är nödvändig. Och förbättringspotentialen är stor. Även samordningen av viktig basinfrastruktur som journalsystem måste samordnas. Det är minst sagt sjukt att till exempel Region Skåne och Stockholms läns landsting kan upphandla samma journalsystem. Suck! Det kommunala självstyret är viktigt MEN viktigast av allt är invånarnas bästa och det måste vara i fokus!

Nyckeltal och indikatorer måste till delar vara samma inom sjukvården och kommunernas relevanta verksamheter. Det är en stor brist idag. En snabb och enkel förbättringsmotor är att få till samma nyckeltal och indikatorer. När människor och verksamheter mäts på samma saker uppmuntrar det också till konstruktivt samarbete inom vårdkedjor. Gör om! Gör rätt!
https://www.cancerfonden.se/nyheter/sverige-samst-i-europa-nar-det-galler-vantetider-i-nytt-index
http://www.vantetider.se
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer
Dagens kalkon
Fredrik Reinfeldt. Som ledaren nedan konstaterar skulle det vara snyggt med lite självkritik.
https://www.expressen.se/ledare/reinfeldt-borde-tala-om-sitt-eget-ansvar/

Dagens stjärnor
Aleksandra Boscanin och Amineh Kakabaveh. De står långt ifrån varandra politiskt men sätter ljuset på en brist i det svenska demokratiska systemet. Sedan jag engagerade mig politiskt har jag ägnat mycket tid åt att förbättra det demokratiska arbetet, inkluderingen, i Centerpartiet Uppsala. Det gör mitt uppdrag som lokal partiledare mer krävande. Det är dock min absoluta övertygelse att det skapar förutsättningar för att C Uppsalas ställningstaganden blir klokare. Det tjänar de vi ska tjäna, Uppsalaborna, på!
https://www.expressen.se/nyheter/v-kollegan-dinamarca-ar-en-del-av-allt-detta/
http://www.gp.se/ledare/boscanin-det-behövs-fler-nej-sägare-i-politiken-1.5139614


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar