tisdag 31 juli 2018

Full fart FRAMÅT

Valrörelsespurt
Nu har slutspurten startat inför sista valdagen 9/9 2018. Det kommunala valet påverkar ledningen av Uppsala kommun från 10/9 2018 och fram till valet 2022. Jag tycker inte jag tar i om jag anser att det är ett mycket viktigt val som kommer att påverka Uppsalaborna under många fler år framöver. Avgörande för hur bra framtiden blir är hur mycket klokhet som tillåts råda efter valet. Och hur många misstag i den löpande förvaltningen av vår kommun som kan undvikas. Om kommunens ledarskap kommer att bestå av människor som inte klarar av att ta ett ansvarsfullt ekonomiskt ansvar för oss Uppsalabor kommer invånarna under många framtida år få betala priset för ett sådant bristande ledarskap. Uppsala kommuns ekonomi är ansträngd. Efterfrågan på tjänster som kommunen enligt lag är tvingad att tillhandahålla ökar. Skuldbördan är redan tung och riskfylld. Vi har brist på nyckelkompetens som tar tid att försöka ”hitta”. Den kraftiga befolkningsökningen pressar på kommunens löpande kostnader och anstränger skuldbördan allt mer. Allt för många av våra invånare är långtidsarbetslösa eller ingår i något av alla återkommande tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder. Framåt mot en ny kommunledning som kan ekonomi och som tar aktivt ansvar för en för Uppsalaborna hållbar ekonomi! ”Det löser sig” är en oklok väg framåt. ”Vi jobbar hårt med att skapa smartare arbetssätt, fokuserar på huvudsaker, inkluderar fler på arbetsmarknaden och minskar på vår låneexponering” är vad som krävs. Rösta klokt i kommunvalet, det har stor praktisk betydelse för dig och dina närmaste i närområdet!
https://www.expressen.se/dinapengar/skl-varnar-for-kris-i-de-svenska-kommunerna/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sveriges-kommuner-gar-mot-en-vaelfaerdskris-30888
Dagens kalkoner
De politiker som väljer att satsa begränsade resurser på bisaker när huvudsaker inte fungerar tillfredställande. Det finns gott om bisaker i tillvaron. De som bidrar till mer positiva framsteg än andra fattar att fokuset alltid ska ligga på huvudsaker. Och de som tror att bisaker kan vara en huvudsak har inte förstått hur de två perspektiven hänger ihop. Typ utan skruvar inget behov av skruvmejslar... Är bisaker ointressanta, inte alls! De används flitigt inom politiken och av aktivistgrupper för att lyfta fram upplevda missförhållanden. Det är alltid viktigt att lyssna på vad dessa politiker och politiskt fristående aktivister tycker. Samtidigt gäller det att förstå att det viktigaste är huvudsaken. Att exemplifiera med alla varianter av grupper som är, eller som känner sig, diskriminerade är bra. Samtidigt handlar ”huvudstriden” om jämlikhet och rättvisa. I ett samhälle där vi individuellt och kollektivt fokuserar på jämlikhet och rättvisa är det självklart att behandla människor mycket respektfullt oavsett bakgrund och ”läggning”. Varje människa är unik. Framåt mot en politik som fokuserar på huvudsaker!
https://ledarsidorna.se/2018/07/genderforskning-och-intersektionalitet-dominerar-msb-men-skogsbranderna-rasar-vidare/
https://www.synonymer.se/sv-syn/huvudsak
https://www.synonymer.se/sv-syn/bisak

Naiva lagstiftare. Lagar måste formuleras klokt så att kriminella inte kan gå runt dem. Särskilt organiserad brottslighet är experter på att utnyttja kryphål som naiva lagstiftare bjuder på. När brottslingar skapas bör man självklart försöka utmana formuleringarna med frågan: ”Vilka öppningar ur lagföring kan mästerkriminella hitta?”. Vissa säger att det går till så. Uppenbarligen är den kriminella kreativiteten inte tillräcklig bland statens företrädare.... Används KRIS som remissinstans vid lagstiftning som fokuserar på brottsbekämpning? Säkert inte. Det borde de göra! Det skulle både förbättra lagarnas utformningar och stärka KRIS viktiga ambitioner! Framåt mot bättre lagar och ännu bättre vägar tillbaka till ”det vanliga samhället” för föredetta kriminella.
http://www.gp.se/ledare/sigfrid-luckor-i-lagen-ger-kriminella-öppet-mål-1.7416301

Dagens stjärnor
De Uppsalabor som rekade läget, gjorde något roligt av det, och spred badäventyret på Uppsala Resecentrum ut i världen. Många av dessa humoristiska filmer har fått en omfattande viral spridning.
https://www.expressen.se/tv/nyheter/har-badar-folk-i-oversvamningen-pa-centralstationen/

Malin Siwe. ”Lite” pragmatism skadar aldrig... Det är väl de allt för många PR-konsulterna och interna informatörerna som spökar igen... ”Stenhård tydlighet där. Och det kan behövas - i uppfostran av bråkiga barn, fast där är ordet för dagen "lågaffirmativt" bemötande. Ännu uppträder myndiga svenskar vuxet. Men om vi behandlas med svart/vit symbolpolitik är det fara värt att vi förvandlas till ålahuen”.
https://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/svenskheten-ar-inte-lagom-langre/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar