lördag 28 juli 2018

Lust inte tillräckligt

Kul räcker inte mot toppen
Jag gillade Maud Olofssons, tidigare partiledare för Centerpartiet, som ofta talade om att "roligast vinner". Det är väldigt viktigt att lag som ska prestera på topp också har roligt tillsammans. ”Också” är i sammanhanget väldigt viktigt. De som har höga ambitioner kan inte bli framgångsrika utan att i grunden vara professionella i sitt arbete. Det gäller inom fotboll, inom näringslivet och inom alla områden. Självklart gäller det inom partipolitiken också, där är det framförallt invånarna som i val dömer. ”Kul” och ”lustfullhet” är viktigt men det slår aldrig den tillfredställande att arbeta tillsammans med kompetenta och utvecklande medarbetare.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/c-roligast-vinner-1.1235258
För att politiken ska vara tillräckligt intelligent måste den förstå i vilken verklighet den verkar. Den måste också ha för invånarna relevanta konfliktytor. Om GAL-TAN perspektiven är mer relevant som konfliktytor än tidigare ”höger mot vänster”, vilka partier borde då kunna vara naturliga samarbetspartners? Knappast. Kanske skulle vänsterpartister och centerpartister ha kul ihop men att samsas framgångsrikt i en regering är helt otänkbart. ”No deal” med vänstern för C med andra ord. Men om GAL-TAN till exempel är mer relevant som utgångspunkt för politiska samarbeten än till exempel ”borgligheten”, vad vill väljarna då?
http://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-gal-tan-skala
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6924173

Kul räcker inte för att nå ”toppen” men de som tycker det är kul att göra det de har som huvudsaklig verksamhet ökar chanserna att nå önskad topp. Att kombinera höga ambitioner med att ha kul är en klok livsfilosofi. Livet är kort, även om det genomsnittligt blir allt längre.

Dagens kalkoner
Naivister som fokuserar på helt fel saker och som prioriterar fel insatser för att på allvar bryta utanförskap och segregation.
Språkträning, språkträning, språkträning och en bra individcentrerad skolgång, så skapas det mest inkluderande samhället för invandrade barn och unga. För de äldsta barnen bland invandrade tycks den smartaste vägen mot integration och självförsörjning vara språkträning, språkträning, språkträning och individanpassad yrkesutbildning. Nu räcker det med psebdofokus!
https://www.expressen.se/ledare/sprakfattigdom-mycket-varre-an-brist-pa-pengar/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Sverige är fortfarande en demokrati. I Sverige ska lagarna gälla oss alla som lever i vårt unika samhälle jämlikt. Utan undantag. Inga aktivister har vetorätt över de beslut som fattas av demokratiskt styrda verksamheter eller domstolars beslut. I val och genom lagliga prövningar får man föra sina kamper för det man tycker är mer rätt. Livet är fullt av filosofiska dilemman. Att i en demokrati entydigt förhålla sig till lagarna är det klokaste vägvalet.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-aktivister-har-inte-vetorätt-1.7355126

Det är en sak när det parti man själv röstat på inte får igenom sin politik, en annan sak när åsikter som en stor andel av medborgarna hyser överhuvudtaget inte finns representerade i vår högsta beslutande församling.” Boscanin ska nu studera på heltid och hinner då inte vara ledarskribent. Jag önskar henne framgångsrika studier och hoppas hon vågar fortsätta att tala i klartext om hur hon upplever olika saklägen. 
http://www.gp.se/ledare/boscanin-hur-mår-den-svenska-demokratin-1.7374929

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar