tisdag 24 juli 2018

Utmana, utmana och utmana

Utvecklingskraft
Det är ambitioner som ”a man on the moon”, drömmar om globalt monopol inom näringslivet, drömmar om guldmedaljer inom idrotten, rädsla för krig eller för att anfallas, drömmar om Nobelpris och den krassa verkligheten och dess prognosticerade framtid som driver på människans utveckling. Centerpartiet har förstått det gröna tillväxtvärdet och driver därför också en grön tillväxtpolitik med liberal inriktning. Bland annat har C förstått att ekonomiskt svaga samhällen aldrig prioriterar ansvarsfullt miljö- och klimatarbete. Den som lärt sig människans historia vet att vi alltid varit kortsiktiga och att det är först de senaste typ 30 åren som de rika samhällena tagit frågorna på allvar. Jag gillar miljöpartisternas miljö- och klimatengagemang men jag förbluffas över deras historielöshet och naivitet. Jag har sagt det förr, och säger det igen, de har inget i en regering att göra. I regeringsställning finns inte utrymme för naivitet i ekonomiskt tuffa tider som nu. Och du, finns några nya exempel på att god ekonomi är viktigt för det långsiktiga miljö- och klimatpolitiskt bästa? Ja, USA, snart ”bara” världens tredje största ekonomi efter EU och Kina. Och du, vet du hur kineserna lyckats gå från underutvecklat till extremt utvecklat och rikt på bara 30 år? Västerländsk kortsiktighet! Då dög det att bidra till högre vinster till globala västerländska företag. Nu gör konkurrensen från supermodernt och nyvakna asiatiska länder ont. Då passar det inte längre... Och du, även om Trump är kass på många sätt tror jag han som företagare lärt sig vad minusresultat år efter år leder mot. Och vad skyhöga skulder slutar med. ”Den som är satt i skuld är icke fri”...
https://www.expressen.se/ledare/har-miljopartiet-drabbats-av-varmeslag-eller-solsting/
https://www.scientificamerican.com/article/how-the-world-is-coping-1-year-after-trump-abandoned-paris-climate-pact/
http://www.wri.org/blog/2017/12/insider-climate-effect-trump-administration
https://www.thebalance.com/current-u-s-federal-budget-deficit-3305783

Utvecklingskraften skapas genom affärsidéer, vetenskapliga hypoteser, personliga drivkrafter, ideologiska tankar och att ständigt ha en strategi och taktik för att nå ambitionerna. De kloka företagarna, politikerna, idrottsmännen och så vidare utmanar ständigt sina egna vägval. Det är klokt i en snabbt föränderlig värld. Den som vågar ifrågasätta är guld värd så länge som hen är lojal my den gemensamma ambitionen.

Dagens kalkon
De som ger löften som inte kan infrias. Politiker ska inte sälja drömmar på andra sätt än i visioner. Det skulle tveklöst kunna kallas bedrägeri om man säljer röster på en politik som inte är ekonomiskt genomförbar. Partiernas lokala och nationella budgetar borde synas ordentligt av medierna för att hjälpa invånarna att förstå att vissa partier helt enkelt säljer något som är omöjligt, även om partiet skulle ha egen majoritet. Det finns säkert övertramp bland alla partier men sossarnas övertramp kopplade till ekonomiskt ansvarstagande kan nara tolkas som att de är desperata. ”Den enda anständiga principen är vård efter behov. Krassligast kommer först, vare sig hon är 90, 80 eller 75 år gammal. Men ju kortare köer, desto mänskligare för alla.”
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ju-magrare-resurser-desto-fagrare-loften-till-seniorerna/

Dagens stjärnor
De som står bakom att Ringhals avvecklas i förtid. Världen behöver ställa om till fossilfria drivmedel som är miljövänliga snabbare. Även till exempel eldrivna drivmedel skapar självklart miljöproblem. Kärnkraften är en makalöst potent kraftkälla. Samtidigt lämnar den livsfarligt avfall efter sig i tusentals år. Det är extremt självgott att medvetet använda en liknande kraft idag som kan skapa enorma problem för framtida människor.
http://www.gp.se/ledare/pihl-skandal-att-mp-med-vänner-tillåts-släcka-svensk-industri-1.7305321

Visst kan ett vulkanutbrott liknande Tamboras 1815 skapa massiv död, förstörelse och stora mänskliga problem under flera år runt om på hela jorden. Vetenskapen vet att det är så. Det är också helt säkert att det kommer att hända igen, ingen vet bara när. Liknande megakatastrofer är naturens sätt att tydligt göra oss medvetna om att naturen är mäktigare än människan. Vi människor är en del av naturen och ska visa vår natur betydligt större respekt än vad många av oss gör. Kärnkraft är att leka med elden under så lång tid att det är en oacceptabel kraftkälla. Sverige och världen har fantastiskt kunniga vetenskapsmän och ingenjörer som kommer att hitta på lösningar på vårt behov av billiga drivmedel. Det är jag helt säker på. En större ”nöt att knäcka” är alla uteblivna skatter som stater förlorar när de energikällorna blir betydligt svårare att kontrollera än logistikkrävande fossila varianter eller svindyra energikällor som kärnkraft.
https://illvet.se/naturen/vulkaner/varldens-varsta-vulkanutbrott-overtraffat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar