söndag 22 juli 2018

Ett centrum i världsklass

Attraktivitet och grön tillväxt
En sak har jag tydligt lärt mig under mina år inom kommunpolitiken, Det finns alltid grupper som ogillar varje stadsbyggnadsärende. Med stadsbyggnadsfrågor inkluderas i Uppsala alla byggplaner inom kommunen. Ingen lösning tycks någonsin kunna tillfredställa alla särintressen. Som alltid måste beslutsfattare göra svåra avvägningar mellan alla dessa särintressen och våga fatta beslut, trots att kritiken alltid kommer från dem som anser att beslutet är dåligt för just dem. Att göra dessa val är en del av relevanta politikers svåra vardag. Utan vägval blir ett samhälle stillastående och i förlängningen innebär det tillbakagång och förfall. Det som inte utvecklas och växer dör. Ibland fort. Ibland sakta. Samtidigt som utveckling och grön tillväxt är viktig, det skapar livskraft och minskar konfliktytor, har olika partiers stadsbyggnadspolitik mycket stor betydelse för ett samhälles utveckling. Sveriges kommuner har planmonopol och bestämmer alltså lokalt vilka vägval man vill göra. I Uppsala finns bara ett tydligt exempel på lokalt parti som vill bygga staden i ett lägre och hållbart tempo. Och att även stadens invånare ska garanteras rimlig närhet till rimligt stora gröna rekreationsytor. Det är också endast Centerpartiet som kraftigt vill investera i fyra kransorter i en av landets största kommuner med flest landsbygdsinvånare. Så kan närservicen kraftigt höjas för över 50.000 Uppsalabor och alternativa boendemiljöer erbjudas. Rösta klokt i höstens kommunval, det har stor betydelse!
http://www.yimby.se/tag/stadsbyggnadspolitik
https://sv.glosbe.com/sv/sv/stadsbyggnad

Citys attraktivitet
Jag är helt övertygad om att Uppsala city skulle bli väldigt mycket attraktivare både för Uppsalabor och våra besökare om Stora torget blir ett fordonsfritt torg. Inte minst för cityhandeln är jag övertygad om att det skulle bli en "hit" med ett attraktivt event-torg med kringliggande restauranger, caféer och exklusivare butiker. Jag är helt övertygad om att det skulle dra både Uppsalabor och många fler från Stockholms city och söderliggande kommuninvånare att oftare besöka Uppsala city för ett shoppingäventyr som samtidigt kan kombineras med trevligt uteliv och promenader i en citymiljö i världsklass. Redan idag är centrala Uppsala en av världens vackraste cityplatser. Det finns endast en felande länk, Stora torget. Att säkerställa ett attraktivt city är viktigt av massor av skäl, inte minst för att behålla och attrahera de mest attraktiva på arbetsmarknaden.
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2014-12-17-fakta-och-exempel-kring-lokal-attraktivitet.html
https://som.gu.se/digitalAssets/1339/1339040_225-250-rudolf-antoni.pdf
Igår kunde jag äntligen läsa en ”nykter” ledarartikel i UNT om Uppsalas ”spårpaket”. Skriven av Kersti Collberg. I stort i linje med den position som Centerpartiet i Uppsala som enda parti tydligt uttryckt! Det är en oacceptabel ordning att Uppsala går med på en oattraktiv hård exploatering av södra delen av Uppsala stad i utbyte mot en liten EVENTUELL delfinansiering av ett spårvägssystem. Uppsala kommun är redan farligt högt belånat och har inte 5-8 miljarder som kommunens investeringar sannolikt kräver. Sårbarheten är redan mycket hög i Uppsala kommuns ekonomi bland annat på grund av den höga skuldsättningen. Vi behöver verkligen kapacitetsstark kollektivtrafik MEN ett större kortsiktigt behov är fler förskolor, skolor, äldreboenden och mer omfattande underhåll av befintlig infrastruktur. På toppen av det ekonomiskt oförsvarliga i att enfaldigt gå spårvagnsvägen vill inte Centerpartiet att södra stadsdelarna ska förtätas så kraftigt som avtalet med staten innebär. Centerpartiet i Uppsala vill bygga ut stadens stadsdelar grönare och i en mer hållbar takt. Vi vill också stärka upp landsbygdsservicen, och öka möjligheterna till alternativa boendemiljöer, genom större kommundrivna bostads- och verksamhetslokalsprojekt i Vänge, Vattholma, Björklinge och Almunge. Det kommunala valet du kan göra senast den 9/9 blir bland annat en folkomröstning om stadsbyggnadspolitiken och om hur skuldtyngda Uppsalaborna ska riskera att bli. Läs gärna Kersti Collbergs relevanta artikel.

Dagens kalkon
De som inte förstår hur viktigt det är med en enkel och tydlig värdegrund, som samhällets ledare tydligt står upp för, för att integrationen av nysvenskar ska bli framgångsrik. Är assimilation ett skällsord i Sverige ”bara” för att ordet först började användas i debatter av främlingsfientliga krafter? Det brukar vara så, därför är det möjligt att Panshiri har många poänger i bifogad artikel. Även kolumnisten Hamid Zafar artikel om naiva medelklassvenskar är läsvärd för den som bättre vill förstå vår samtids stora utmaningar. ”Politiker har under lång tid valt att nonchalera de problem som blivit resultatet av ett samhälle som glider isär, trots att det inte saknats forskning som varnat för följderna av en sådan utveckling.” Och ”Områden med minst andel utomeuropeiska invånare, så som Majorna och Södermalm, sticker ut. Stadsdelar som inte direkt är kända som starka SD-bastioner. Det är enkelt att vara positiv till invandring och mångfald i de här områdena då befolkningen där mer skördar frukten av mångfald än bär bördan av den. De som ser sig som allra mest solidariska är det på tryggt avstånd.
Mångfaldens matkassar väger inte så tungt när någon annan bär dem.”http://www.gp.se/ledare/panshiri-vi-pratar-om-integration-när-vi-egentligen-menar-assimilation-1.7242498
http://www.gp.se/ledare/zafar-svenskar-gillar-mångfald-på-lagom-avstånd-1.7231451

Vi är några få politiker som under lång tid konstruktivt försökt ta i dessa viktiga Samhällsutmaningar.
Det går sjukligt sakta att få till en vettig inkluderingspolitik som motverkar den negativa verklighet vi har främst i många svenska utanförskapsområden. Hur kan det vara så svårt att fatta att alla i vårt samhälle blir förlorare om vi inte skyndsamt vänder denna utveckling till det bättre! Snart måste dessutom denna vändning klaras av under en lågkonjunktur. Vilka våra ledande politiker blir efter valen 2018 påverkar i stor utsträckning om en positiv vändning kommer att ske. Du som bryr dig, kryssa dem du tror är sådana personer! Det brådskar att få till ett inkluderande samhällsklimat!

Dagens stjärnor.
Johan Hakelius. Det gäller att ständigt hänga med i sin tid och ha ”fötterna på marken”. Annars är man snabbt på villovägar. De som inte klarar av att vara relevanta behövs inte längre. Det gäller självklart även politiska partier.
Det handlar om de etablerade partiernas känsla av att ha förlorat greppet. De litar inte ens på sina egna argument längre. De räds säkert nazisterna – det gör vi alla – men framför allt räds de sin egen förlorade potens. De är så desperata att de börjar tafsa på förenings- och åsiktsfriheten, för att återfå känslan av kontroll.”
https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/partierna-rads-sin-forlorade-potens-och-borjar-tafsa/

Randy Crawford. En av alla fantastiska musiker som förgyller våra vardagar.
https://m.youtube.com/watch?v=FyF-NqIuT0I

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar