torsdag 12 juli 2018

Hedersförtryck, hedersvåld och klankultur

Inte i Sverige
Sverige är fortfarande ett fantastiskt samhälle för många. Men vi måste bättre försvara de värden generationer skapat. Värden som sätter den enskilda människan i fokus, inklusive den enskilda människans frihet från beroende av till exempel en familjemedlems, eller en arbetsgivares, godtycke. Hedersförtryck, hedersvåld och klankultur har inget i Sverige att göra! Familjekärlek är självklart något som är fint för dem som har turen att leva i familjer som ger varandra mycket individuellt respekt och inte moraliserar sönder varandra. I Sverige är "klanen" kommunen, regionen och staten. Om vi är tydliga med det mot alla nya svenska invånare från helt andra kulturella bakgrunder kommer integrationen att gå fortfara.
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/arbetet-mot-hedersvald-gar-fortvivlat-langsamt/

Hur flata får vi vara när vi försöker upprätthålla våra värdegrunder? Inte alls säger jag! Det är som med bra barnuppfostran, den måste vara tydlig. Bra beteenden uppmuntras och dåliga tydligt inte accepteras. I ett samhälle där vi fortfarande har en stor invandring, även om vissa tycks tro att vi har ”stängda gränser” är det viktigt att vi blir betydligt tydligare med vad som är acceptabelt och inte i vårt samhälle. Många av de invandrare som till exempel kom till Sverige 2017, och hittills under 2018, är anhöriginvandrare från kulturer som kraftigt skiljer sig från den svenska kulturen. Många kommer från samhällen starkt präglade av patrialkaliska klankulturer. Klankulturer där klanen förväntas fylla delar av de roller som kommuner, regioner och staten fyller i Sverige. Det är en mycket stor skillnad för en individ att leva i det svenska samhället jämfört med till exempel en klankultur från Somalia. På inget sätt ska enskilda människor klandras för att de fötts in i olika kulturer och i olika samhällssystem. Samtidigt är det viktigt att förstå och tydligt förhålla sig till om vi vill att just vårt samhälle ska hålla ihop och vara inkluderande. Vem som helst som har lite ledarerfarenhet förstår att det ställer särskilda krav på vår integrationspolitik. Bland annat måste vi gå från ord till handling med att motverka den allt kraftigare sociala segregation som växer i vårt samhälle. Bifogad artikel är välskriven och ger viktiga perspektiv på denna utmaning som är viktigt att ta på största allvar.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/e1oBER/i-sverige-behover-ingen-leva-i-klaner

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordhog-asylinvandring-trots-ny-flyktingpolitik
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5
Det svenska samhället är i behov av arbetskraftsinvandring. Andelen företagare och arbetare, som bidrar till vår konkurrenskraft och nödvändiga skatteintäkter för att upprätthålla ett generellt välståndssamhälle, behöver öka. För att ”ekvationen” ska bli framgångsrik måste integrationen av invandrare kraftigt förbättras. Det har de flesta förstått, kanske till och med naivisterna. Annars går vi åter snabbt mot att bli ett land som många andra med en stor och fattig andel av vår befolkning. Och ett land med starka sociala och kulturella konflikter. Det är inget samhälle jag gärna lever i. Vi måste driva en migrations- och integrationspolitik som klarar av att hålla ihop vårt samhälle och där alla känner att de har en rimlig chans att förverkliga sina personliga drömmar. Alla i vårt särskilda samhälle ska kunna känna hopp. Och alla måste behandlas lika inför lagen. Och världen är inte ett samhällssystem utan många. Vi måste värna om och utveckla vårt. Vi behöver värna och utveckla det klokare än nu. Viktigt för de som bara ser problem att försöka att inse att de allra flesta som kommer från väldigt annorlunda kulturer sannolikt kommer att gilla det vi erbjuder. De måste dock ges en ordentlig chans att förstå skillnaderna och de som vill bejaka vår individuella frihet måste få maximalt stöd.

Dagens kalkon
Donald Trump. Allt han gör är säkert inte dåligt, men mycket. Han måste vara väldigt kortsiktig i sitt tänkande. Det inkluderar historielöshet. Relationerna mellan USA och Europa handlar om så mycket mer än handel och rikedom. I en tid när de västerländska grundvärderingarna är under attack borde vi samarbeta mer än tidigare. Det inkluderar självklart vår förmåga att värna vår frihet från främmande totalitära regimer. Trump har öppnat ”Pandoras ask” genom det startade handelskriget. Han verkar fortfarande inriktad på att kraftigt förändra världsordningen trots att Steve Bannon fick sparken. Det kanske är han som fortfarande är chefsarkitekten i Trump och hans gängs ”samhällsbygge”.
https://www.expressen.se/ledare/ta-skydd-trump-gar-los-i-europa/

Dagens stjärnor
Kroatiens herrfotbollslag i VM 2018. Med ett befolkningsunderlag på blott lite dryga 4 miljoner slår de ut England med ett befolkningsunderlag på 53 miljoner. England har med andra ord 13 gånger större möjligheter att få ihop ett vinnande lag. ”David mot Goliat” i modern förpackning. Vi får se om kroaternas kämparglädje räcker mot ett Frankrike med ett befolkningsunderlag på 67 miljoner. Kommer ”David” att klara av att slå en ännu större ”jätte”? Vad tror du?
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/kroatien-till-final-efter-jatterysare/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar