tisdag 10 juli 2018

Priset för lathet

Lika lön för lika arbete
Visst låter det fint med "lika lön för lika arbete". Det låter inte bara fint utan det borde också vara en självklarhet, men det är det inte. Samma prestationer med samma bildningsbakgrund ska självklart ge lika ersättning för prestationerna. Ett av skälen till skillnaderna är att vi människor presterar olika. Vi är som du vet unika och med det följer att vi inte beter oss helt lika. Och vi motiveras av olika saker. Om man umgås med finansmänniskor kan man lätt tro att alla människor motiveras av att tjäna en massa pengar, så är det inte. Jag träffar en massa människor under en månad och olikheterna i vad som motiverar enskilda människor är fascinerande många. Därför presterar vi också olika även om vi har samma studiebakgrund och liknande erfarenheter.
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/fortroendevaldasarbetsgivaransvar/lonepolitik/lonepolitikettredskapforstyrning.5142.html
https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/var_lonepolitik.pdf

Jag är helt för en rimlig basersättning för alla jobb. För att sätta den baslönen gör arbetsgivarorganisationer och facken ett bra arbete. Samtidigt tycker jag att fler yrken ska ha betydligt större löneskillnader mellan sin personal. Löneskillnader som baseras på prestationsförmåga och inget annat. Det är mest rättvist. Varje yrkesuppdrag ska ha tydliga uppdragsbeskrivningar och varje yrke ska gå att följa upp med kvantitativa och kvalitativa mått. Vi människor har ett stort eget ansvar för att ständigt vidareutbilda oss för att vara konkurrenskraftiga. Kloka företagare och arbetsgivare uppmuntrar det ständiga lärandet. Och kloka statliga företrädare borde ersätta ränteavdraget med ett vidareutbildningsavdrag. Och ta bort värnskatten! Skatten på arbete kan inte vara så hög som idag jämfört med skatt på kapital. De flesta arbetsinsatser kan mätbart följas upp. Eftersom det är så är det enkelt att också följa upp vilka personer som gör mer värdefulla arbetsinsatser än andra. Håll med om att det inte är något konstigt med det. Håll med om att en modell som ger alla lika istället är kommunistisk, korkad och orättvis.
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/foretagsnara-lonebildningpdf_575041.html/BINARY/Företagsnära%20lönebildning.pdf

LAS bygger bland annat på principen ”sist in, först ut” vid uppsägningar. Det är en korkad ordning när det är relevant kompetens och prestationsförmåga som är avgörande, inte närvaro och antal år i en anställning. Jag fattar inte att facken kämpar emot det som borde vara en självklar förändring av LAS! Då skulle värdet av deras tjänster öka för att säkerställa att inte godtycklighet vid uppsägningar får bli verklighet. Vi lever i en helt annan verklighet idag jämfört med 1982 när LAS gick igenom. Gör om! Gör rätt!
https://lagen.nu/1982:80

En intressant reflektion jag gjort inom politiken är att politiken inte värdesätter kunskap och erfarenhet. Så är det inte i något annat sammanhang. Är inte det oklokt att ha en sådan kraftigt särskiljande ordning? Varfö ska politiken vara det enda "skrå" där det inte är självklart att kunskap och erfarenhet ska ha betydelse för vilket arvode en politiker på heltidsuppdrag får? Hur värderar man kompetens och erfarenhet om man till exempel tycker att ett 18 årigt kommunalråd ska få samma heltidsarvode som en erfaren och kompetent 45-åring, eller 70-åring?
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-265-2.pdf?issuusl=ignore
Dagens kalkoner
Människor som krigar, eller som har krigat för, extremiströrelser som mördar, lemlästar, våldtar och terroriserar medmänniskor. De har inget att göra ute bland oss vanliga och respektfulla invånare. Lås in dem!
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/tva-is-broder-dodade-tredje-haktad-for-mord/
https://www.expressen.se/kronikorer/kassem-hamade/31-aringen-kommer-inte-vara-den-sista/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Hon har helt rätt! Varför ska vi acceptera att staten, regioner och kommuner ständigt tar skadligt mycket av våra intjänade pengar i skatter? Särskilt när det offentliga garanterat kan leverera mycket bättre kvalitet för mindre kostnader. Bara i Uppsala kommun finns möjligheter att sänka kostnaderna med över en miljard kronor per år om man jämför med de kommuner som både levererar jämförbar kvalitet och samtidigt mycket mer ekonomiskt ansvarsfullt. Med ett kompetent politiskt ledarskap är det möjligt att jobba mycket smartare än nu. Socialdemokraternas eviga skattehöjarväg är både samhällsekonomiskt oklok och begränsar enskilda människors egna val! Mer makt till folket! ”Skattesänkningar är inte bara ett medel för att få in mer pengar till statskassan. Det finns ett egenvärde i att ekonomisk makt förflyttas från staten till medborgarna. Men att medborgarna blir mindre beroende av staten är något som tenderar att skrämma socialdemokrater. Antagligen är det därför Stefan Löfven fortsätter upprepa sitt felaktiga mantra om dyra skattesänkningar på bekostnad av välfärden.”
http://www.gp.se/ledare/boscanin-skattesänkningar-kostar-inte-1.6961500

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar