söndag 29 juli 2018

Skolan nyckeln mot konkurrenskraft

Lyssna på de sakkunniga
Meritokrati innebär bland annat att man låter de mest kompetenta att i mycket stor utsträckning avgöra hur olika målsättningar ska uppnås. Den mycket viktiga skolan är väl inget undantag, eller? Hur mycket av lärarnas och rektorernas önskemål för att de ska lyckas nå höga kompetensmål blir hörsammade? Om kostnaderna inte får öka, vad väljer de att göra? Går det att nå mycket bättre bildningsresultat inom våra skolor utan ökade kostnader? Du tror väl inte att det är omöjligt? Du vet väl att skolan idag får väldigt mycket av alla kommunala skattepengar vi betalar? Du vet väl att vi har  omfattande lärarbrist runt om i Sverige? Jag tror att du också vet att digitala lärandesystem exploderat  och utmärkt kompletterar en traditionell lärare. Och du, visst vet du att Sverige i genomsnitt redan idag betalar mycket mer per elevs undervisning än i de flesta länder vi konkurrerar med? Länder som också presterar bättre skolresultat. Och den bifogade debattartikelns kritik mot allt ständigt politiskt ”duttande” är mitt i prick! Hur svårt kan det vara? Tydligt svårt när både lokala och nationella politiker ständigt ska ändra på saker för ändrandets skull, och gärna detaljstyr med bland annat identitetspolitik. Dags att kraftsamla runt skolans grunduppdrag! Dags för alla att inse att alla skolor och dess elever, lärare samt övrig stödpersonal är unika! Därför är en omfattande centralstyrning och alla nationella riktade bidrag korkade. Vad hände med tilliten till meriterade människor? Lyssna på, och lita mycket mer, på våra kompetenta lärare! Om våra kompetenta lärarna får uppdraget att till samma kostnader som nu betydligt bättre klara studiemålen, vad krävs då? Du tror väl inte att vi har ännu mer resurser per elev att satsa på skolan? Du vet väl att skolan redan får hälften av alla kommunens skattepengar? Du vet väl att vi de kommande åren har en fördubbling av +80-åringar i Uppsala? Då förstår du att vi måste lösa de uppdrag vi måste lösa smartare än idag, och utan naivistiskt energiläckage. Då tror jag du också tycker att vi måste delegera mer ansvar och befogenheter till dem som ska veta bäst, i detta fall lärarna.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-det-skolpolitiska-smaduttandet-23191
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Identitetspolitik

För en betydligt bättre integration, och därigenom en mer jämlik inkludering, är det lokala språket av central betydelse. Jag har i flera år lyft fram hur viktigt det är att både tydligt kräva språkträning och ge ett bättre träningsstöd från stat och kommun. Vi vill väl att våra nyinvandrade invånare så långt som möjligt ska få en jämlik och rättvis chans att förverkliga egna livsdrömmar och bli självförsörjande? Om man menar allvar med den viljan fattar man språkets viktiga betydelse. Tänk att det tagit så lång tid för många att fatta!
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3810649&fileOId=3810654
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057428/FULLTEXT01.pdf
https://www.svd.se/spraket-nyckeln-till-integration

Konkurrenskraftiga skolresultat är det absolut viktigaste för ett samhälle att säkra om man vill vara framgångsrik. Med framgångsrik menar jag då säkerställa ett högt generellt välstånd och en förmåga, och vilja, att ta miljö- och klimatfrågorna på största allvar.

Dagens kalkon
De som inte tar naturens välbefinnande på största allvar. Klimatet på vår jord har ändrats massor av gånger, med stora konsekvenser. Det är inget nytt. Det nya är att vi människor aldrig varit i närheten av att vara så många invånare på jorden som nu. Snart 10 miljarder. Alla dessa människor behöver mat. De allra flesta vill ha en konsumtionsnivå motsvarande en medelsvensson. Det tär enormt på jordens begränsade resurser. Kampen om dessa begränsade resurser driver på en klimatförändring som snabbt kan leda till matbrist och svält i stora delar av världen. Vad tror du händer om ”bara” 15% av jordens befolkning svälter? Det motsvarar drygt 1 miljard människor!
https://www.expressen.se/ledare/rakna-med-oroligheter-i-extremvarmens-spar/

Dagens stjärnor
Thomas Gür. Ja, det krävs tveklöst en mycket långsiktig plan, och uthållighet, för att vända den svåra situation vi försatts i på grund av en dåligt skött migrations- och integrationspolitik. Och som Gür skriver är det främst många invandrare som kommer att fara illa tills vi balanserat ut obalanserna och säkerställt ett tydligt och värdegrundsbaserat politiskt ledarskap. Flum och naivitet måste tillhöra vår historia, inte de kommande 20-30 åren. Självklart kan vi klara av denna inkluderingsutmaning men den kräver ett tydligt och erfaret ledarskap. Ett ledarskap som på riktigt förstår hur framgång kan skapas i en mångkulturell miljö. Gür lyfter självklart upp språkets stora betydelse för en framgångsrik integration.
http://www.gp.se/ledare/gür-9-5-teser-om-integration-fram-till-valet-2038-1.7355629

Sirius allsvenska fotbollslag som igår tog sin tredje raka seger efter en bedrövlig start på året. Så kul att Uppsalas bästa herrfotbollslag äntligen verkar ha fått ihop ett väl fungerande mittfält, och åter en harmoni i laget. Jag antar att kommunikationen mellan spelarna nu fungerar mycket bättre än innan sommaren. Bra jobbat! Inte minst av Kim Bergstrand som kämpar på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar