söndag 8 juli 2018

Öppet eller stängt

Vägval
För ideologiskt intresserade är liberalismens utgångspunkt att varje enskild individ ska vara så fri som möjligt. Särskilt fri ska man vara i sitt privatliv i förhållande till staten. Individens frihet är ett fundamentalt grundläggande värde som ska försvaras och eftersträvas. Individuella fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, demokratin, äganderätten, religionsfrihet, jämlikhet och en utbredd marknadsekonomi är viktigt för dem med liberala kompass. Liberaler finns i olika varianter, olika tolkningar. Socialliberaler tycker att skatter ska finansiera många av våra välfärdstjänster. Tjänster som med fördel kan produceras av konkurrerande tjänsteföretag. Ursprungsliberaler tycker att det offentliga enbart ska syssla med militär, Polis och domstolar. Allt annat skulle med fördel kunna upphandlas i konkurrens. Personligen är jag mest en socialliberal om jag måste välja. Socialist är jag definitivt inte. Inte heller är jag Socialkonservativ.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalism

Om du har individens bästa framför ögonen vill du väl att du själv och alla andra i grunden ska ha rätten att röra sig fritt på jorden? Fastna nu inte i ditt tänkande och tänk "det tillåter inte lagarna", "det skulle inte fungera", "då kan inte olika samhällen byggas smartare än andra." och så vidare! Tänk bara på sakfrågan och strunta i att Sverige erbjuder generösa bidragsregler som gör det mycket svårt med allt för många vuxna som inte är självförsörjande. Innan du ger dig in i alla praktiska problem tror jag att över 80% av alla människor är liberala, varför ska vi begränsas att röra oss på jorden om vi är en god människa som alltid vill göra rätt för sig?
I dagens Uppsala Nya Tidning, som till och med är äldre än ”nya moderaterna”, kan man läsa en ”kulturkrönika” av Bengt Lindroth. Han baserar sin krönika på en bok utgiven av danskan Anna Libak. Boken heter ”Förstå populismen”. Budskapet är att kränktheten är tvillin med populismen. Budskapet är att vi just nu har ”oturen” att vara i en tid när idiotisk vänsterpolitik vinner mer folkligt stöd med sina enkla lösningar och sin ”tycka synd om” retorik parallellt med att idiotisk nationalromantisk politik attraherar väljare som vill tro på enkla svar och lösningar på svåra samhällsförändringar och problem. Ett av mina syften med min bok, som kommer i augusti, är att som Anna Libak försöka beskriva vår nutid. Enkelt kan man sammanfatta den med att 1) västvärlden har förlorat världsherraväldet 2) vänstern har en tydlig målgrupp och riktar sig ”kränkthetsmässigt” mot de ekonomiskt svagaste 3) främst Centerpartiet erbjuder en tydligt liberal och öppenhetsorienterad politik och 4) SD erbjuder en stängd nationalism med enkla svar som attraherar dem som känner sig som förlorare i vår nya tid. Precis som i all annan försäljning är det lättare att sälja det som är tydligt förpackat än det som är otydligt och som håller varierande kvalitet. Och dålig kvalitet är bättre än svängig kvalitet om man vill locka återkommande kunder.

Min bok, ”En stund på jorden”, ger bland annat perspektiv på vår utveckling, beteendevetenskapen om människan, delar av problemen inom politiken och som du vet efterlyser jag en balans mellan ”hjärta och hjärna” inom politikens retorik och när politiker ska fatta beslut. Min bok avslutas med en dynamisk framgångsekvation. Bara den gör boken köpvärd ; ). Ja, ja, två saker är säkra och det är att vare sig vänsterpolitiker eller inskränkta nationalister bär på svaren om hur vi utvecklas på ett sätt som lämnar något bra till våra kommande generationer av ”homo sapiens sapiens”, det vill säga människan. Och det finns bara en ras av oss människor.
https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2018/05/anna-libaks-alibi-populismens-sorte-politik-overbeviser
https://m.youtube.com/watch?v=-mqaTMhvEZs
https://m.youtube.com/watch?v=q7hhnQWI3LA

Dagens kalkon
Sverigedemokraterna. De bär bara på en del viktiga verklighetsbeskrivningar som de flesta övriga partier, av olika skäl, länge förnekade. De bär inte på några hållbara svar om hur problemen ska lösas och deras totala ointresse för miljöproblem och avsky mot nära nationellt samarbete leder mot ett mycket sämre Sverige. Ett mycket sämre Sverige som ironiskt nog framförallt skulle slå hårt mot dem som avser att missnöjesrösta genom SD. Den unkna människosyn som gång på gång uppdagas bland SD-anhängare visar också att de inte lärt sig grundläggande biologi eller av vår mänskliga historia. Jag har länge förespråkat ett demokratiskt och pragmatiskt förhållningssätt till SD. Stora delar av SDs framgångar är på grund av övriga partiers okloka förhållningssätt. Ett förhållningssätt som gjort dem till det svenska missnöjespartiet.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/jimmie-akesson-talade-infor-dova-oron/

Dagens stjärnor
Två av mina absoluta stjärnor bland politiska ledarskribenter är de liberalt inriktade Alice Teodorescu och Anna Dahlberg. De finns med i min bok. De är så skickliga på att använda både hjärna och hjärta när de gör sina opinionsnedslag. Mest hjärna och det har länge varit en ”bristvara”. Alice har rätt och avslutar bifogad ledarartikel med: ”Men i vår iver att markera mot de destruktiva krafterna får vi inte strypa allt som kan utmana konsensus eller som strider mot de egna uppfattningarna. Värden som tolerans och öppenhet får helt enkelt inte reduceras till simpelt positionerande i sociala medier eller bland meningsfränder. Låt Almedalen 2018 bli en varningsklocka för framtiden.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-lyssna-till-visbys-varningsklockor-1.6967754

Jag känner sedan många år Thomas Gür. Han är på inget sätt inskränkt. Jag skulle beteckna honom som en mycket klok pragmatisk liberalkonservativ person. På inget sätt invandrarfientlig men han använder mycket av sin hjärna när han resonerar och tycker. Att våga vara tydlig med att vi har trygghetsproblem bland annat kopplat till en illa förd migrations- och integrationspolitik är inte rasism eller främlingsfientlighet, det är verklighet. Gür är en pragmatisk ideolog, inte en naiv och verklighetsfrämmande naivist. Att störa ut en sådan opinionsbildare är oacceptabelt om man tror på demokratin och förnuft.

Ska man bli arg eller ledsen över borglighetens oförmåga att liera sig för att bli ett trovärdigt regeringsunderlag? Kanske en kombination av arg och ledsen. Det är ändå de borgerliga partierna som bär på flest reformförslag som kan rädda svenskt generellt välstånd. Att inte de borgliga bättre har klarat av att med enskilda och gemensamma krafter vinna stöd från en majoritet av svenskar samtidigt som vänstern, inklusive nuvarande regering, är urdålig och svag, är uselt. Självklart måste varje parti främst sälja sin egen politik MEN att försöka nå regeringsmakten är av avgörande betydelse. Den som är i opposition bestämmer inte! Om man inte klarar av att lösa ut de frågor som måste lösas ut för att summan av ett samarbete ska bli framgångsrikt borde Alliansen på riks ha modet att säga, vi går helt enskilt till val. Valresultatet styr sedan vilka vägar framåt som blir möjliga. Kanske skulle vissa då tro på till exempel Kristerssons löften kopplade till migrationspolitiken. Anna Dahlbergs bifogade ledarartikel är läsvärd.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/de-rodgrona-kollapsar-men-alla-pratar-om-alliansgralet/

Gästkolumnist Ann Charlott Alstadt bjuder idag på en läsvärd krönika kopplat till ovan reflektioner.
”Sverigedemokraterna har inte blottlagt människors inneboende ondska utan fått det symbolpolitiska strategispelet att exponeras i full dager. Och jag hoppas att fallet mot verkligheten blir hårt kvällen den 9 september för alla dem som byggde identitet och varumärke på Sverigedemokraterna och fick dem att växa i takt med sin egen moraliska överhöghet.”
http://www.gp.se/ledare/altstadt-symbolpolitiken-har-segrat-1.6958148


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar