fredag 20 juli 2018

Meritokrati

Kompetens, kompetens och kompetens
Om rättvisa och jämlikhet på allvar anses viktigt kan inget annat än kompetens vara avgörande för vem som ska få vilket uppdrag. Oavsett om det är inom ett företag, ett idrottslag, en offentlig förvaltning eller inom ett politiskt parti. Alla verksamheter står och faller med sin förmåga att attrahera och behålla kompetens. Och de som vill prestera framgångsrikt fördelar arbetsuppgifter utifrån just kompetens och inget annat. Trots det finns gott om exempel där det inte är kompetens som får råda. Då kan bara ok resultat skapas för ett lag om det finns tillräckligt många andra kompetenta som av något skäl finns kopplade till ett specifikt lag och som kan kompensera för bristerna.
https://www.synonymer.se/sv-syn/meritokrati
http://www.idesam.umu.se/digitalAssets/142/142241_meritokrati_kjell-jonsson.pdf
http://mobil.unt.se/kultur-noje/meritokrati-ger-mangfald-4658587.aspx
http://www.barometern.se/ledare/rattvisa-uppnas-med-meritokrati-inte-med-social-ingenjorskonst/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/meritokrati
Tveklöst kommer man långt med sunt förnuft. Samtidigt är bildning, erfarenhet och kompetens självklara tillgångar när svåra beslut ska fattas och ansvar från underställda utkrävas. Tror du att en styrelse som saknar relevant sakkunskap, och praktisk ledarerfarenhet, kompetent kan matcha till exempel en sjukhusledning? Även offentligt styrda verksamheter borde styras av människor med relevanta meriter för att ansvarsfullt kunna både stötta och ifrågasätta en operativ ledning. Självklart kan de politiska partierna välja väl meriterade styrelserepresentanter. Förbättringspotentialen är stor.
Dagens kalkoner
En majoritet av Israels parlamentariker, särskilt Benjamin Netanyaho. Tänk att ett folks ledare beter sig på detta sätt. Ett folk som ofta drabbats av andra folks kränkande behandling och till och med utrotningsförsök. Sorgligt och ytterligare ett exempel på vilken politiskt orolig, och många gånger korkad, tid vi lever i. En stat som endast funnits sedan 1948, och som bygger sin stat utifrån etnisk och religiös tillhörighet, förtrycker stora delar av sin övriga befolkning.
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/19/one-more-racist-law-reactions-as-israel-axes-arabic-as-official-language?CMP=twt_gu

Riksbanken och Finansdepartementet. Den ekonomiska politiken som länge förts av Riksbanken är häpnadsväckande. Hur kan de år efter år ha minusränta när vi är i en så kallad högkonjunktur. En politik som i kombination med Sveriges mycket svaga BNP-tillväxt per person skapar ett mycket sårbart ekonomiskt läge. Den svaga svenska valutan i kombination med kraftiga kvalitetsbrister inom offentliga ansvarsområden riskerar att driva på inflationen. Med högre inflation tvingas till sist Riksbanken att sannolikt i lågkonjunktur höja räntan. Peggat för en perfekt svensk ekonomisk storm, igen. Vad var det FNs välståndsprognos, som tvingades att dras tillbaka, prognosticerade om svensk välståndsutveckling?...
https://www.va.se/nyheter/2018/05/23/valutakollapsen-svenska-kronan-nadde-nyss-sin-nast-lagsta-nivan--pa-108-ar/

Stefan Löfvén och övriga regeringen som inte tar sitt övergripande regeringsansvar i kristider. När det krävs snabba beslut som berör flera myndigheter är det ”eldprov” för regeringar. Den nuvarande misslyckas regelbundet. Regeringen är helt enkelt inte tillräckligt meriterad för sitt svåra och krävande uppdrag. Och den tidigare rikspolischefen, Jan Eliasson, är nu generaldirektör för MSB. Inte ens med sin Socialdemokratiska partibok kan han få Löfvén att förstå att statsministern i kristider aktivt måste pressa fram myndighetsövergripande beslut.
https://www.expressen.se/nyheter/brandchefens-krav--mitt-i-brandkaoset/

Dagens stjärna
Expressens ledare. Kompetensproblematik, kraftiga felinvesteringar, saktfärdig modernisering och en illa skött demografisk utveckling påverkar sjukvården kraftigt. Onödiga köer kostar människor livet och stressfylld arbetsmiljö skapar fler felbehandlingar som kraftigt försämrar människors liv. ”Utmaningarna framöver är väldiga för svensk sjukvård. Varenda kapabel och villig vårdanställd är guld värd. Detta kan inte uttryckas bara i pengar. Arbetsmiljön måste förbättras så långt det är möjligt.” En stor del av lösningarna finns att finna genom att bejaka centerpartistiska värden som decentralisering. Det är hög tid för politiker som styr sjukvården att inse att vårdpersonalen själv måste få mycket större makt över hur olika problem ska lösas. ”Ge personalen inflytande och ansvar, få arbetsglädje och lojalitet tillbaka.”
https://www.expressen.se/ledare/fraga-syster-om-rad-nar-varden-krisar/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar