fredag 13 juli 2018

Självförsörjning

Bryr du dig om våra djur?
I alla tider har det viktigaste uppdraget för ”flockledare” av människor varit att säkerställa tillgång på mat och dricka. I alla tider har ett fåtal varit bra på att kuva det stora flertalet människor. Samtidigt har maktens personer genom historien lärt sig att den gräns som får människor att göra revolt är när inte munnar kan mättas. Det är bland annat därför som EU ger väldigt höga jordbruksstöd, de vill undvika att folket inte får mat. Nu vet vi att EUs ledarskap ändå har problem att få folklig förankring för samarbetsprojektet... Det misslyckandet kan jag bara tolka som att EUs elit varit fulla av sig själva istället för att inse vilka de ska tjäna, det vill säga EUs invånare. Bland annat du och jag. Är det en ursäkt att EUs styrningskonstruktion har fokus på medlemsländernas regeringar, som sina länders representanter, nej. Uselt demokratiskt och marknadsföringshantverk har starkt bidragit till ett kraftigt försvagat EU-samarbete.

I ljuset av den torka vi har, runt om i Sverige, får vi inte bara glädjas över härligt sommarväder. Vi får alla uppleva vad torka innebär för skador och hur allt svårare det blir när vattentillgången minskar. Redan idag har många kommuner infört bevattningsförbud. Och värmen och torkan tycks bara fortsätta. Många andra länder, särskilt i Afrika, är vana vid torkans negativa konsekvenser. Vädervariationer kommer och går samtidigt hoppas jag att allt fler inser att miljö- och klimatutmaningarna är på största allvar.

Många bönder tvingas nu nödslakta djur på grund av torkan. Vissa vill att vi helt slutar äta kött då varje uppfött djur kräver omfattande resurser som påverkar vårt klimat. Andra satsar på spännande alternativa produktioner av köttliknande proteiner. Och sen har vi köttälskarna. Ja, ja vi kanske kan ta ett typiskt svenskt lagom som väg framåt?

Jag har just sett en tjur som vandrade iväg med en ko på grönbete på Råös vackra, men nu torra ängar. Och kalvar som tätt följer sina komammor. Det är härligt att se att dessa djur som ändå syftar till att bli människoföda på olika sätt behandlas betydligt mer respektfullt än i många andra länder. Svensk lagstiftning kräver det. Det tycker jag är bra. Inte minst för att bjuda på ”öppna landskap”. Det som inte är bra är att EU och internationella handelsavtal gör att svenska bönders krav inte gäller mat som importeras från andra länder. Jag tycker att det är hög tid att svenska kommuner enbart upphandlar kött från leverantörer som följer svenska djurrättsregler. När du läst min bok, som kommer ut i augusti, kommer du bland annat få lite information som borde få dig att inte bara respektera dina medmänniskor utan även allt liv.
https://www.expressen.se/ledare/miljopartiet-gar-vilse-pa-akern/ https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6995134
Dagens kalkoner
De som inte förstår att volym alltid har stor betydelse. Om man kan påverka hur stora utmaningar man ska ta på sina axlar är det klokt att göra det på ett sätt så att de blir rimligt hållbart. Det leder till bäst resultat för flest människor.
https://www.migrationsinfo.se/valfard/ekonomiskt-bistand/
https://www.google.se/amp/s/tobiashubinette.wordpress.com/2017/05/14/bidrag-sverige/amp/


Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Som vanligt är verkligheten komplex. Vad är till exempel viktigast, biologisk mångfald eller att vi helt slutar att äta kött? ”Men med fler bönder som tvingas lägga ner sin verksamhet får vi färre betande kossor. Det vore en stor förlust.”
http://www.gp.se/ledare/boscanin-betande-kor-fyller-en-viktig-funktion-1.7146572

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar