onsdag 11 juli 2018

Sakpolitik istället för oklokt spel

Dialog och debatt 
Vilken är politikens uppdrag? Det är att representera folket, är politiken bra på att representera befolkningen? Det är att sakligt och respektfullt vrida och vända på samhällsproblem och positiva möjligheter, är politiken bra på att respektfullt debattera sakfrågornas olika partier företräder? Det är att följa tidigare lagstiftares intentioner och inte försöka skapa nya demokratiska spelregler som syftar till att "mobba" krafter som "tycker fel". Är inte demokratins spelregler tänkta att tvinga fram nya samarbetsformer om det uppstår förändrade styrkeförhållanden inom en demokratisk plattform? Demokratins spelregler är definitivt inte tänkta att öppna upp för att ignorera folkets vilja.

Låt mig åter påminna om att det svenska folket inte ville ha en vänsterregering efter valet 2014! Under snart fyra år har vi fått lida av en vänsterstyrd och ofta naiv regering som saknat folkets stöd. Hur kunde vänstern få påverka politiken på det sättet? Hur kunde ett litet parti som MP få påverka regeringspolitiken i så stor utsträckning? Sedan valet 2014 endast 25 röster av 349 i Sveriges riksdag. En sådan ordning bidrar starkt till att skapa politikerförakt och misstro mot demokratin. Visst kollapsade Moderaterna i förra valet och alliansen tappade mark, men S, MP och V vann inte. Det var SDs misstroenderöster som var de stora vinnarna redan 2014. Signalen var tydlig, Alliansens 141 mandat och SDs 49 motsvarade tillsammans 190 av 349 mandat. Alliansen fick underkänt och det som framförallt kritiserades var redan då en misslyckad migrations- och integrationspolitik. Inget annat! Socialdemokraterna och MP har 138 mandat, det är tre färre än Alliansens 141. Med det hemska vänsterstödet får Socialdemokraternas destruktiva mandatstöd 159 röster. Det är 31 röster färre än vad övriga oppositionen representerar. Sent under denna mandatperiod, och i opposition, började samtliga allianspartier äntligen ta i migrations- och integrationsproblemen. Tyvärr för sent, och inte trovärdigt samordnat. Svenska folket röstade aldrig fram den regering som vi nu tvingats leva med i snart fyra år... Hur tror du en majoritet av ”vanliga människor” upplever demokratin?
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/varfor-inte-behandla-sd-valjarna-som-folk/
http://www.gp.se/ledare/kyeyune-demokratin-är-inte-döende-1.6842555
Om det politiska etablissemanget tar sitt uppdrag på största allvar kan vi klara av att motverka att farliga och människofientliga politiska rörelser växer sig starka. Sverige har klarat svåra tider förr. Det är dags att pragmatiskt fixa det än en gång för att vårt unika samhälle ska hålla ihop även under de tuffa tider som stundar. Vi har en exempellös tid bakom oss med farligt låga räntor, kraftiga befolkningsökningsutgifter som drivit inhemsk konsumtion och en svag valuta som gynnat exportindustrin. Inte minst Trumps handelskrig och vår demografiska utmaning gör att Sverige mycket snart befinner sig i kraftigt reformläge. Inte minst därför behövs mer ”vuxet” beteende inom politiken. Politikens huvuduppgift är att tjäna det folk vi företräder, det tycks många ha glömt. Ideologiskt kompass är viktiga partideklarationer. Samtidigt har det alltid, utan undantag, varit pragmatism i förhållande till verkligheten som avgjort om utvecklingen gått bra eller dåligt. När kartan inte stämmer med verkligheten gäller det att förhålla sig till verkligheten. Det vet alla som gjort militärtjänst. En militärtjänst som syftat till att förvara vår frihet och våra värdegrunder.
Dagens kalkon
Extremister som dagligen bryter mot våra värdegrunder och ständigt bryter mot våra lagar som gäller oss alla jämlikt. Rättssamhället ska skydda alla våra invånare mot liknande förtryck som beskrivs i nedan artikel.
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/is-krigaren-misshandlade-kvinna-for-slaktens-heder/

Dagens stjärna
Expressens ledare. Bidragsträsken i Sverige och inom EU göder korruption och organiserad brottslighet. Det är dags för mycket nytänkande. Bland annat är det viktigt att seriöst börja debattera + och - med Medborgarlön. Också bättre att sänka EUs avgifter och decentralisera kraft istället för att göra EU topp-tungt.
https://www.expressen.se/ledare/sluta-goda-korruptionen-med-stora-eu-bidrag/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar