lördag 7 juli 2018

Almedalen

En politisk cirkus
Äntligen hemma i Uppsala igen efter nästan en vecka i Visby, Almedalen. Det har varit ett mycket givande tillfälle att lära mycket mer inom utvalda områden. I år har jag särskilt valt att fördjupa mina kunskaper inom byggfrågor, integration, tryggt åldrande och livslångt lärande. Förutom det fördjupade lärandet har jag deltagit i debatter, seminarier, rundabordsmöten och styrelsemöten. Och på toppen av det väldigt mycket nätverkande med tidigare bekanta och byggt nya kontakter. Vissa försöker beskriva deltagandet som fest och skatteslöseri. Om de följde med mig skulle de lära sig hur värdefullt detta deltagande är för att stärka mig i mitt uppdrag att tjäna dagens och kommande Uppsalabor så bra som möjligt. Jag tycker dock att de mätbara målsättningarna med kommunens deltagande ska vara fler och att de följs upp. Almedalsveckan är en politisk cirkus full av många möjligheter till att snabbt fördjupa sina kunskaper inom olika sakområden. Särskilt givande tycker jag att de rundabordsamtal jag deltog i var. Att sitta och prata möjliga lösningar på till exempel ”prisvärda bostäder” med relevanta företagsledare, professorer, branschföreträdare, statssekreterare och riksdagsledamöter. Att flera kvällar också bjuder på hälsofrämjande dans gör inte nyttan av veckan sämre.
http://www.almedalsveckan.info/om-almedalsveckan
http://www.almedalsveckan.info/

KD hade sitt Almedalstal genom Ebba Busch-Thor. ”All-in” på sjukvården och rättsväsendet. Onekligen adresserar KD viktiga problem som berör många men varför inte lägga sin röst på ett borgligt alternativ som inte riskerar att bli en bortkastad röst. Tveklöst har Busch-Thor rätt att Alliansen inte lyckats att trovärdigt representera ett regeringsalternativ. Och den trovärdigheten saknas fortfarande nationellt och det kommer sannolikt ”kosta mycket” särskilt för KD. Verkligheten är att det inte bara är KD som riskerar att åka ur Sveriges riksdag 2018. Även Liberalerna och Miljöpartiet kan också åka ur. Sammantaget gör C, M, L och KDs situation nationellt att jag efter denna vecka är helt övertygad om att Allianssammarbetet inte blir ett nationellt regeringsalternativ i minoritet. Andra regeringsbildningar blir nödvändiga. SD eller V får tyvärr indirekt eller direkt inflytande över hur det blir. Sverige har ett nytt politiskt landskap. Centerpartiet blir sannolikt ”kungamakare”. Det blir förhoppningsvis bra för en bättre integrationspolitik, en fortsatt stark klimat- och miljöpolitik, en företagarvänligare politik och en rimligare landsbygdspolitik. Vi behöver inte vänta till 10/9 för att förstå att vi har ett helt nytt politiskt landskap. Det är inte osannolikt att vi får ett nyval innan årsskiftet. Och 2019 är det EU-val... Glöm inte att runt 70% av lagstiftningsarbetet i Sveriges riksdag styrs från EU! Vi behöver ett ”smalare men vassare EU”! Och vi behöver vårda varandra och vår natur betydligt bättre än nu. Om du bryr dig om ditt eget och eventuella barns framtida välbefinnande är det viktigare än på mycket länge att kryssa kompetenta politiska företrädare i samtliga tre kommande val! Använd din möjlighet att kryssa din favorit!
Dagens kalkon
Borgliga politiska strateger som kört i diket. En dikeskörning i en tid när vänstern har helt tomt i ”lösningslådan”. I en tid med ett SD som i bästa fall ser problem men helt saknar trovärdiga lösningar på våra stora problem och utmaningar. Och i en brytningstid där nytänkande och reformförslag i tiden borde hagla. Underkänt!
https://www.expressen.se/nyheter/almedalen/busch-thor-argumenterade-emot-sina-allianskollegor/
http://www.gp.se/ledare/sonesson-sista-sommaren-med-kd-1.6951292

Dagens stjärna
Lars Lannfelt. Professor och läkare i geriatrik (konsten att behandla äldre människor på ett sätt som just tar hänsyn till att vi är äldre. Om denna Uppsalaforskare och hans forskarteam börjar närma sig ett botemedel mot alzheimer är fantastiska nyheter. Fantastiskt för alla drabbade och deras anhöriga men också förhoppningsvis för Uppsala och Sveriges näringsliv!
https://www.hjarnfonden.se/demenssjukdomarna-ar-en-tickande-bomb/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar