fredag 6 juli 2018

Socialdemokraterna

Vilse
Tomhylsorna haglade när Socialdemokraternas ofrivillige statsminister försökte inge förtroende och framtidshopp. Välfärden, välfärden och välfärden ska försvaras och utvecklas. Ja, och? Går något parti till val på att den av vilja i sitt kärnuppdrag ska avvecklas? Nej! Förutom att Socialdemokraterna stöttar angrepp på valfriheten och misstror konkurrens som metod för att utveckla kvaliteten, och få mer per skattekrona, är det tomt, tomt och åter tomt på reformer som trovärdigt kan försvara och utveckla välfärden. Socialdemokraterna är idélösa och bär därför inte på några svar mot en bättre framtid. Samma lösningar som förr med ännu högre skatt och bidragstänk leder inte oss och kommande generationer mot en attraktiv framtid med god välfärd.

Det var klokt att talskrivaren använde Löfvén själv som exempel på att Sverige är ett samhälle där ett fosterbarn med en svår start i livet kan ta sig därifrån till att bli landets statsminister. Jag delar helt ambitionen att försvara alla våra människors möjligheter att göra klassresor. Det är en bärande del av vår kultur där rättvisa och jämställdhet är viktiga värdeord som också fyllt med mycket lagstiftning. Bra att Löfvén erkände att integrationen på många sätt misslyckats och att det måste förändras. Men inga konkreta och trovärdiga förslag på hur. Och Socialdemokraterna fortsätter att tycka att lägre ingångslöner är dåligt för människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. Någon ekonom kanske kan få Löfvén att släppa fackföreningstänket och istället se till dessa utsatta människors bästa istället! Ständigt nya tillfälliga arbetsmarknadsinsatser bär inte på svaren. Svaren finns i att skapa förutsättningar för nya utbud av jobb där de nya tjänsterna bara kan bära om priset på arbetskraften är lägre. Vad gäller Socialdemokraternas utspel om språkplikt för människor som långvarigt lever på försörjningsstöd är det inte en dag för sent! Bra att det nu tycks finnas en majoritet i riksdagen för att matcha rättigheter mot tydliga skyldigheter. Mer och mer köper också S Centerpartiet i Uppsalas sedan länge drivna förslag på Inkluderingsjobb. Vi har drivit det sedan 2010, nu är det 2018! ”Höga krav och stora möjligheter” gillar jag som värdeord för att skapa starka samhällen. Fler inom vården kan låta bra, men är det fler per capita jämfört med för till exempel 10 år sedan? Och när Löfvén säger att ”ni har skapat den ekonomiska styrka vi har” stämmer det dåligt med SCBs senaste års faktabeskrivningar. De beskriver tydligt att det är den farliga lågräntepolitiken, behov kopplade till migranter och exportindustrins valutafördelar som i särklass främst eldat på ekonomin. När Löfvén anklagar M för ”Robin Hood baklänges” undrar man om Socialdemokraterna helt slutat lyssna på kunniga ekonomer. ”Jag vill inte ge mest till dem som har mest”. Om Löfvén skulle ha någon trovärdighet med en sådan retorik borde han uppskatta att ”vanliga” människor får lägre skattekostnader och att istället ränteavdraget kraftigt reduceras. Socialdemokraterna är politiskt vilse och bjuder på tomma lador vad avser reformidéer som leder svenskarna mot ett starkt framtida välfärdsland. Uppsala och Sverige behöver ett nytt ledarskap. Ett reformpotent politiskt ledarskap!
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/lofvens-lofte-innehaller-oklarheter-och-risker/
Dagens kalkon
Nynazister! Jag kan inte förstå hur man kan bli så korkad att man tror på ett sånt föraktfullt skräp som  nynazister gillar. Sorgligt. De behöver psykologisk hjälp, något är allvarligt fel hos människor som tror att en liknande politik leder mot något positivt för fler än möjligen en politisk elit på 1% av befolkningen.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-så-manipulerar-nazister-sverige-1.6943476

Dagens stjärna
Domare som säkerställer att maktdelningen i Sverige fungerar. Lagen ska gälla oss alla jämlikt och Domstolsverket ska tillämpa alla relevanta lagar så klokt som möjligt. Annars får vi politiskt styrda domstolar och rättsosäkerhet. Jag tror vi är väldigt få som vill leva i ett samhälle som inte strävar efter största möjliga rättssäkerhet.
https://www.expressen.se/nyheter/just-nu-migrationsdomstolen-kritiserar-nya-gymnasielagen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar