måndag 11 juni 2018

Ängslighet

Våga stå stadigt
Bara den som saknar en tydlig värdegrund att stå på borde känna sig ängslig i ett demokratiskt   land som ska hantera växande problem. Är ett problem bland många debattörer att värdegrunden saknas bland många? Varför bli ängslig i sitt tyckande om man har en god och medmänsklig värdegrund att stå på?

Den som har en värdegrund i linje med våra svenska lagar borde inte känna sig ängslig att entydigt stå upp för det vårt samhälle idag definierar som rätt. Det är helt sjukt att det inte till exempel är och har varit entydigt att vi inte accepterar könsstympning eller barnäktenskap. Särskilt vänstern har varit bedrövliga med att stå upp främst för dessa självklarheter gentemot även invandrargrupper med för oss oacceptabla traditioner.

”Det kan tyckas självklart att förhålla sig kritisk till denna sedvänja. Trots att vi sedan många år tillbaka har en lagstiftning som gör gällande att det är straffbart att låta könsstympa sina döttrar så är det inte helt självklart. Okunskap och försiktighet har präglat diskussionen på många håll. De allra värsta kulturrelativisterna har velat likställa kvinnlig könsstympning med frivillig intimkirurgi. På konferensen jag deltog på fanns det personer som uttryckligen framförde att de inte ville benämna fenomenet som könsstympning och istället ville använda termen kvinnlig omskärelse.”

”Människor som inte behövt definiera sin kulturella identitet får svårt att hävda sig gentemot dem vars identitet nötts fram genom konflikter och prövningar.  
Det är möjligt att detta delvis förklarar den ängsliga inställningen hos vissa svenskar. Vad som däremot är tydligt är att det inte hjälper de unga flickor som riskerar att utsättas för könsstympning idag.”

Vi måste entydigt kräva ett stopp för kulturella uttryck som vi inte accepterar i vårt samhälle. Det borde vi ha gjort för länge sedan eftersom vi faktiskt idag har många invånare i Sverige som kommer från platser och kulturer där könsstympning, barnäktenskap och annat kvinnoförtryck är vanligt förekommande. Inte i Sverige! I Sverige ska människor vara fria och svenska lagar gälla oss alla jämlikt.
http://www.gp.se/ledare/zafar-det-svenska-samhället-måste-bli-mindre-ängsligt-1.6423152

Dagens kalkon
Slarvpellar kopplade till allvarliga frågor.
http://www.gp.se/ledare/boström-faktiskt-se-mestadels-ett-fiasko-1.6326097

De européer som har mäktiga uppdrag, och som bryr sig om européernas positiva framtid, borde ta Europas allt fler allvarliga problem på större allvar. Det börjar bli hög tid att identifiera den bärande minsta gemensamma nämnaren ur ett folkligt perspektiv. ”Fake news” om hur bra unionen mår saknar trovärdighet. Dags för dem som lever för gott på EUs ”grytor” att släppa egenintressen och pragmatiskt bidra till att Europas folk får en positiv framtid. Den framtiden undviker bland annat blodiga krig.
https://www.svtplay.se/video/15645904/det-hotade-europa

Dagens stjärna
Jennie Sonesson. Jag tror det stämmer. En stor majoritet invånare uppskattar pragmatism. De flesta har inte heller funderat över vilken ideologi de har. När endast runt 2% av invånarna är partianslutna kanske de flesta borde inse att det finns ett glapp mellan folket och de politiska företrädarna.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-avfärda-inte-väljarnas-missnöje-som-populism-1.6501384Inga kommentarer:

Skicka en kommentar