tisdag 19 juni 2018

Senfärdighet straffas

Det är inget positivt med senfärdighet
Att vara först är oftast dyrt och farligt. De stora företagen är sällan första med att försöka skapa kommersiella framgångar av innovativa idéer. De fruktar kanibalisering för mycket, det vill säga att de intäkter, och den lönsamhet, de har just nu kommer att minska när nya bättre produkter och tjänster lanseras. Därför kliver ofta nya entreprenörer fram och vinner affärsterräng. Samtidigt är den digitala affärslogiken att "The Winner takes it all". När entreprenörer gjort sitt för att ändra spelplanen brukar de större företagen som fortfarande har muskler kvar försöka köpa upp det nya som bevisat sig framgångsrikt. Ofta går det ändå inte bra för det gamla som inte klarar av att skapa den kultur som gjort att det nya lyckades. Vi lever i en härlig värld som ständigt förändras. De strategiskt svåra vägvalen är att avgöra när tajmingen är rätt för att satsa på nya möjligheter. Den digitala tid vi lever i bjuder på massiva förändringar hela tiden där tidigare lösningar utmanas. Den som anpassar sig för sent till nya möjligheter går en mörk framtid till mötes.

Särskilt inom det digitala affärsområdet har lagstiftare i Europa varit väldigt senfärdiga att förstå vad som händer. De tycks nu också ha köpt mäktiga företags lobbyistbudskap om vägval framåt. Det är mycket beklagligt om inte en majoritet av folkets företrädare i olika demokratiska församlingar klarar av att stå på folkets sida.

Att kriminalisera länkdelningar om den som delar länkarna inte betalar en royalty är en mycket senfärdigt desperat väg framåt. Bara för att EU misslyckats med att själv uppmuntra egna varianter av Google, Facebook, Twitter och Amazon leder delar av GDPR och länkningsroyalties helt fel. Medier som inte klarar av att skapa nya bärkraftiga affärsmodeller ska gå i graven. Att människor och politiska ledningar i USA och Kina sitter på enormt mäktiga sökmotorföretag, sociala nätverk och elektroniska handelsplatser är bra för dem och kasst hanterat av de som ska arbeta för Européiska intressen. Vägen för att motverka EUs senfärdighet att inse det digitala paradigmskiftet är att säkerställa att inget företag kan få mer än säg 50% av en marknad längre än säg fem år. De monopolliknande krafter som idag verkar på Internet är inte bra för enskilda människor och dåliga för köpare av deras tjänster.
https://cornucopia.cornubot.se/2018/06/pa-onsdag-forbjuder-eu-lankar-pa.html?m=1

Jag hoppas att Federley nu lyckas skapa ett stort motstånd inom EU-parlamentet mot detta förslag. Det är både sjukt ur ett demokratiskt perspektiv och ur ett bildningsperspektiv.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1086675?programid=478
Dagens kalkon
De som inte stöttar Polisens otacksamma arbete att kraftfullt bekämpa den grova brottsligheten! Det inkluderar våld mot blåljuspersonal. När Uppsalas polischef jagas för att han är föredömligt tydlig med att Polisen, det officiella samhället, aldrig kommer att backa från kriminell aktivitet blir det löjligt. Jale Poljaverius är ett föredöme. Det är helt klart så att otydlighet och mjukismetoder inte kommer att få stopp på den lukrativa illegala affärsverksamhet som skapar stora samhällsproblem. Tre dödsskjutna och tre skadade i Malmö är inte på låtsas. Den organiserade brottsligheten måste bekämpas och utanförskapstrenden måste skyndsamt brytas. Det går. Det kräver ett tydligt värderingsbaserat ledarskap som kraftfullt följer de lagar vi har. Om rättsmyndigheter och rikspolitikerna långt tidigare än nu tagit framväxten av stark organiserad brottslighet på större allvar hade vi sannolikt inte haft så stora problem som nu. Senfärdighet straffar sig.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/tre-d%C3%B6da-och-tre-skadade-efter-skjutning-i-malm%C3%B6-1.6643634

Dagens stjärnor
Andreas Granqvist. Det är vinst som räknas! Heja Sverige!
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/betygen-pa-spelarna-efter-premiarsegern-/
Jennie Sonesson. När EUs politiker, som ska representera folkets bästa, ägnar sig åt direktivsförslag som kraftigt försämrar kunskapsdelning mellan människor är det lätt att förstå människor som förordar Swexit. Samtidigt är EU-samarbetet nödvändigt för att Europas folk ska klara av att hävda sig mot USA och Kina. Det är naivt att tro att Sverige, Storbritannien eller Tyskland enskilt kan matcha dessa stora kraftfulla makter i kampen om begränsade naturtillgångar och handelsvillkor. Om SD blandar in Swexit i den svenska valrörelsen tror jag deras kraftiga opinionsökning avtar. Jag lever med föreställningen att de allra flesta invånare i vårt samhälle är kloka och inser att EU-samarbetet i grunden både är positivt och nödvändigt. Swexit är fel väg att gå men Sveriges politiska ledning inom EU borde bytas ut mot representanter som kraftigt börjar driva EU mot att bli ”smalare men vassare”.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-svexit-gynnar-inte-sverige-och-svenskarna-1.6640812

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar