torsdag 7 juni 2018

Visionen och reformerna

Trovärdiga alternativ
Socialdemokraterna är i stor gungning. Samtidigt kan inte de borgerliga partierna dra nytta av det, det är djupt beklagligt. Några av problemen för Allianssamarbetet nationellt är avsaknad av en gemensam linje i för väljarna viktiga frågor och risken för att ett, eller till och med två, av partierna åker ur riksdagen. Eftersom många av väljarna är kloka leder splittringen i huvudfrågor, och risk för att något borgligt parti åker ur riksdagen, till att de inte vinner fler röster. Parti- och individegon måste vika ner sig prestigelöst om det dåliga nuläget ska brytas. Mer och mer väljer många att rösta på missnöjespartier för att uttrycka sitt eget missnöje mot det politiska etablissemanget.

Jag är i Tartu på ”statsbesök” och en av oss som representerar Uppsala kommun. Många värdefulla möten och samtal har växlats med invigning av fingatan ”Uppsala-gatan”! En gata med observatorium, flera akademiska institutioner och Estlands högsta domstol. En stor ära för oss Uppsalabor. Vad avser den demokratiska utvecklingen i Estland har Sverige och våra partier mycket att lära sig för att vitalisera och modernisera vår demokrati. Bland annat remissas kommunens budgetförslag bland folket! Till skillnad från oss svenskar minns Estlänningarna när de bara var ett ryskt lydfolk. EU upplevs betydligt mer som en demokratisk plattform där man får en chans att på riktigt göra sin röst hörd. Det som imponerar mest på mig är hur  modernt Estland använder sig av digital teknik både i det demokratiska arbetet och inom det offentliga tjänsteutövandet. Om vi lär mer av Estland kanske den svenska demokratiska krisen kan bli kortare än annars, vad tror du?

En sak som estänningarna tydligt behöver lära sig av svenskarna är fastighetsskötsel av flerfamiljs egnahemsboenden, typ bostadsrätter. Eftersom ingen äger gemensamma ytor, och det offentliga fasader, ser till exempel många fasader bedrövliga ut. Det kommunistiska systemet är inte ordentligt utstädat.

Centerpartiet i Uppsala kommun försöker tydligt beskriva vilket Uppsala vi kämpar för. Det är en tydlig bild av ett ur vårt perspektiv attraktivt närsamhälle. En attraktivare framtid för våra stadsdelar men också attraktivare för vår stora landsbygd. Attraktivare för invånare som länge levt i Uppsala och attraktivt för nyinflyttade. En del av vår framtidsbild av Uppsala inkluderar mindre segregation. Därför driver C Uppsala på för att mindre delar av Uppsalahems bostadsbestånd ska säljas till intresserade hyresgäster. Klok ledarartikel kopplat till detta perspektiv bifogas nedan.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/politikerna-borde-salja-ut-hyresratter-i-fororten/
Varför inte starkare?
Jag kan tyvärr enbart hålla med om att Alliansen som samarbetskonstallation grovt missat chansen att vinna samlad terräng när Socialdemokraterna är i sönderfall. Det finns stora skillnader mellan våra riksdagspartiers sakpolitik. Samtidigt finns också många likheter i många sakfrågor. Särskilt viktigt är det för regeringsintresserade partier att prata ihop sig inom de för väljarna viktigaste frågorna. När man misslyckas med det klarar man inte heller att stärka sin position på marknaden av tillgängliga röster.
https://www.expressen.se/ledare/alliansens-magplask-i-skuggan-av-s-krisen/

Dagens kalkon
De som inte hjälper till att skapa framtidstro, som inte tidigt vill se och ta i växande problem och de som försöker skapa demokratiska undantagsregler. Det är de människorna som bär mest skuld för att vi har allt fler missnöjesväljare. Gör om! Gör rätt! Framtiden kan bli fantastisk om vi hjälps åt att göra den fantastisk. Då duger det inte att skjuta problem ”under mattan”.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/opinionsrekord-foer-sd-i-nya-maetningar-12626

Dagens stjärna
Adam Cwejman. Människan är inte skapt för att formas lika. Vi är underbart unika och föds också med olika förutsättningar. Därför kommer inte heller ett parti klara av att få över 50% av rösterna i ett demokratiskt land. Därför måste kloka partiföreträdare och partier se till sitt folks bästa och  och kompromissa fram ok reformvägar framåt i majoritet. Läsvärda reflektioner bifogas.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-det-tomma-arkets-tyranni-1.6416998

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar