tisdag 5 juni 2018

Vad vill du

Utan riktning ingen fart
Tre viktiga val stundar i Sverige i år, 2018. Vi behöver ett ledarskap på alla nivåer som både klarar av ett krävande, och nödvändigt, reformarbete samtidigt som ledarskapet måste kunna beskriva en attraktiv framtid som den politiska vägen syftar till att leda mot. Det är särskilt viktigt att ingjuta framtidstro i svåra tider. Och de som inte inser de ekonomiskt svåra tider vi står inför bör ändå inse att vi politiskt sannolikt har det mycket svårare än nu efter valen 2018. En stor andel av befolkningen är missnöjda, av olika skäl, och är beredda att visa sitt missnöje genom att missnöjesrösta.
Reformpolitiken måste ta fart för att kompensera för många års reformoförmåga och med fokuset att stärka svensk konkurrenskraft och individuella möjligheter att nå sin fulla potential och kunna förverkliga personliga drömmar, oavsett social bakgrund. Klyvningen av Sveriges olika samhällen måste brytas och de som känner hopplöshet måste se att det finns hopp om en bättre framtid. Annars tar fel individuell ”tankerådgivare” över och otryggheten breder ut sig. Uppsala och Sverige kan mycket bättre än nu.

En del av det nya ledarskap som krävs är att säkerställa att väldigt viktig befintlig infrastruktur fungerar. Det är bedrövligt att till exempel tågtrafiken är så opålitlig att människors livspussel regelbundet utsätts för hårda negativa påfrestningar. Tänk dig enbart stressen av att inte veta om du inom rimlig tid kan hämta dina barn på en förskola. Och det är inte ”bara” enskilda människor som drabbas av denna oacceptabla ordning utan även arbetslag och arbetsgivare. Den som inte förstår värdet av att vårda det man har har inte heller förmågan att bygga något nytt på ett hållbart sätt.
https://www.expressen.se/ledare/en-elandig-tagdag-till-satsa-allt-pa-underhall/

Som sagt finns inget i nuläget som talar för en mindre instabil nationell regering än idag. Och risken är stor att många kommuner får mycket svåra parlamentariska situationer. Och det i en tid då vi med säkerhet närmar oss nästa lågkonjuktur. En sak är helt klar, vi behöver ett bättre ledarskap både lokalt och nationellt. Och glöm inte att kommunpolitiken påverkar dig varje dag.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/nu-kommer-den-storsta-matningen-innan-valet/

Dagens kalkon
Donald Trump, igen. Handelskrig är dumt.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-mörk-tid-för-frihandeln-1.6377285

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Mycket viktigt att inse olika utmaningars storlekar och volymers konsekvenser.  Eftersom riksdagen helt styr svensk migrationspolitik måste staten också ta ett mycket större ekonomiskt ansvar för finansieringen av en mycket bättre integrationspolitik nationellt och i våra kommuner än hittills. Det brådskar.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-viktigt-att-syna-migrationens-kostnader-1.6368659

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar