fredag 15 juni 2018

Köpkraft livet ut

Sparsamhet
"Den som spar hen har" var något fint förr i tiden, och är det fortfarande i till exempel Kina. Att leva "ur hand i mun" är inte så klokt om man har alternativ. Det är alltid bra att ha en privat ekonomisk buffert, av många skäl. I Sverige upplever jag att allt för många gått på konsumtionssamhällets kortsiktighet och oklokt litar på att "samhället" ska ta hand om oss när vi behöver det i krislägen. Visst kan man tycka att "samhällskontraktet" ska stötta oss ordentligt med tanke på alla skatter och avgifter vi tvingas betala men vad vi tycker är en sak, verkligheten kan lätt bli en annan. Samhällskontraktet är en komplex multiförsäkring som kräver sin sunda finansiering för att fungera. En hög självförsörjningsgrad kräver till exempel en omfattande infrastruktur för barnomsorg. I ett läge som nu då det föds mycket barn, de äldre blir allt fler och äldre, integrationen av utomeuropeiska invandrade mot självförsörjning går på tok för sakta. Parallellt har vi arbetskraftsbrist som skapar tillväxtproblem för många företagare och dålig leveransförmåga inom till exempel skolan, omsorgen och vården. När också Riksbanken för länge drivit en farlig lågräntepolitik kan mycket spännande hända i vår svenska ekonomi framöver. Vi får se hur det går. Mitt råd är alltid, spara pengar så att du har en egen ekonomisk buffert! Bifogad artikel beskriver ett scenario som jag hoppas du har tagit personlig höjd för.
https://www.expressen.se/dinapengar/frida-bratt/stefan-ingves-kan-ha-slappt-en-bomb-i-din-pensionspase/
Sparbanksstiftelserna gör nytta på många sätt i våra svenska samhällen. De stöttar Ung Företagsamhet och andra verksamheter som hjälper människor att växa och stärker svensk konkurrenskraft. Jag är engagerad i Sparbanksstiftelsen i Uplands verksamhet. Ett av verksamhetens huvuduppdrag är att bidra till en sparsamhetskultur. Förhoppningsvis kommer fler av våra invånare välja att spara lite mer, och konsumera lite mindre, framöver. Det tjänar alla på, inte minst miljön och företagare i behov av lån för sin gröna tillväxt.
http://sparbanksstiftelsenupland.se/bidrag/

Dagens kalkon
De som hotar politiker och deras anhöriga för att försöka tysta dem eller att få dem att inte rösta på det de tror på. Det är mycket oacceptabla brott som kraftigt hotar vår demokrati. Det finns gott om åsiktsskillnader både inom om mellan partier. Det finns gott om åsiktsskillnader mellan enskilda individer. De åsiktsskillnaderna ska brytas genom samtal och debatter. Så länge vi har förmånen att leva i en demokrati får vi som ibland förlorar ett önskat politiskt ställningstagande acceptera majoritetens val och parallellt, inom lagens ramar, fortsätta att verka för andra vägval. Det är samtalen, debatterna och förhandlingarna runt vägval som är demokratins arena.
https://www.expressen.se/ledare/vem-vill-vara-politiker-nar-barnen-hotas/

Dagens stjärna
Joachim Lund. Det är dumt att inte förstå nyansers stora betydelse när vi debatterar. Den som respekterar demokratin accepterar också att vi tycker olika om saker. Det innebär att vi fredligt försöker få så mycket stöd som möjligt för det vi själva tror på. I den kampen om bästa vägval framåt skapas bara onödig polarisering om vi inte klarar av att vara rimliga i våra angrepp på meningsmotståndares åsikter.
"Svenska debattörer borde lyssna på Joachim Lund som är historiker specialiserad på Tredje riket, verksam vid Copenhagen Business School. När han ombads kommentera Østergaards ordval varnade han för att dra nazist-kortet eftersom det söndrar politiskt. Om man har erfarenhet av nazistisk diktatur aktar man sig för att devalvera ett av de svartaste kapitlen i sitt lands historia."
http://www.gp.se/ledare/sonesson-i-danmark-drar-man-inte-nazist-kortet-ostraffat-1.6514094

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar