fredag 22 juni 2018

Midsommarafton

Högtider
Traditioner och högtider är självklara delar av människors liv runt om i hela världen. Det som firas varierar beroende av vilken historia olika delar av världens samhällen bär på. Även olika delar av världens väderförhållanden har stor betydelse för när och vad som firas. För oss som är nyfikna är det fantastiskt att få uppleva olika samhällens olikheter och försöka förstå varför de gör som de gör. Personligen gillar jag också att jämföra det med våra svenska traditioner. Tveklöst finns många likheter men alla har sina egna varianter. På många sätt är vi människor väldigt lika varandra runt om på jorden. Det är inte så konstigt, vi är väldigt lika och det skriver jag en del om i min bok som snart blir tillgänglig. Kulturella skillnader ska dock alltid tas på största allvar. Också alltid viktigt att ta upplevd hopplöshet på största allvar. Idag fattar jag mig kort och vill önska dig en trevlig midsommarafton!
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Traditioner-och-h%C3%B6gtider-i-Sverige.aspx
https://www.synonymer.se/sv-syn/tradition
https://hogtider.wordpress.com/2007/01/03/vad-ar-tradtioner/
https://www.nordiskamuseet.se/utstallningar/traditioner

Jul och midsommar är de största och sannolikt mest uppskattade traditionerna bland svenskarna. Om jag måste välja vilken som är "bäst" väljer jag midsommar. Det som är kul med båda är att dans historiskt varit en del av innehållet. På midsommar är det fortfarande självklart. Det gillar jag.
https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/midsommarafton
Dagens kalkon
De som leder arbetet som går ut på att få slut på både kvalitetsbristerna och kostnadsökningarna som är en konsekvens av för liten grundbemanning inom till exempel vården. Hur kan det ta så lång tid att förändra systemet så att kvalitetsperspektivet inom vården får ett större utrymme? Det är våra behövande patienters bästa som ska stå i centrum.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommunnotan-inhyrd-personal-okar-22745

Dagens stjärna
Aleksanda Boscanin. Hon är liberal, det innebär bland annat att man tror på meritokrati. Att inte tro på meritokrati är oklokt av många skäl, inte minst rättviseskäl. Att sätta en sparkad minister som förstanamn är knappast förtroendeingivande för väljarna man försöker vinna förtroende hos. Och hur är det möjligt att Socialdemokraterna inte kan hitta någon mer lämplig som förstanamn i Göteborg. Ytterligare en signal om att Socialdemokraterna har problem.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-s-l%C3%A5ter-inkompetens-toppa-listan-1.6679440

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar