onsdag 13 juni 2018

Opinionsmätningar


Hur nära slutresultatet är vi?
Opinionsmätningarna prestenteras allt oftare och nöjesinslagen i dem blir allt större. Så fort något parti får bättre mätningar jublar deras anhängare. När det går sämre är det tyst. Alla som sett amerikanska serier om det demokratiska spelet har lärt sig att det sedan länge i USA är fullt med opinionsmätningar som kraftigt påverkar den politiska verkligheten. Är det bra? Kanske, kanske inte. Det beror på hur frågorna ställs och hur urvalet av dem som svarat är gjort. Personligen tycker jag att det är positivt att "folkets" röst får höras så ofta som möjligt. Samtidigt blir inte politiken ansvarsfull om en politisk majoritet hela tiden försöker förhålla sig till ständiga opinionsmätningar. Politikers uppdrag är att vara pålästa, bryta svåra frågor i debatter med andra och utifrån goda grunder förhoppningsvis fatta fler kloka beslut än dåliga beslut. Därför måste också ansvarsfulla politiker och partier våga följa den politiska linje som man förhoppningsvis arbetat fram och utifrån den ständigt kompromissa fram rimligt bra lösningar med andra partier framåt. Ett av skälen till varför Centerpartiet går relativt tidigare val tycks gå väldigt bra i Uppsala och i Sverige är att vi länge haft en tydlig politisk linje i viktiga frågor. Inom stadsbyggnadsområdet, företagspolitiken, miljöpolitiken, trygghetspolitiken och sjukvårdspolitiken. Många partier har problem för att de inte orkar vara konsekventa i sitt politiska arbete.

Tre riksdagspartier lever i närheten av riksdagsspärren. Hur nära slutresultatet av riksdagsvalet tror du att vi är när vi idag tar del av ett sammanvägt resultat av de senaste opinionsundersökningarna av vilket parti människor säger sig tänka rösta på? Jag är helt övertygad om att det blir svårt att bilda nästa svenska regering. Jag är också övertygad om att det blir en svag regering.
http://pollofpolls.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2018
https://val.digital/
https://www.di.se/nyheter/anders-borg-valet-blir-stokigt/
Dagens kalkoner
Hopplösa rådgivare. Så lätt är det inte att bryta Socialdemokraternas kris. För att förstärka deras kris ytterligare kan jag tala om att en stor del av deras allt färre väljare tillhör den äldsta delen av befolkningen. NATO-frågan tror jag inte alls är en "game changer".
https://www.expressen.se/nyheter/goran-persson-sa-ska-s-ta-sig-ur-krisen/

Veronica Palm. Tänk att det ska vara så svårt att inse att konkurrens är något positivt så länge som det är fokus på kvalitet och att konkurrensen upprätthålls. Det är hög tid för Socialdemokraterna att inse att när det finns offentliga leverantörer kan vi lätt konstatera om den kan utföras till lägre pris än privata utförare med jämförbar kvalitet. Så är det sällan. Om man förstår logiken av det skulle man inte ägna så mycket energi åt att bekämpa en konkurrensutsättning som i grunden är samhällsekonomiskt nyttig. Och för människor i behov av dessa tjänster fördelaktigare.
https://www.etc.se/ledare/hogern-ar-inte-nojd-malet-ar-ett-totalt-systemskifte
Dagens stjärna
Karin Nelsson. Bra att de försöker göra det enklare för oss som roas av opinionsmätningar att också tolka dem.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nu-gor-vi-det-lattare-att-tolka-opinionsmatningar-22588

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar