lördag 9 juni 2018

Företagandet är dragloket

Välståndets pelare
En bildad befolkning, ett väl utvecklat rättssystem och ett starkt företagande är grundpelarna för ett framgångsrikt samhällsbygge. Det borde vara självklart, men det är det inte. Ett lands politik har stor betydelse för hur dessa pelare utvecklas. De kan ha varit starka igår men svaga idag. De kan vara starka igår och vårdas ömt så att de blir allt starkare. Majoriteter av politiker i olika demokratiska församlingar kan göra mer eller mindre positiv nytta för sina invånares bästa.

Företagandet är en av de viktigaste grundpelarna i det framgångsrika välståndsbygget. Fyra av fem nya jobb skapas inom mindre företag. Det är företagare som vågar anställa och som vågar tro på sina idéer som bär stora delar av samhällets framgångar på sina axlar. Det skulle inte skada om ledande politiker oftare kunde ge dem det erkännande de som grupp förtjänar. Rötskaft finns inom alla "skrån" men som inom alla andra "skrån" är de få. Framförallt ska inte politiker ta åt sig äran av att skapa bärkraftiga jobb. Den tiden är förbi när den offentliga sektorn växte sig allt för stor. Framtidens välståndsförsvar kan bara uppnås genom ett stärkt företagsklimat. Företagarna är huvudspelarna för att svenskt generellt välstånd ska försvaras. Politiker som låtsas som något annat är pinsamma. Vad gäller Ylva Johansson, Socialdemokraterna, vill jag bara fråga, var det inte hon som skulle bryta utanförskapsproblematiken som superminster? Hur har det gått......
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-skapar-jobben-inte-socialdemokraterna-22510

Sveriges nuvarande och kommande befolkning kommer att må mycket bättre om vi snabbare ställer om samhället till många fler tjänster, att vissa tjänster blir billigare och digitaliseringen mer omfattande. Vi kan med fördel, som jag skrev igår, lära mycket av esterna. Sveriges välståndsutveckling behöver bejaka privata tjänsteleverantörer som också kan sälja sina tjänster och metoder på världsmarknaden. Du vet väl att staten och våra kommuner inte säljer sina tjänster på världsmarknaden? Det har gjorts försök av offentligt ägda verksamheter att sälja tjänster globalt, men de har mest misslyckats eftersom det inte är en affärslogik som passar in i de offentliga uppdragen. Sverige behöver fler ambitiösa tjänsteföretag, inte färre. Sverige behöver kvalitetsdriven konkurrens för att möta en tuff demografisk utveckling med allt fler äldre invånare. Sverige behöver många fler skickliga yrkeskunniga till en arbetsmarknad som skriker efter kompetens. Vi behöver mycket bättre attrahera arbetskraftsinvandring som kan matcha arbetsmarknadens allt större kompetensbehov. Och många av våra nysvenskar kan bli stora tillgångar när vi exporterar tjänster och varor till stora marknader som de har stark anknytning till. Och du, visst vill vi ha möjligheten att välja och välja bort leverantörer, av många skäl. Vänsterns politik är mycket skadlig för Sverige. Marknadsekonomin är den i särklass bästa metoden för att skapa ett högt välstånd i ett samhälle! Tänk att det fortfarande finns människor i Sverige som inte fattar det!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-erkänn-det-är-valfriheten-ni-hatar-1.6474542
Dagens kalkon
De som inte pragmatiskt bidrar till att vi får en skola som betydligt bättre än nu matchar elever att nå sin fulla potential. De som inte pragmatiskt hjälper till att matcha fram kompetens som kan möta arbetsmarknadens behov. Regeringen som inte självklart bidrar till att Sverige får till ett bra lärlingssystem.
https://www.expressen.se/ledare/skolan-dignar-under-systemfel-och-fusk/

Dagens stjärna
Margit Silberstein. Hon har så rätt, varsamhet har blivit en bristvara inom politiken.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/snart-vardagsmat-att-stalla-grupp-mot-grupp-22509

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar