fredag 29 juni 2018

Reformbehovet stort

Dörrknackning
Allt oftare är jag ute och knackar dörr som en del av valarbetet 2018. Det är mycket roligare än vad jag trodde det skulle vara. De allra flesta är väldigt positiva och delar gärna med sig av vad de tycker. Välfärdens kärna skola, omsorg och vård är viktigt för de allra flesta. Några oroas av bristen på attraktiva näringslivsjobb som gör att invånarna har en god självförsörjningsförmåga. Många vittnar om att de inte förstår en politik som har som självändamål att växa kraftigt befolkningsmässigt. Det kan väl bara vara av värde om alla som tillkommer, som inte är barn, också snabbt blir flitiga studenter i praktiska eller teoretiska program, egenföretagare eller attraktiv arbetskraft. Inte så många lyfter tryggheten som det största problemet. Samtidigt undrar många vad som annars händer med vårt samhälle om allt fler får det socialt svårt. En tydlig sammanfattning av alla hembesök hittills är att nästan alla kräver att välfärdens kärna kraftigt måste förbättras. Den måste prioriteras. Det innebär att annat måste nedprioriteras i en värld med begränsade resurser. Går det att vinna val på att våga vara så tydlig, vad tror du?
https://politologerna.wordpress.com/2014/03/20/svenska-valjares-kampanjexponering/
Dagens kalkoner
Expressens ledare. Arbetsförmedlingens uppdrag behöver tveklöst reformeras kraftigt. Metoden för det hoppas även jag blir klok men att ifrågasätta nödvändigheten ger intrycket att man saknar praktisk erfarenhet om hur dåligt det fungerar. Jag har ideellt försökt stötta långtidsarbetslösa ungdomar i många år och kan bland annat konstatera att redan stukade unga ofta blir än mer stukade när de blir objekt inom statens byråkrati. I min värld blir det både effektivare och bättre om icke statliga matchningsverksamheter tar över. Bland annat borde de upphandlas med upplägg att de främst får betalt om de lyckas uppnå för individen bra resultat.
https://www.expressen.se/ledare/alliansen-ar-pa-vag-att-upprepa-sitt-misstag/

Miljöpartister och sossar som låtsas som att 900 miljoner kronor i statlig medfinansiering för en liten spårsträcka är ett stort bidrag i förhållande till en total nödvändig investering. Dessutom villkoras möjligheterna till att behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik måste lösas med spårvagn samt att trafiklänken över Fyrisån endast får byggas för spårtrafik. Det här är inget annat än valfläsk och en pyrrhusseger! Uppsala kommun har inte råd med en liknande mångmiljardinvestering. Det förutsätter andra finansiärer som inte idag finns. Och det finns gott om exempel på att OPS-lösningar inte blivit så lyckade. Dessutom är det meningslöst att bygga en massa bostäder till människor som inte har råd att köpa eller hyra det som byggs. Det är hög tid för Uppsala att få ett politiskt ledarskap som bygger mycket men inte mer än att samhället också hinner med att säkra tillräckligt med lärare, omsorgs- och vårdpersonal, poliser och så vidare! Samt att trafikkaoset inte spårar ur ännu mer. Vi som bor i Uppsala måste också rimligt fort kunna få hjälp om det krävs med bra kvalitet, våra barn måste kunna få en plats för och kvalitativ bildning. Dessutom får inte framkomligheten i trafiken fortsätta att försämras. Uppsala behöver en klokare politisk ledning!
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ja-fran-regeringen-satsar-900-miljoner
https://www.synonymer.se/sv-syn/pyrrhusseger
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/fragor-och-svar/offentlig-privat-samverkan.pdf

Dagens stjärnor
Frida Boisen. Hon för fram viktiga budskap. Både för våra barns skull och vår egen. Ingen tjänar på att människor blir lata och extremt självupptagna. Det personliga ansvaret måste vara stort. Och vi som är föräldrar har ett stort ansvar att fostra våra barn i att ta det ansvaret. I föräldrarollen ligger bland annat ansvaret att fostra barnen att bli flygfärdiga som egenföretagare eller attraktiv arbetskraft när det är dags för ett eget boende.
https://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/foraldrar-radda-vara-barn-fran-att-bli-mahan/

Aleksandra Boscanin. Den personliga integriteten är extremt viktig att skydda. Samtidigt är den inte så viktig att skydda att kriminella ska komma undan från att ta sitt ansvar. Självklart ska inte en brottsdömd till fängelse kunna lyfta försörjningsstöd samtidigt som personen inte infinner sig för att avtjäna sitt straff. Mesigt och oacceptabel ordning.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-bristande-kontroll-underl%C3%A4ttar-f%C3%B6r-kriminella-1.6801288


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar