måndag 18 juni 2018

Verkligheten knackar på

Den knutna näven i byxorna
Vår fantastiska planet, jorden, är full av möjligheter och skönhet. På samma planet, jorden, finns också ständigt massor av problem att lösa för att framtiden ska bli ljus ur ett enskilt eller kollektivt perspektiv. Så har det alltid varit sedan människan började sin vandring på jorden. Några av de problem som individer och grupper möter under sin livsvandring är att egna intressen krockar med andra människors och gruppers intressen. Så har det också alltid varit. Så kommer det alltid att vara. Det är bara i samhällen som klarar av att skapa ekonomisk tillväxt och rimlig rättvisa mellan sina invånare som kan undvika stora konflikter mellan olika grupper. Det nya i vår tid, globalt sett, jämfört med tidigare är att antalet människor som klassas som medelklass är enormt mycket fler än någonsin tidigare. Det är självklart positivt men skapar också nya utmaningar som till exempel vår stora rovdrift på naturtillgångar. Ja, ja mycket vad avser relationer mellan människor är de samma idag som för tusentals år sedan. Att digitaliseringen gjort att vi följer varandra mer än någonsin tidigare har inte ändrat grundläggande förhållningssätt mellan människor. I vart fall inte än.
Många av oss människor kan ta besvikelser. Samtidigt finns gränser för hur många besvikelser vi kan ta innan vi slutar "knyta näven i våra byxor" och faktiskt börjar uttrycka vårt missnöje i skrift, verbalt och genom att använda den makt vi tycker oss ha för att pressa fram en förändring av en ordning som stör oss. Statsvetaren och Stig-Björn Ljunggren beskriver detta på ett utmärkt sätt i sin bifogade artikel om Socialdemokraternas haveri.

"Det går att göra en omfattande lista på de små förolämpningarna - var och en har sin egen variant. Det är omöjliga amorteringskrav för bostadsköp, medan andra får sitt boende levererat på silverfat; nya galna parkeringsbestämmelser; politiska åtgärder mot miljöfarliga tips; svårigheten att använda kontanter; tåg som systematiskt slutat gå enligt tabell; ungdomsligor som hänger på stan; gruppvåldtäkter; böneutrop och burkor; regelbundna skjutningar; för mycket att göra på jobbet; MeToo-skandaler; tiggarna utanför affärerna; mediernas underrapportering av brottslingars etnicitet; usla pensioner; vårdköer; stenkastning mot blåljuspersonal; diselbilar som plötsligt ses som miljöförstörare istället för miljöräddare; hot mot sjukvårdspersonal, etc."

Redan tidigt 2013 fick dåvarande regering ta del av Framtidskommissionens förslag till reformer för att möta många av de stora utmaningar vi sedan länge vet att Sverige och dess delar står inför. Inte minst förslag kopplade till bostadsmarknaden. När en demokratisk församling som styr över lagstiftningen, Riksdagen, inte klarar av att driva ett nödvändigt reformarbete till nödvändiga kompromisslösningar har den församlingen misslyckats att verka för sina invånares bästa. Politiska företrädare har inget annat uppdrag än att företräda sina geografiskt avgränsade invånare på bästa sätt. Förbättringspotentialen är stor.
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-socialdemokraterna-och-grindslanten-1.6592444
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/

Dagens kalkon
Socialdemokraterna. Desperationen växer och växer. Ovan länkad artikel skriven av Stig-Björn Ljunggren säger mycket om hur mycket Socialdemokratin kört ner i diket. Miljarder till utanförskapsområdena är inte lösningar på de underliggande problemen! Trångboddhet, starkt segregerade socioekonomiska områden, parallella rättssystem och tröghet att snabbt erbjuda vägar mot självförsörjning är huvudproblemen. Främst kräver förbättringarna ändrad lagstiftning kopplat till bostadsbyggande, förändringar av Socialtjänstlagen, ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, stärkt och entydigt myndighetsutövande kopplat till rättssystemen samt att de som fått utvisningsbeslut också ska utvisas. Den reglerade invandringen som alla partier säger sig stötta kräver också att det regelverk som finns upprätthålls.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/lofven-inga-omraden-ska-vara-sarskilt-utsatta/

Dagens stjärna
Susanna Birgersson. Hon har rätt. Hittills har de flesta riksdagspartierna kraftigt misslyckats i sitt sätt att försöka att motverka ett växande missnöjesparti. Det finns ett talesätt som lyder "The devil is in the details". När viktiga sakfrågor debatteras på ett seriöst och respektfullt sätt får också partier och dess företrädare tydligt bekänna färg. "Ett regelverk som är så snålt och illa utformat behöver framför allt reformeras. Det är dags att pröva en ny strategi. Att peka finger har visat sig fungera så dåligt."
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/sverige-behover-en-oppen-debatt-om-atervandring/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar