söndag 24 juni 2018

Vi kan mycket bättre

Stoppa det dumma
Är jag naiv om jag tror att den politiska ökenvandringen kan avslutas om både politiker och media respektfullt börjar prata och debattera om alla problem och möjligheter vi har? Inga tabun och ingen övervikt av mediautrymme åt små ”lyxproblem”. Helt enkelt fokus på det politiken är tänkt att fredligt lösa, konflikter mellan människan i en värld med begränsade resurser. Och att säkerställa rimlig kvalitet inom skola, omsorg och vård. När politiken inte har det fokuset, och när ett äpple inte beskrivs som ett äpple, då går det snett. Och inget parti har ensamrätt på ett problem. Varje parti kan formulera sina egna problembeskrivningar och förslag på lösningar som leder mot en bättre framtid, utifrån det partiets samlade önskemål. Bland dessa enskilda partier ska styrande majoriteter försöka skapas. För att lyckas bli en del av en majoritet, eller en styrande minoritet, krävs kompromisser. Mer eller mindre smärtsamma kompromisser. Dumheterna att låta polariseringen växa och att inte fokusera på sakpolitiska debatter måste få ett slut.

I tider av VM i fotboll är det härligt att se ”den gula väggen” av svenska supportrar på läktaren när Sverige spelar. Också positivt att känna positiv samhörighet när man sjunger eller nynnar på vår nationalsång. Stolthet över att leva i ett land med lång demokratisk kultur. Stolthet över att leva i ett land med lång kultur av långväga handelsutbyten. Stolthet över att leva i ett av de länder som kommit längst mot jämlikhet mellan könen. Stolthet över att leva i ett land där dess invånare visat sig mycket duktiga på systemtänkande och systembyggande. Stolthet över att leva i ett land med allemansrätt till våra vackra naturvärden. Stolthet över att leva i ett land där alla erbjuds gratis bildning och en rimligt rättvis möjlighet att göra ”klassresor”. Samtidigt finns självklart brister som behöver lösas även i Sverige. Och de naturliga konfliktytorna mellan partier är de konkreta skillnaderna om hur vi ska nå en positiv framtid tillsammans. Du tror väl inte att något parti säljer en mörk framtid? Nej, de säljer en positiv framtid om just deras förändringsförslag genomförs. Och varje parti försöker hitta personlighetstyper som de särskilt försöker locka. Debatterna borde handla om de sakpolitiska skillnaderna. Då kan man också tydligt se vilka partier som liknar varandra. En sak borde vara självklart för samtliga partiers företrädare, det är att främja en positiv och inkluderande nationalism. Den svenska flaggan och de grundvärderingar många generationer byggt är värda att vara stolt över. Våra lagar är på många sätt bra, och de gäller oss alla jämlikt på svenskt territorium. Och alla svenska politiker är valda att företräda svenskar och invånarna i våra kommuner.  Med en stolt och inkluderande nationalism är jag övertygad om att integrationsutmaningarna blir enklare. Nils Lundgren är en klok man. Läs gärna hans bifogade ord om nationalism. En inkluderande nationalism är inget att skämmas för eller tycka är fel. Tvärt om, den kan starkt bidra till bättre integration.
http://www.gp.se/ledare/lundgren-nationalism-på-gott-och-ont-1.6734671

Dagens kalkon
Domarna, särskilt huvuddomaren, i matchen Sverige-Tyskland i VM. Solklar straff när Berg fälldes i början av matchen! Varför tittade han inte på videoupptagningen? 1-1 hade varit ok.

Dagens stjärnor
Anna Dahlberg. Grov kriminalitet måste mötas med en stark polis och stränga straff. Samtidigt måste det förebyggande arbetet stärkas och möjligheterna att lagligt bli självförsörjande förbättras. 

Naomi Abramowicz. Ytterligare en artikel om varför missnöjesväljarna på kort tid blivit fler parallellt med att den svenska ekonomin varit god. Farligt låg ränta i kombination med kraftigt växande befolkning får självklart effekt på ekonomin.
https://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/sa-skapades-ett-gyllene-lage-for-sd-/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar