tisdag 12 juni 2018

Kompetensfokus

Konkurrenskraft
Bildning, ett väl fungerande rättssystem och företagsamhet är de stora avgörande grundpelarna för ett framgångsrikt välståndsbygge. Så "enkelt" är det. I ljuset av att Sverige har problem att säkerställa att våra barn och unga bildas konkurrenskraftigt, vårt rättssystem har problem och företagsamheten behöver stärkas förstår de flesta att reformbehoven är stora. Inom Centerpartiet i Uppsala har vi länge matat på med lokala och nationella reformförslag som bidrar till att våra tre grundpelare ska stärkas. Det är mycket positivt att Centerpartiet nationellt mer och mer följer de förslag vi länge kämpat för. Inom flera av de viktigaste politiska samområdena har Centerpartiet en stark reformagenda. Inte minst för att stärka företagsamheten. När förutsättningarna för företagande stärks stärks hela vårt samhälle. Tänk att det är svårt att förstå för vissa.... Och tänk att det inte är en självklarhet att kompetens alltid ska vara i fokus! Det är hög tid för facket att hjälpa till med att få till bra arbetsrättsliga regler som bygger på kompetens och inte anställningstid. I min tid skulle det också stärka fackens ställning, det tycks de inte inse.
https://www.di.se/nyheter/hard-kritik-mot-loofs-nya-reformprogram/

Idag är en stor dag för båda mina barn. Mest för min son. Dottern har skolavslutning efter 2.a klass. Sonen tar sin masterexamen i Köpenhamn, från Copenhagen business school. Bildning är avgörande för hur stora valmöjligheter våra individuella liv bjuder på. Bildning finns i många former, inte minst mer praktiska former som olika hantverksutbildningar. Jag har länge irriterats över att vissa upplever utbildningar som mer eller mindre fina. Vi behöver duktiga och ambitiösa människor inom alla verksamhetsområden. Därför är det viktigaste att varje enskild människa får stöd att nå sin fulla bildningspotential inom ett område som intresserar med möjlighet till försörjning. Samtidigt som jag tycker det är jag väldigt stolt över min sons studiebedrifter på en av världens mest ansedda affärsskolor. Ett särskilt grattis till min son idag!
https://www.cbs.dk/
Dagens kalkon
De som inte konsekvent kan se till barnens bästa.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/galen-regering-tokiga-sambos-och-stackars-barn/

Politiska rörelser som går över gränsen i sitt så kallade jämställdhetsarbete. Att fortsätta arbetet för att uppnå jämställda livsmöjligheter är mycket viktigt. Samtidigt är det sjukt att förneka att det faktiskt finns grundläggande skillnader mellan könen. Skillnaderna är små men av avgörande betydelse för vår existens. Skillnader som jag uppskattar. Självklart ska alla jämlikt få chansen att förverkliga sina drömmar. I Sverige har vi kommit långt med den utvecklingen om vi bortser ifrån många invandrade flickor och kvinnors situation. Självklart ska min dotter ha likvärdiga livsmöjligheter som min son. Jag ska i vart fall inte begränsa henne utifrån ett könsperspektiv. Istället för en löjlig jämställdhetspolitik borde jämställdheten mest fokusera på socioekonomiska orättvisor. Socioekonomiska orättvisor påverkar människors livsmöjligheter i Sverige mer än något annat.
https://www.expressen.se/debatt/konsneutrala-skolan-strider-mot-var-natur/?social=fb&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=link&utm_source=facebook

MP och S i regeringssamarbete blev sannerligen ingen bra pragmatisk regering. Det är pragmatism som krävs för regeringsduglighet.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/slutbetyget-for-lofvens-regering-blir-en-tvaa/


Dagens stjärnor
Politiker som tar sitt medborgaruppdrag på allvar. Då borde det sedan länge vara självklart att motverka den enorma maktkoncentration som just nu styr på Internet. Sund konkurrens ligger alltid i konsumenternas intressen.
https://digital.di.se/artikel/eu-ministerns-ilska-mot-tech-jattarna-skarp-er

Centerpartiförslaget att försörjningsstöd ska villkoras mot aktivitetskrav och att försörjningsstöd ska betalas ut till båda vuxna i en familj. Äntligen!

Donald Trump och Kim Jung-On. Onekligen en fantastisk kontrast mot för cirka ett år sedan då det upplevdes som risk för krig på Koreahalvön. Intressant utveckling som blir lika intressant att följa framöver.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-har-skrev-trump-och-kim-underInga kommentarer:

Skicka en kommentar