fredag 1 juni 2018

Barnperspektivet i det lilla

Barnens bästa
Igår besökte jag en skola och träffade och lyssnade på många barn och unga. Arrangerat av Barnombudsmannen i Uppsala. Det var mycket givande. Det jag främst uppfattade var betygssystemet utformande som bidrar till mycket negativ stress, sexualundervisningen är oacceptabelt minimal och önskemål om gratis mellanmål. Helt klart är att våra skolmiljöer måste stärkas och lärandeverktygen förbättras. Vi måste bryta trenden att svenska elevers konkurrenskraft i världen försämras. Den negativa utvecklingen leder mot ett framtida sämre närsamhälle. Den negativa utvecklingen bidrar allt sämre till att alla våra barn får jämlika möjligheter att nå sin fulla bildningsförmåga. Även lärare passade på att framföra att det är dåligt att politiker och ledande tjänstemän har lyxiga arbetsplatser medans de lärare som både är ”bristvara” och sägs viktiga har dåliga arbetsplatser.

De mest utsatta för försämrade möjligheter att nå sin fulla bildningskapacitet är nyinvandrade barn. Ett närsamhälle där invandrarbarn och ungdomar från olika kulturer, och olika språkbakgrunder, inte blandas med barn och ungdomar med lång svensk bakgrund skapar allt större sociala problem. Politiken måste mycket mer ta i denna verklighet om alla barns bästa är viktigt. Det tycker jag. En positiv framtid förutsätter att alla barn med ambitioner och förmågor också kan matchas konkurrenskraftigt framåt.
"Men alla barn med utrikesfödda föräldrar har inte samma möjlighet som jag hade. Vår kolumnist, Naomi Abramowicz, skrev i en kolumn, utifrån ett reportage i SR:s Vetandets värld, om problemet som vissa förskolor har med att svenskan har en sådan minoritetsställning att barnen ”aldrig får en chans att lära sig fungerande svenska” (GP 19/5). En viktig orsak till detta är, som Abramowicz skrev, att: ”Sverige sedan länge har nått gränsen för hur många som kan absorberas av samhället”."
http://www.gp.se/ledare/cwejman-barn-%C3%A4r-ingen-integrations%C3%A5tg%C3%A4rd-1.6265621

Vi måste få till smartare sätt att lyfta kunskapsnivån i vårt samhälle. Det förbättringsbehovet gäller även yrkesutbildningar. Barnens bästa handlar också om vårt framtida samhälles bästa. Välutbildade och hoppfulla människor bidrar till ett samhälles framgångar. Dåligt utbildade och människor fulla av hopplöshet leder mot splittring och förfall. Varje barn vi misslyckas med att ge ett individuellt stöd mot maximal bildning är ett misslyckande och ska kallas för det.
"Det är visserligen bra att vuxna medborgare är samhällsengagerade, så långt är Montelius uppmaning klok. Men barn är inga redskap. Deras liv är ändamål i sig och ska inte nyttjas som medel för att kompensera för vuxnas brist på politiskt ansvarstagande."
Är ett stort problem inom politiken idag att vi saknar politiker med egna värdefulla erfarenheter för att bra kunna bidra till relevanta lösningar? Är ett annat stort problem att ledande politiker inte kompenserar denna brist på egna erfarenheter med många, och regelbundna, timmar ute bland relevanta invånare. Främst för att lyssna. När integrationen misslyckats är det djupt oansvarigt att inte förstå att det måste förbättras skyndsamt och att det får betydelse för migrationspolitiken.
"Möller visste under huden att raviner mellan barns uppväxtvillkor inte skapar ett framgångsrikt, stabilt och rättvist samhälle."
http://www.gp.se/ledare/sonesson-hur-mycket-oj%C3%A4mlikhet-t%C3%A5l-mp-1.6283438

Politik när den är som bäst handlar om att fredligt lösa problem och att strategiskt skapa konkurrensfördelar och välmående. Demokratin när den är som bäst skapar ett upplevt rättvist och jämlikt samhälle. Socialdemokraterna har onekligen gått vilse i sin förmåga att utveckla och driva en politik som kan matcha inkludering och konkurrenskraft för alla. Läs gärna Torbjörn Nilssons bifogade mycket läsvärda artikel.
https://www.expressen.se/nyheter/det-ar-uppenbart--den-har-regeringen-ar-kord/

Till Löfvén säger jag bara ”lycka till” med att försöka bli av med migrationsperspektiven som centrala i valrörelsen. Det kommer inte att hända. Nästan alla människor jag träffar under valarbetet vill prata om migrations- och integrationsfrågor. De påverkar som jag skrivit förr allt annat och det inser +80% av befolkningen i Sverige.
https://www.expressen.se/nyheter/opinionskris-for-s-partistyrelsen-mots-/

Dagens kalkon
Annika Strandhäll. Många är nu försöken att vinna röster. Återigen vill jag understryka att de allra flesta invånare är kloka. Att sparka tjänstemän som utför sitt uppdrag uppskattas inte! Ärlighet om prioriteringar uppskattas som trovärdigt även om man inte gillar budskapet. En sak som inga högt beskattade invånare gillar är långa köer som leder till att svårt sjuka människor dör långt i förtid i onödan. Strandhäll exemplifierar väl varför Socialdemokraterna i allt större utsträckning tappar väljarstöd.
https://www.expressen.se/nyheter/strandhall-tar-emot-utredning-om-varden/

Dagens stjärna
Jennifer Wegerup. Ilskan mot eliten växer sig allt starkare. I diktaturer kan den kuvas genom stenhårt förtryck. Idag bättre än någonsin med sofistikerade övervakningssystem i kombination med våldsmonopol. Västvärlden är fortfarande annorlunda men folket börjar bli allt mer förbannat på den politiska eliten som de inte tycker företräder dem tillräckligt bra. Farliga tider för den som vill inse vad som händer. Det går att förstå varför. Det går att ha en hoppfull framtidspolitik som sluter klyftan mellan folket och dess företrädare.
https://www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/ilskan-mot-eliten-har-inte-blivit-mindre/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar