söndag 3 juni 2018

Våga tappa fotfästet

Bara den som vågar kan vinna
Var går gränsen för när du känner dig obekväm i olika sammanhang? Är du bra på att respektfullt göra din omgivning medveten om att du närmar dig en smärtgräns? Om man känner att det blir oacceptabla situationer och samtal om känsliga frågor är det klokt att öppet, respektfullt och omfattande debattera för att förhoppningsvis få oliktänkande att bättre förstå varandra och i den bästa av världar kompromissa fram kloka vägval framåt. När det öppna och respektfulla samtalet, inom alla sakfrågor, dog ut mellan politiker tog enskilda människor på sociala medier helt över debatterna. Dumt att låta komplicerade och känsliga frågor ha sin polariserade arena på nätet. En av de viktigaste uppgifterna för oss folkvalda är att ta alla debatter, framförallt de svåra, komplicerade och känsliga. Det har det politiska etablissemanget misslyckats med ett antal år nu. Och i allt större utsträckning ger svenskarna de gamla partierna ”fingret” och röstar på missnöjespartier. Även i en konflikträdd kultur som den svenska måste vi klara av att tidigt ta i svåra frågor!

”All politik handlar om retorik, men under Alliansen kommersialiserades politiken på ett nytt sätt. När hur något skildras blir viktigare än vad det är som skildras kommer budskapet förr eller senare att eka tomt. När Alliansen inte orkade förklara varför ytterligare ett jobbskatteavdrag var viktigt för individens egenmakt och frihet i kampen mot utanförskapet uppfattades politiken som fantasilös. I det läget, när innehållet och därmed existensberättigandet gått förlorat, återstod enbart att fortsätta bre på med allt svulstigare retorik. Och slutligen förlora valet.”

”De som förespråkat isolering av SD och samtidigt ignorerat samhällsproblem kopplade till en ansvarslös migrationspolitik utan konsekvensanalyser har en del att fundera på. Ett tydligt exempel på Alliansens tondövhet var att statsrådet Nyamko Sabuni (FP), mot sin vilja, avlövades integrationsfrågorna och att uppdraget istället räcktes över till hennes partikollega Erik Ullenhag.”

Sabuni och Billström såg tidigt vad som krävdes för att ansvarsfullt klara av en hållbar migrations- och integrationspolitik. De hade också ministerposterna som förutom statsministern hade mest verklighetskänning. Sabuni blev utbytt och Billström blev tystad och offentligt tillrättavisad för att han talade om nödvändigheten att klokare driva migrationspolitiken. Och de av oss som resonerade liknande Sabuni och Billström anklagades idiotiskt för att vara ”bruna”. Idag är debatten en helt annan. Pinsamt att vi inte alltid tidigt kan ha sakliga och respektfulla samtal och debatter om svåra frågor. En konsekvens av den tidigare förda politiken är att vi idag i Uppsala har över 300 ensamkommande som får ett litet stöd av Stadsmissionen, kommunen har ”bara” ett akut nödhjälpsansvar och staten stöttar dem inte alls längre. Över 40 av dem lever på parkbänkar, toaletter etc. Många har drogproblematik. Vad tänker staten göra åt denna situation? Det är orimligt att förvänta sig att kommunerna ska fixa det utan i vart fall finansiering från dem som styr migrationsfrågorna.

”För nog är det slående att Alliansen, som vann valet på att belysa det utanförskap som Socialdemokraterna inte ville se, skulle komma att fastna i samma fälla fast i förhållande till SD. Intressant är också det bildspråk som växte fram parallellt med SD:s tillväxt. Det var nämligen under åren 2006-2014 som debatten polariserades på ett sätt som sällan skådats i svensk politisk historia.”

”Det var då som det blev kutym att i stället för att debattera konkreta åtgärder, baserade på politiska prioriteringar, använda så många värdeladdade ord som möjligt i syfte att framställa sig i bättre dager än motståndaren.”

Alice Teodorescu har 100% rätt när hon tydligt lägger skulden för missnöjespartiernas stora framgångar på övriga partier som inte vuxet kunde uppdatera sig om verklighetsläget och fullt ut respektera demokratins spelregler. Trist. Priset för denna oförmåga har redan blivit väldigt dyrt. Efter nästa val tyder det mesta på att priset kommer att bli mycket högre. Naivister och människor 
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-verkligheten-viktigare-än-orden-1.6326576
Dagens kalkon
De som inte förstår att fokuset kopplat till våra skattepengar är att få så mycket kvalitet som möjligt för skattepengarna. Konkurrens är positivt ur många perspektiv!
http://www.gp.se/ledare/ingerö-vinstfrågan-har-varit-en-politisk-buskisföreställning-1.6327277

Dagens stjärnor
Anna Dahlberg. Med kirurgisk precision är hon duktig på att peka på exempel på brister i samhällstillståndet och dess utveckling. Och hur mycket jag än räknar landar jag i att huvudproblemet inom skola, vård, rättsväsende och omsorg i huvudsak handlar om bristande ledarskapsförmåga. ”Det är inte längre den starka staten som vi behöver oroa oss för, utan den svaga.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/efter-vaktarna-kommer-de-privata-aklagarna/

Alexander Schulman. Ja, vi behöver mycket regn nu.
https://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/nagot-ar-allvarligt-fel--det-kan-inte-sta-ratt-till-/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar