lördag 30 juni 2018

Ständig konkurrens

Konkurrenskraft
Du är en klok person. Det är min utgångspunkt vid varje möte med en ny människa. Varje nytt möte ser jag som ett ”vitt papper” och med en positiv förväntan. Jag tror på mina medmänniskor tills de inte förtjänat min misstro. Jag dömer aldrig mina medmänniskor utifrån något annat än utifrån hur de beter sig. Alla andra förhållningssätt tycker jag är fördomsfulla och utvecklingsfientliga. Det gäller även människor som jag vet sympatiserar med rörelser som tror på till exempel kommunism eller etnisk elitism. Två korkade världsåskådningar som vittnar om historielöshet och vetenskaplig okunskap. Kommunismen, eller mycket av socialismens tankegods, har aldrig levererat ett långsiktigt starkt och konkurrenskraftigt samhälle för dess utsatta invånare. Etnisk elitism har också kantat sina samhällsexperiment med förtryck, mördande, stagnation och sönderfall. En majoritet av jordens alla människor vet eller inser att det bara finns en mänsklig ras. Den rasen heter homo sapiens sapiens.

Människan konkurrerade för drygt tre miljoner år sedan ut andra arter liknande människan. I alla tider har vi människor konkurrerat om begränsade tillgångar och om att föra just våra egna gener vidare. Darwins läror gäller självklart även människans utveckling. I Sverige har vi gått från klansamhälle till dagens samhälle där individen aldrig varit självständigare. Det är fakta och de politiska krafter som bäst bidragit till den utvecklingen är liberaler och socialdemokrater. Idag saknar dock många politiska rörelser förståelsen för vad konkurrenskraft kräver och de allra flesta tycks sakna en politik som försvarar de liberala värden som jag tror många av svenskarna dumt nog tar för givna. Till och med många av dem som säger sig beredda att rösta på Fi, V eller SD tar dessa liberala landvinningar kopplade till individuell frihet för givna. Om Sverige ska fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt samhälle, som erbjuder sina invånare stor individuell frihet och ett högt generellt välstånd, måste inskränkthet och fördumning kraftfullt motverkas. Sverige och Uppsala behöver ett nytt politiskt ledarskap som tydligt står upp för de fantastiska värdegrunder många generationer på svensk mark byggt upp! Om man förstår vad ”tydligt” innebär innebär det bland annat nolltolerans mot hederskulturer, parallellsamhällen, korruption och det som kallas rasism. Med ett tydligt värdegrundsbaserat ledarskap och samverkansineiktning kan vi vända en negativ samhällsutveckling och skapa en attraktiv framtid för våra barn och barnbarn! Yes we can!

https://www.youtube.com/watch?v=x7N3LfK-WUE
http://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/genomforda-aktiviteter/swedish-economic-forum-2017-konkurrenskraft-och-ekonomisk-fornyelseformaga/
https://tillvaxtverket.se/download/18.785d4323162a8b50720520dd/1523622157400/Delrapport%20Regelkostnader%202017.pdf
http://www.sou.gov.se/l-201301-konkurrenskraftsutredningen/

Idéer, idéer, idéer och människor som vågar pröva dem är mänsklighetens mest värdefulla tillgångar. Kortfattat är företagsamhet ett bra ord för att beskriva människor som sprutar idéer och som vågar pröva dem. Vi behöver fler idéer och fler som vågar prova dem. Och vi måste hjälpas åt att se dem som vågar som de mycket värdefulla människor de är. Alla ”misslyckanden” påväg mot nya mänskliga framsteg är dumt att se som misslyckanden utan de är nödvändiga steg mot en utvecklad framtid. Alla som vågade prova att förverkliga en idé, men som aldrig lyckades, är värda vår beundran. Du som har idéer som är nya eller positiva utvecklingsförslag inom den verksamhet du verkar, våga ge dem en chans! Våga få ett nej! Våga prova på nytt sätt om du är övertygad om att idén kan göra positiv nytta om den förverkligas. Jantemänniskors skadeglädje är beklaglig och utvecklingsfientlig. Det är idéer, företagsamhet och samarbetsförmåga som skapade Sveriges fantastiska välstånd. Det borde våra riksdagsledamöter ha lärt sig...
https://www.youtube.com/watch?v=bU09Y9sC7JY
Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Det är beklämmande att inte en majoritet av Sveriges riksdag redan gjort upp om en ansvarsfull migrationspolitik som slutar upp med tillfälliga särregler. EU kommer inte att enas om en migrationspolitik så länge som de mer totalitära och självgodsnationalistiska krafterna har mäktiga plattformar i Europa, och de applåderas av USAs president. Västvärlden är i kris parallellt med att Kina och Indien i allt högre tempo tar över världen.
https://www.expressen.se/ledare/lofven-kan-inte-gomma-sig-bakom-eu-i-flyktingpolitiken/

Dagens stjärna
Patrik Oksanen. Du som följer min blogg vet att jag länge skrivit om paradigmskiftet där européernas världsdominans de senaste 500 åren allt snabbare går mot sitt slut. Återigen kliver asiaterna fram och håller allt mer i taktpinnen och de övergripande formerna för vår närmaste framtid. Självklart kan de som lever i Sverige även i framtiden ha det relativt sett bra jämfört med de flesta som lever i andra länder och andra småsamhällen. Men vi är redan en lång väg in i det nya och för många annorlunda. Och en sak är säker, det är inte liberala värden som stärks i värden i nuläget. Personligen ser jag ljust på framtiden. Samtidigt har det varit, och är, beklämmande att följa hur klantigt EU, USA och Sverige vårdat den enskilda människans frihetskamp. Många friheter vi länge tagit för givna är hotade, både av interna politiska krafter och globala maktförskjutningar. Just nu förlorar den individuella frihetskampen mot auktoritära centralistiskt styrda ideologier. Viktiga ”ankdamsreflektioner” från Oksanen. Sverige och dess delar är i stort behov av globalt erfarna ledare. Den kunskapen är guld värd för svenskarna både inom våra gränser och utanför i vår nya tid. Det kommer nya somrar där många mår bra, även om Oksanens profetia slår in!
https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/ledare/oksanen-sista-lyckliga-sommaren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar