torsdag 21 juni 2018

Demokratur

Varningslampor i öst
Det är klokt att inse att vi lever i tider av stora förändringar. Vi lever också i tider där länder som länge plågades av diktatur och kommunism snabbt slagit in på en linje med diktaturfasoner. Det är klokt av Moderaterna att stresstesta vår grundlag och problematisera hur väl den kan skydda vår demokrati om vi i Sverige får en liknande utveckling som i Ungern, Polen med flera. I slutet av detta blogginlägg hittar du två länkar till de senaste opinionsmätningarna. Allt mer tyder på att vi kommer att få ett kraftigt förändrat politiskt landskap i Sverige efter 9/9 2018.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/vanta-er-en-rejal-strid-om-detta-m/

Dagens kalkon
Donald Trump. Det är tragiskt att följa förfallet av USA som frihetsledare och en av de viktigaste kämparna för mänskliga rättigheter och frihandel. Bra att han tvingats backa om separationen av barn från sina föräldrar, men varför ens välja en sådan väg initialt? Och visst finns problem inom de flesta verksamheter. Om inte det självklara är att lägga ner en verksamhet måste väl alternativet vara att istället hitta smartare vägar för att kräva nödvändiga reformer. Diplomati och empati är inget som den nuvarande administrationen i USA är duktiga på. Vi lever onekligen i mycket oroliga tider och oron uppmuntras tyvärr av att USA agerar som de gör.
https://www.expressen.se/ledare/trumps-barnlager-ar-en-skam-for-usa/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-uppges-lamna-fns-rad-for-manskliga-rattigheter/
Dagens stjärnor
Expressens ledare.
https://www.expressen.se/ledare/dags-att-syna-sd-i-sommarna/

”Sverigedemokraterna har en obehaglig besatthet av nationens gemenskap och vill dessutom själva ha patent på vad som definierar nationen.” Jag tycker att det är viktigt att ett land med en egen regering också jobbar med det unika samhällets gemenskap, särskilt värdegrundsperspektiven. Men ”att själv ha patent på vad som definierar nationen” är något annat. Jag delar helt Federleys debattinriktning om att olika val av trosuppfattningar, eller etnisk bakgrund, inte är ett problem. Mångfalden är en tillgång så länge som man följer demokratiskt beslutade lagar och att vi alltid strävar mot självförsörjning. 

Margit Silberstein. Jag, Stefan Hanna, kämpar för ett samhälle där vi själva genom lagstiftning och lagtillämpning kan bygga framgångsrika samhällen oavsett vilken bakgrund vi har, oavsett vilken etnisk tillhörighet vi har, oavsett vilken trosuppfattning vi har och oavsett vilken sexuell läggning vi har. Ett samhälle med en human och rättvis lag har fantastiska möjligheter att erbjuda alla sina invånare ett fritt och rikt liv. Rikt på individuella möjligheter utifrån individuella intressen och ambitioner. Självklart vill jag att de som är en del av samma lag som jag ska vara lojala mot vårt gemensamma samhälle och dess utveckling. Samtidigt kan vi alla vara lojala i flera och skilda sammanhang. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Min lojalitet kommer alltid vara starkast mot min familj och mina vänner. Den kommer aldrig att vara starkare till Uppsala, Sverige eller EU. Samtidigt har jag en stark lojalitet mot Uppsala, Sverige och EU. Självklart tycker jag det även finns mycket dåligt i Uppsala, Sverige och EU men en del av min lojalitet är att jag kämpar för att det ska ändras till det bättre. Nationalism är något fint i min värld. Men den kan också bli riktigt idiotisk om man tror att kvalitet och lojalitet är en självklarhet bara för att man är till exempel tionde generation "renrasigt född i Uppsala".

"Annie Lööf är alltså rasist när hon framhärdar i att svenska medborgare är en del av nationen Sverige. Somliga säger: Jag är stolt över att vara svensk. Jag känner inte stolthet över att jag råkar ha sett dagens ljus här. Men jag är glad och faktiskt också tacksam över att leva i ett demokratiskt och ganska så fantastiskt välfärdsland som Sverige. Sedan är det en annan sak att jag förmodligen inte hade fötts här om mina föräldrar hade sluppit komma till Sverige som flyktingar från andra världskriget efter att Hitler delat in mänskligheten i grupper där judarna skulle förintas. Jag är inte stolt över att vara jude heller. Det är något som finns i mig och det judiska har tillfört mycket i mitt liv. Men stolt? Jag bara är." 

"Det handlar om vilket land vi vill leva i. Ett land som inkluderar? Eller ett land upptaget av vem som är vem, vilka som är helylle, äkta vara med svensk kvalitet? Och vilka som ses som halvmesyrer i den svenska nationen. Som Sverigevän vet jag vad jag föredrar."
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/enligt-bjorn-soder-ar-jag-inte-svensk-22725
Jag delar helt Federleys tydliga avståndstagande ifrån en politik som vill exkludera svenska samhällsinvånare utifrån trosuppfattning eller etnisk bakgrund. Det kan väl aldrig i sig vara en grund för att anse någon som inte värdig att vara med i ett lag? Det tycker inte jag! Det viktiga är att man ställer upp på de regler som gäller och bidrar till det samhälle man är en del av. Samhällskraften ska ligga i en värdegrund som upprätthålls, lagar som upprätthålls och en hög gemensam ambitionsnivå. Tror du att världens mest framgångsrika fotbollslag skulle vara bäst i världen om de exkluderade vissa människor bara utifrån trosuppfattning och/eller etnicitet? Tror du att fotbollsklubbar har värdegrunder, tydliga regler, tydliga krav och så vidare som bidrar till att de får människor från olika bakgrunder att ändå kunna prestera framgångsrikt tillsammans? Det har de! En människosyn som exkluderar och favoriserar utifrån trosuppfattning eller etnicitet leder bara mot konflikter och sönderfall. Samtidigt håller jag inte med Federley om att valen 2018 är ett värderingsval. Alla val inkluderar värderingsperspektiv. Alice Teodorescus analys är mer korrekt, 2018 års riksdagsval är ett folkomröstningsval om hur Sverige ska hantera invandringsrelaterade frågor. I detta röstslag har Moderaterna hamnat i mitten. Inom näringslivet talar man om att det är hopplöst att bli "stuck in the middle". Särskilt när inte pragmatism får råda är det en jobbig situation. I mitten av vad? I mitten av väljarnas uppfattningar om vad Centerpartiet och Sverigedemokraterna tycks erbjuda. Sverige är sannolikt påväg in i liknande parlamentariska situationer som i Norge, Danmark och Finland. Du vet väl hur det ser ut där?
https://www.expressen.se/debatt/varfor-raknas-inte-judar-som-svenskar-jimmie/
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-d%C3%A4rf%C3%B6r-vinner-sd-valet-1.6592188
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/europa-och-centralasien/Norge/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/europa-och-centralasien/danmark/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/europa-och-centralasien/finland/

Jag har sagt det förr, jag säger det igen, som man bäddar får man ligga. Det är oklokt att inte ta stora samhällsutmaningar på största allvar. Det är oklokt att inte respektera demokratisk grundläggande hyfs. Vi får se hur högt priset blir för den oförmåga många partier uppvisat att hantera invandringsrelaterade frågor på ett sätt som upplevs som acceptabla och hållbara för en stor del av dem som lever och får rösta i Sverige. Det inkluderar många invandrade.  
https://demoskop.se/aktuellt/valjarbarometern-juni-2018/#text
https://yougov.se/news/2016/01/21/mp-far-lagsta-stodet-sd-fortsatt-storsta-parti/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar