söndag 23 september 2018

Leda samhällsutvecklingen

Ytterligare fyra år utan kraft
Stormen Knud har hälsat på hos många svenskar. Som tur är verkar den ha gjort betydligt mindre skada än befarat. Det är även lätta stormar i många demokratiska forum i nuläget. Eftersom det tycks bli mycket svagt politiskt ledarskap i många kommuner och i Sveriges riksdag är det besvärande i en tid med desperat behov av reformer. När de politiska låsningarna är så många är det svårt att se hur nödvändiga breda överenskommelser om reformförslag ska bli verklighet. Om svensk konkurrenskraft ska försvaras måste många större reformer genomföras de kommande åren inom kommuner och i Sverige som helhet.
Politik ska i huvudsak handla om sakpolitik. Varje parti måste fråga sig hur de bäst skulle kunna leverera önskad politik. Det, och mycket lite annat, borde vara i fokus. Ideologiska perspektiv finner man tydligt i de många förslag partier kämpar för. Inte minst Centerpartiets Inkluderingsjobb i Uppsala är tydliga sådana exempel. Inkluderingsjobb skulle kraftigt förbättra integrationen av människor i långvarigt utanförskap. Inkluderingsjobb förstör inte heller den riktiga arbetsmarknaden eftersom den innebär arbetsinsatser som annars inte skulle utföras i utbyte mot försörjningsstödet. På många sätt är en liknande reform den allra viktigaste reformen för att på allvar börja bryta den negativa utvecklingen i våra allt mer trångbodda Utanförskapsområden. En negativ utveckling som steg för steg närmar sig människor som lever i betydligt mer socialt starka områden.
Även om det i opposition är roligare att få tycka till i alla frågor är det illa om inte Uppsala får en stark och legitim regering. Snart kommer lågkonjunkturen. Med en regering lokalt och nationellt som saknar folklig legitimitet kommer krisen att förvärras. Både den demokratiska krisen och den ekonomiska. Det som behövs nu är ett nytt och kompetent politiskt ledarskap. Ett ledarskap som har fokus på hur det nödvändiga reformarbetet kan genomföras trots det parlamentariska läget. Ett ledarskap som inte fokuserar på egennytta utan invånar- och samhällsnytta. Behovet av reformer är stort både lokalt och nationellt.

Dagens kalkon
De politiker som inte skyndsamt och blocköverskridande försöker lösa de ökande trygghetsproblemen i vårt samhälle. Precis som Alice Teodorescu skriver är det politiska spelet inte vad väljarna efterfrågar. Sveriges invånare förväntar sig bland annat reformer som bidrar till att den negativa trygghetstrenden bryts. På många sätt handlar det om hur det svenska rättssystemet betydligt bättre än hittills lyckas stoppa narkotikahandelns tillväxt och den organiserade brottslighetens styrka. ”För mig som opinionsskribent, med ett nördigt intresse för politik, är maktspelet givetvis intressant. Men som medborgare, skattebetalare och mamma har jag bara en fråga: vem ska få ett slut på våldet och kriminaliteten och hur ska det gå till?”
http://www.gp.se/ledare/vilket-parti-får-slut-på-våldet-1.8849221

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Kloka synpunkter även om hon fortsätter att önsketänka om ett S och M lag i nuläget. Det finns inget väljarstöd för en sådan lösning i nuläget. Möjligen infinner sig en sådan väljaracceptans när stormarna kopplade till nästa lågkonjunktur plågar många svenskar. Där är vi inte än. Så som spelet om talman utvecklats kan jag tolka det som att sannolikheten för en minoritetsregering med S ökat. Vad händer om SD först nominerar Åkesson som statsministerkandidat, det faller, och SD sedan väljer att lägga ner sina röster i val av statsminister?
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/darfor-bor-alliansen-inte-ge-sd-en-utpressarroll/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar