onsdag 19 september 2018

Skolan central för våra gemensamma framgångar

Möjligheter att lyckas i livet
Varje samhälle som vill vara attraktivt måste erbjuda möjligheten för alla invånare att lyckas om de tar vara på de möjligheter som erbjuds. Ett litet samhälle som Uppsala eller Sverige har inte råd att misslyckas med målsättningen att ge alla våra barn och unga oavsett deras sociala familjesituation en bra bildningsgrund som öppnar upp varje enskild människas möjligheter att försöka förverkliga sina individuella drömmar. Komplexiteten för att lyckas med denna viktiga ambition är särskilt svår kopplat till våra barn och unga i utanförskapsområden. Många av dessa barn och unga lever i socialt svaga sammanhang. Många av dem har själva eller lever i familjer med medlemmar som bär på olika trauman. Olikheterna i kulturell bakgrund bland dem som bor i utanförskapsområden är stor. Det är inte bara medmänskligt viktigt att vi kraftigt förbättrar skolans förmåga att stötta dessa mest utsatta barn och unga mot en så bra framtid som möjligt. Det är av stort samhällsintresse att vi lyckas mycket bättre än hittills. Ett Sverige fullt av yngre människor som inte kommer in på arbetsmarknaden i en eller annan form leder inte mot en positiv framtid. Vad det innebär att lyckas i livet är 100% individuellt. Samtidigt är det helt klart att en misslyckad studiebakgrund kraftigt försämrar en individs möjligheter att förverkliga sina ambitioner. Läs gärna den bifogade viktiga ledarartikeln nedan.

"De största förlorarna är de som behöver en kunskapsskola med hög kvalitet allra mest. En av fem elever lämnar grundskolan utan att uppnå gymnasiebehörighet. De flesta är pojkar med utländsk bakgrund. Sveriges ledande expert på gängrelaterade brott, Mikael Rying, som även är kriminolog hos Polisen, varnade tidigare i år för att den växande gruppen pojkar som misslyckas i skolan är en ”tickande bomb”."

"För att vända utvecklingen behövs kraftfulla åtgärder. Den rödgröna regeringen trodde att mer pengar skulle räcka, men många lärare värderar en trygg och lugn arbetsmiljö högre än några tusenlappar mer i plånboken. Alliansen har länge varit övertygad om att fler förstelärare i utanförskapsområdena kommer att lösa problemet, men lärarkåren verkar inte vara så måna om att göra karriär. De vill helt enkelt undervisa som vanliga lärare – men i skolor där de värderas för sin kompetens och får möjlighet att fokusera på undervisningen i stället för sociala problem."
http://www.gp.se/ledare/skogstad-l%C3%A5t-inte-f%C3%B6rortsskolorna-f%C3%B6rfalla-1.8259358

Och bär rikspolitikerna, som i MYCKET stor utsträckning på svaren för hur skolan betydligt bättre än nu ska stötta varje elev att nå sin fulla bildningsförmåga? Nej! Det är bra kommunala pltiker som bär på svaren mot en betydligt bättre och individualiserad skolmiljö. Ett viktigt steg på vägen är att göra civil olydnad mot allt som inte handlar om lärarnas pedagogiska uppdrag. Dra ett stort streck över allt annat ”viktigt” som belastar våra lärare. Det är också lokalt som ordningen måste återupprättas!
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/sluta-dutta-med-lararna-och-los-de-stora-problemen/

Dagens kalkoner
Oärliga och intrigerande människor. De bidrar inte till konstruktiva och rättvisa lösningar. Maktspel har funnits i alla tider. Det kommer att fortsätta att finnas. Och allt för ofta vinner inte den mest kompetente för uppgiften utan den mest köpte eller den som är bäst på fulspel. Sverige har inte valt en vänsterregering. Ja, en ny Alliansregering är sannolikt beroende av att SD röstar på den, utan uppmuntran eller ej. Jag tror inte V lanserar Sjöstedt och MP Fridolin. Jag tror V och MP röstar på
S statsministerkandidat. I riksdagen är verkligheten att SD inte aktivt behöver rösta emot Alliansen för att deras förslag i minoritet ska falla. Det räcker med att de lägger ner sina röster för att Alliansen gång efter gång ska förlora.
https://www.expressen.se/ledare/alliansen-lagger-ut-dimridaer-om-sd-stod-/

Dagens stjärnor
Karin Olli-Nilsson. Sverige har stor kompetensbrist och vi behöver bli attraktivare för eftertraktad kompetens att välja att flytta till Sverige istället för andra alternativ. Ett sätt att bli attraktivare är att ordentligt förenkla processen för kompetensinvandring. Ett annat sätt är att vi behöver bli mycket bättre på att snabbare matcha in välutbildade och ambitiösa invandrare som redan är i Sverige att få en chans inom kvalificerade uppdrag som matchar deras kompetens och ambitionsnivå.
https://www.va.se/nyheter/2018/09/14/kronika-stoppa-kompetensutvisningarna/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_180914_UsernameKRONIKA&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e9815dce01d54d75a2dd85013edbde80&elq=adca3c6153804fe591ee1c9537f8ae7d&elqaid=19002&elqat=1&elqCampaignId=13583

Johan Rudström. Han har helt rätt när han konstaterar att det är mycket oklokt av lokala politiker att försöka kopiera nationella politikers maktspel. Som jag ofta skrivit är en kommunfullmäktiges demokratiska agenda i sak något helt annat än den demokratiska agendan i Sveriges riksdag. Bara för att exemplifiera med några ”små” exempel har inte en kommun beslutanderätt om lagar, Polisen, Försvaret, Arbetsförmedlingen, NATO-medlemskap eller ej eller migrationspolitiken. En kommun handlar om byggfrågor, lokala näringslivsutvecklingsfrågor och praktiskt ledarskap kopplat till lagreglerade skyldigheter. Ett ledande kommunalt uppdrag är ett operativt ledaruppdrag. I huvudsak att sätta press på och stötta tjänstemän att leverera maximal nytta och kvalitet för varje skattekrona. Den verkligheten är betydligt mindre inom staten för politiker.

Med ovan sagt tycker jag att Rudström bättre bör respektera att Uppsalaborna inte valt vänsterstyre. Jag tycker också att det är viktigt att inse att till exempel en ny bro över Fyrisån som enbart ska planeras för spårväg i stor utsträckning är en praktisk fråga. Om åkermark ska exproprieras för att asfalteras är en lokalt viktig fråga. Om förtätningen ska tillåtas utplåna Uppsala stads särprägel och attraktivitet är inte enkelt sett en ideologisk fråga. Om all ”bra att ha” administration som påtvingas våra lärare tas bort är i huvudsak en arbetsgivarfråga. Om vi beslutar om en föräldrataxa för föräldrar som ständigt nedlastar lärare med frågor och invändningar så är det en praktisk fråga för att hantera lärarnas arbetsmiljö och frigöra tid till pedagogisk undervisning. Om viljan finns är det betydligt lättare att kryssa sig framåt i ett fragmenterat kommunalt partilandskap än vad det är i Sveriges riksdag.
http://mobil.unt.se/ledare/majoriteterna-kan-inte-vanta-5081320.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar