torsdag 6 september 2018

Yes we can

En ljus framtid
Uppsala, och Sverige i sin helhet, har stora strukturella problem som måste lösas om den generella välfärden ska försvaras. Reformer är nödvändiga inom många områden. System som är otidsenligt konstruerade bidrar till problem snarare än löser dem. Vilka partier har reformagendor som liknar varandra? Bara de partier som har liknande reformagendor kan framgångsrikt samarbeta. Det är hög tid för något mediehus att göra en matchningsmatris kopplad till de stora frågorna. Lag och ordning, Försvar, bostadsbyggande, skolan, äldreomsorgen, sjukvården, integrationen och miljö- och klimatansvar. Och om man är för en marknadsekonomi och öppenhet eller ej. Ett sätt att syna partierna i förhållande till de reformer som sakkunniga anser nödvändiga sedan länge är att studera hur partierna förhåller sig till de förslag som redan 2013 presenterades av Framtidskommissionen. Håll med om att det är beklämmande att så få av de reformförslag som lyfts fram i det gedigna och viktiga arbete som Framtidskommissionens slutrapport lyfter fram omsatts i verkliga reformer.
https://www.regeringen.se/49b6cf/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar

Sverige kan tveklöst ställa om och klara att säkra framtida konkurrenskraft. Vi kan tveklöst fortsätta att vara ett samhälle där alla invånare har en chans att göra "klassresor" och förverkliga individuella drömmar. För att klara det behövs nu mer hjärna än hjärta vid beslutsfattandet och handlingskraft. Oavsett hur svårt det blir att bilda regeringar i Uppsala och Sverige efter valet 2018 måste vi hjälpas åt att genomföra de reformer som krävs för att vi ska fortsätta att vara en av världens mest jämlika samhällen och ett samhälle där goda möjligheter till "klassresor" finns. Alternativen känns inte på något sätt attraktiva om vi bryr oss om kommande generationers bästa. En viktig utgångspunkt för att det viktiga och nödvändiga kompromissarbetet ska bli framgångsrikt är att enas om vilka nyckeltal vi anser vara viktigast för att bygga en framgångsrik framtid.
Det går att bestiga världens mest utmanande berg genom bergsbestigningar. Få gör det. Vissa gör det inte för att det är farligt. Andra gör det inte för att det är för krävande. Vissa gör det för att det är en personlig utmaning som de inte kan låta bli att genomföra. Vi har många svåra berg att bestiga för att genomföra för att genomföra nödvändiga reformer. Nu krävs ledare som kan motivera många människor att genomföra klättringarna för att framtiden ska bli positiv. Vi kan absolut lyckas och det går om vi hjälps åt. Och för de samhällen som har ambitionen att ständigt hänga med i en allt snabbare utveckling krävs modet och kraften att ständigt bestiga nya "berg".
Dagens kalkon
De som inte klarar av att hantera konfidentiell information. Är informationen hemlig är den hemlig. Ingen ska sprida den vidare till någon som inte är rätt säkerhetsklassad.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/det-ar-inte-carl-bildt-som-har-svikit-landet/

Dagens stjärnor
Alla laglydiga hårt arbetande invånare. Volymer och val av yrke får alltid betydelse. Hur kan det vara svårt att förstå. Volymer kan ofta hanteras genom ledarskap. Yrkesval bestämmer de allra flesta av oss själva. Mer eller mindre självständigt.
https://www.expressen.se/nyheter/qs/e45/samhallsbararna-detta-ar-det-viktigaste-i-valet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar