tisdag 1 maj 2018

Vuxenmobbing

Reflektioner
Det är en argsint och hetsk stämning i många borgerliga trådar den senaste tiden. Det är knappast en konstruktiv väg mot maktövertagande. Framförallt störs jag av att politiker ägnar sig åt omfattande mobbing av människor de inte gillar av konkurrens-, personkemi- eller åsiktsskäl. Tänk att de som ska företräda andra, och som borde bete sig anständigare, ofta inte klarar av det. Det gör mig både besviken och ledsen. ”De är väl som människor i allmänhet” kan någon tycka. Det tycker inte jag. Jag förväntar mig mer av människor som ska representera andra. I vart fall inom partier som vill vara seriösa. Särskilt allvarligt tycker jag mobbingbeteendet är när det utövas av riksdagsledamöter som stiftar lagar. Människor som beter sig nedsättande mot andra människor utan rimlig grund tycker jag är olämpliga som politiker. Rimlig grund tycker jag är om en politiker är kriminell eller full av floskler och fullständig oförmåga att göra positiv nytta för det folk de ska företräda.

Personligen försöker jag vara mycket noga med att driva politiska frågor utifrån sakliga grunder. Jag har inga problem med att vara extremt tydlig i min kritik kopplade till sakfrågor men aldrig, med undantagen ovan, personangrepp. Tyvärr finns dessa vuxenmobbare även inom Centerpartiet, men de som ägnar sig åt mobbande smutskastning, och andra respektlösa beteenden, är som tur är få. Alla partier får ta ett större ansvar för att hålla ”rent” från vuxenmobbing. Jag hoppas vi får se en förbättring och att vi får en tydlig politisk kamp i sakfrågor. Tydlighet om hur olika partier sakligt skiljer sig åt.
Dagens kalkon
Föräldrar som inte tar sitt föräldraansvar på allvar! Det krävs inget ”körkort” för att bli förälder trots att det är det största uppdrag man kan ha i livet. Så är det, fakta. Och vi har alla fötts utan vetskap om vilka våra föräldrar är. Vissa föds till prinsar med en mamma som varit med i ”Paradise hotell”, som arvtagare till Ingvar Kamprad, som barn till en ensamstående narkoman, som barn till två föräldrar som lever illegalt i ett land eller i en kärleksfull medelklassfamilj som ”curlar” sitt eller sina barn. Föräldraansvaret är stort, och så ska det vara. För de barn som kraftigt far illa på grund av föräldrars bristande ansvarstagande har vi ett stort gemensamt ansvar. Skolan har ett mycket viktigt bildningsuppdrag. Skolans förmåga att stötta barn som far illa i hemmamiljön är begränsad. De rektorer och lärare jag talat med gör så gott de kan.
https://www.expressen.se/ledare/skyll-inte-barns-psykiska-ohalsa-bara-pa-skolan/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Hon är pragmatiker. Sverige måste bli av med Vänsterpartiets inflytande över den politiska riktningen och Miljöpartiets naivitetspolitik, det är bara Feministisk initiativ som har en värre vänsternaivistisk politik.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-moderaterna-måste-söka-stöd-för-sin-egen-politik-1.5803742

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar